ORDIN nr. 499 din 5 octombrie 2010 (*actualizat*)pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene(actualizat la data de 9 septembrie 2015*)
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • ----------În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), ale art. 21 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (2) şi (4), precum şi ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 81/2004 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind practicile anticoncurenţiale în cazul plângerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 13 mai 2004, şi Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 90/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind soluţionarea de către Consiliul Concurenţei a plângerilor referitoare la prevederile art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 3 iunie 2005, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Consiliului Concurenţei,

    Bogdan Marius Chiriţoiu
    Bucureşti, 5 octombrie 2010.Nr. 499.  +  AnexăREGULAMENT 05/10/2010