HOTĂRÂRE nr. 552 din 5 august 1991 (*actualizată*)privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol(actualizată pînă la data de 12 august 1993*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 29 august 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 12 august 1993, cu modificările şi completările aduse de: PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992; PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992; PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993; PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi plafoanele de cheltuieli ocazionate de acestea, la instituţiile publice, sînt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 2În funcţie de evoluţia preţurilor produselor alimentare, Ministerul Economiei şi Finanţelor va actualiza, în termen de 30 de zile, plafoanele maxime stabilite prin prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Cheltuielile de protocol stabilite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri se vor încadra în creditele bugetare aprobate fiecărei instituţii publice.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data 1 august 1991.Pe aceeaşi dată se abroga anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1573/1971 privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, Nota aprobată de primul-ministru al Guvernului cu nr. 219/10.02.1990 şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  AnexăNORMA 05/08/1991