ORDIN nr. 1.418 din 11 octombrie 2010privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate şi a Procedurii de verificare a încadrării în grad de invaliditate
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 19 octombrie 2010    Având în vedere:- prevederile art. 6 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;- Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate;- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de verificare a încadrării în grad de invaliditate, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Directorul general al Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, precum şi directorii executivi ai caselor teritoriale de pensii vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 11 octombrie 2010.Nr. 1.418.  +  Anexa 1PROCEDURA 11/10/2010  +  Anexa 2PROCEDURA 11/10/2010