ORDIN nr. 2.562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 17 noiembrie 2010  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (9) și (13), art. 12 lit. d) și e) și ale art. 16 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare,ministrul culturii și patrimoniului național emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile publice de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii
  și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  București, 4 octombrie 2010.Nr. 2.562.
   +  AnexăPROCEDURAde acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică