ORDIN nr. 445 din 4 iulie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice(actualizat până la data de 15 septembrie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 15 septembrie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 185 din 27 august 2010; RECTIFICAREA nr. 185 din 27 august 2010.Având în vedere Referatul de aprobare nr. 117.238 din 19 iunie 2008 al Direcţiei generale implementare politici agricole,văzând Avizul Institutului Naţional de Statistică nr. 4.427 din 25 iunie 2008,în temeiul prevederilor art. 2, 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare (SIPPAA). (2) SIPPAA are ca obiectiv colectarea şi raportarea informaţiilor referitoare la piaţa produselor agricole şi alimentare, în vederea implementării mecanismelor organizaţiilor comune de piaţă. (3) SIPPAA se organizează în scopul colectării datelor şi informaţiilor de piaţă ce se raportează către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, periodic, de către operatorii economici, direct sau prin intermediul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi al Comisiei de clasificare a carcaselor, pentru următoarele produse şi grupe de produse: cereale şi oleaginoase, zahăr, lapte şi produse din lapte, legume şi fructe proaspete, vin de masă, carne de pasăre şi ouă, carne de bovine, carne de porc. (4) Activităţile de preluare, prelucrare, interpretare şi raportare a datelor şi informaţiilor privind piaţa produselor agricole se realizează de către experţii pe produs din cadrul următoarelor direcţii de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole, Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic, Direcţia de inspecţii tehnice şi control în sectorul zootehnic. (5) Direcţia evaluare, prospectare şi orientare, prin Oficiul de statistică agricolă, va asigura baza de date cu privire la informaţiile referitoare la piaţă produselor agricole şi alimentare.  +  Articolul 2Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii abilitaţi pentru fiecare domeniu de activitate din cadrul compartimentelor de inspecţii ale direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Se aprobă metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice pe baza cărora se desfăşoară anchetele statistice ce fac obiectul SIPPAA, după cum urmează: a) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor pe piaţa cerealelor şi oleaginoaselor, prevăzută în anexa nr. 1; b) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la zahăr, prevăzută în anexa nr. 2; c) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la lapte şi produse lactate, prevăzută în anexa nr. 3; d) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la legume şi fructe proaspete, prevăzută în anexa nr. 4; e) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la vinul de masă, prevăzută în anexa nr. 5; f) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de pasăre şi ouă, prevăzută în anexa nr. 6; g) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de bovină, prevăzută în anexa nr. 7; h) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de porc, prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statBucureşti, 4 iulie 2008.Nr. 445.  +  Anexa 1METODOLOGIE 04/07/2008  +  Anexa 2METODOLOGIE 04/07/2008  +  Anexa 3METODOLOGIE 04/07/2008  +  Anexa 4METODOLOGIE 04/07/2008  +  Anexa 5METODOLOGIE 04/07/2008  +  Anexa 6METODOLOGIE 04/07/2008  +  Anexa 7METODOLOGIE 04/07/2008  +  Anexa 8METODOLOGIE 04/07/2008