ORDIN nr. 753 din 11 octombrie 2010pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 15 octombrie 2010    Având în vedere:- art. 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;- Referatul de aprobare nr. DG 2.798/2010 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă caracteristicile tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae Lucian DuţăBucureşti, 11 octombrie 2010.Nr. 753.  +  Anexa CARACTERISTICI TEHNICEale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate1. Caracteristicile tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate: a) produs tip smart card, format ID-1; b) realizat conform specificaţiilor ISO/IEC 7810:2003; c) materiale utilizate: policarbonat, cerneluri normale şi de securitate şi cip; d) grafică şi elemente de securitate împotriva falsificării sau contrafacerii; e) personalizare în tehnologia "laser engraving".2. Specificaţiile cipului prevăzut la pct. 1 lit. c): a) design care să împiedice alterarea informaţiei sau citirea frauduloasă a informaţiilor stocate; b) conţine coprocesor criptografic; c) suport pentru criptare compatibil cu algoritmi de criptare standard; d) suport pentru algoritmi de hashing; e) să poată utiliza certificate digitale; f) să suporte generarea de numere aleatorii; g) să suporte generarea şi stocarea în condiţii de siguranţă a perechilor de chei criptografice şi calcularea de semnături electronice calificate; h) criptarea memoriei şi a bus-ului.-------