ORDIN nr. 296 din 21 februarie 2007 (*actualizat*)privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA(actualizat până la data de 2 august 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 2 august 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 762 din 18 iulie 2007.În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu:- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;- prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.407/2005 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005.  +  Articolul 3Direcţia generală autoritatea de plată, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public, Direcţia Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, precum şi agenţiile de implementare ISPA transporturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4În instrucţiunile aprobate prin prezentul ordin, rolul de Fond Naţional pentru asistenţă financiară de preaderare este îndeplinit de Direcţia generală autoritatea de plată.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 21 februarie 2007.Nr. 296.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 21/02/2007