ANEXE din 17 mai 2010 la Ordinul nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011 (Anexele 1-3)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 445 bis din 1 iulie 2010  Anexa nr. 1

   1. 1.1. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Politehnica" din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     4700

     8

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     3700

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     450

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    20

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    20

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   2. 1.2. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Tehnică de Construcții din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     2100

     3

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     600

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     50

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    5

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    5

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   3. 1.3. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     265

     1

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     100

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     15

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    2

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    2

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   4. 1.4. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     910

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     620

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     77

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     4

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     2

     1.12.

     Medicină veterinară

     2

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   5. 1.5. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din București în vederea admiterii

    la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență1),

     din care pentru romi

     4485

     60

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     3260

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     410

     23

     1. 1) 20 de locuri pentru Specializarea Resurse umane.

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     19

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     3

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     2

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     6

     1.4.

     Teologie

     1

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     6

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   6. 1.6. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     790

     4

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     20

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     75

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    5

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

    5

   7. 1.7. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia de Studii Economice din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     2650

     17

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1690

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     100

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova,

    absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    18

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    18

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   8. 1.8. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Muzică din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     160

     5

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     88

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     14

     14

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     4

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     4

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   9. 1.9. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     205

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     151

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     12

     12

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     2

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     2

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   10. 1.10. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale" București în vederea admiterii la studii în anul

    universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     154

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     85

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     12

     12

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    4

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    4

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   11. 1.11. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     172

     3

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     120

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     12

     12

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    2

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    2

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   12. 1.12. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Școala Națională de Studii Politice și

    Administrative din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     550

     15

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     550

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     50

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    0

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   13. 1.13. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     550

     6

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     180

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     19

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     6

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   14. 1.14. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     530

     5

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     410

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     10

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    9

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1

    1.4.

    Teologie

    1

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    3

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    2

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   15. 1.15. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     524

     15

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     370

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     15

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova,

     absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     4

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   16. 1.16. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Nord din Baia Mare în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     600

     9

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     330

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     16

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     2

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   17. 1.17. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Transilvania" din Brașov în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență1),

     din care pentru romi

     2820

     18

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1270

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     75

     0

     1) 20 de locuri pentru Specializarea Ingineria designului de produs (Product Design Engineering).

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova,

    absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    5

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

    2

   18. 1.18. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     2600

     4

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1670

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     200

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    8

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    5

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    3

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   19. 1.19. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,1)

     din care pentru romi

     800

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat2)

     375

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     51

     0

     1. 1) 25 de locuri pentru Specializarea Controlul și securitatea produselor alimentare.

     2. 2) 30 de locuri pentru studii universitare de masterat corespunzătoare Domeniului de licență Medicină Veterinară.

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    6

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    2

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    2

    1.12.

    Medicină veterinară

    2

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   20. 1.20. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență1),

     din care pentru romi

     4820

     60

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     3260

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     360

     20

     1. 1) 20 de locuri pentru Specializarea Resurse umane.

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     12

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     3

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     2

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   21. 1.21. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     560

     3

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     40

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     50

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    3

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

    3

   22. 1.22. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj- Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     169

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     72

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     12

     12

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     1

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   23. 1.23. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     130

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     90

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     12

     12

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     0

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   24. 1.24. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Ovidius" din Constanța în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     1380

     18

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     700

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     58

     3

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    19

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    3

    1.4.

    Teologie

    2

    1.5.

    Drept

    1

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    2

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    5

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

    5

   25. 1.25. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Maritimă din Constanța în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     123

     1

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     100

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     6

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     5

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     5

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   26. 1.26. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Craiova în vederea admiterii la

    studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     2980

     30

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1620

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     70

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     8

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     2

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   27. 1.27. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din

    Craiova în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     357

     3

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     50

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     30

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    3

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

    3

   28. 1.28. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență1),

     din care pentru romi

     1850

     15

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat2)

     770

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     70

     0

     1. 1) 130 de locuri pentru Filiala din Brăila.

     2. 2) 60 de locuri pentru Filiala din Brăila.

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    22

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    4

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    5

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    5

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    2

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    5

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   29. 1.29. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iași în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     2950

     5

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1694

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     180

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     12

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     5

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     7

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   30. 1.30. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în vederea admiterii la studii în anul

    universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     480

     3

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     410

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     50

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    4

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    2

    1.12.

    Medicină veterinară

    1

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   31. 1.31. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     3360

     35

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     2100

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     260

     8

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     15

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     2

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     2

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     2

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     2

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     5

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   32. 1.32. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" din Iași în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     600

     3

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     90

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     40

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     5

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

     5

   33. 1.33. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Arte „George Enescu" din Iași în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     300

     1

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     150

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     20

     15

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     2

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     2

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   34. 1.34. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Oradea în vederea admiterii la

    studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     1638

     27

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     900

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     30

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     7

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

     1

   35. 1.35. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Petroșani în vederea admiterii

    la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     650

     5

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     335

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     10

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     2

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   36. 1.36. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea din Pitești în vederea admiterii la

    studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     900

     16

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     695

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     25

     5

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     9

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     2

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

     1

   37. 1.37. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Petrol - Gaze” din Ploiești în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     912

     14

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     425

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     25

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    6

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    2

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   38. 1.38. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița în

    vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     364

     7

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     245

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     10

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    2

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   39. 1.39. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Lucia Blaga" din Sibiu în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     1700

     15

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1071

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     75

     5

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     5

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

     2

   40. 1.40. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență1),

     din care pentru romi

     936

     10

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     580

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     40

     0

     1. 1) 50 de locuri pentru Specializările: Limba şi literatura ucraineană – o limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/Limba şi literatura română, Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană, Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă.

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     14

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     2

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     2

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     2

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     5

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   41. 1.41. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Valahia" din Târgoviște în

    vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     965

     18

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     700

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     66

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    4

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   42. 1.42. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși" din Târgu

    Jiu în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     385

     13

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     210

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     1

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   43. 1.43. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureș în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     462

     25

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     295

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     8

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     2

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   44. 1.44. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     440

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     0

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     25

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     2

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

     2

   45. 1.45. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Arte din Târgu Mureș în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     50

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     40

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     5

     5

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    0

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   46. 1.46. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea „Politehnica" din Timișoara în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     2800

     4

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1200

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     90

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    0

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   47. 1.47. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara în vederea admiterii la studii în anul universitar

    2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     600

     2

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     358

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     60

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    3

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    2

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   48. 1.48. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Vest din Timișoara în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     2012

     30

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     1109

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     100

     7

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     7

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   49. 1.49. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     560

     3

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     35

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     50

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     0

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   50. 1.50. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Tehnică Militară din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     196

     0

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     36

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   51. 1.51. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     0

     0

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     107

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   52. 1.52. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     60

     0

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     140

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   53. 1.53. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     703

     0

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     340

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   54. 1.54. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" din Braşov în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     219

     0

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     0

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   55. 1.55. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Navală „Mircea cel Bătrân" din Constanţa în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     39

     0

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     20

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

    Nr. crt.

    Ciclul universitar

    Numărul de locuri

    repartizate

    1.

    Ciclul de studii universitare de licență

    1.1.

    Ştiinţe exacte

    1.2.

    Ştiinţe ale naturii

    1.3.

    Ştiinţe umaniste

    1.4.

    Teologie

    1.5.

    Drept

    1.6.

    Ştiinţe sociale şi politice

    1.7.

    Ştiinţe economice

    1.8.

    Arte

    1.9.

    Arhitectură şi urbanism

    1.10.

    Educaţie fizică şi sport

    1.11.

    Ştiinţe agricole şi silvice

    1.12.

    Medicină veterinară

    1.13.

    Ştiinţe inginereşti

    1.14.

    Sănătate (reglementate U.E.)

   56. 1.56. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu"

    din Sibiu în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

    1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență,

     din care pentru romi

     314

     0

     2.

     Ciclul de studii universitare de masterat

     24

     3.

     Ciclul de studii universitare doctorat

     din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

     0

     0

    2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

     Nr. crt.

     Ciclul universitar

     Numărul de locuri

     repartizate

     1.

     Ciclul de studii universitare de licență

     1.1.

     Ştiinţe exacte

     1.2.

     Ştiinţe ale naturii

     1.3.

     Ştiinţe umaniste

     1.4.

     Teologie

     1.5.

     Drept

     1.6.

     Ştiinţe sociale şi politice

     1.7.

     Ştiinţe economice

     1.8.

     Arte

     1.9.

     Arhitectură şi urbanism

     1.10.

     Educaţie fizică şi sport

     1.11.

     Ştiinţe agricole şi silvice

     1.12.

     Medicină veterinară

     1.13.

     Ştiinţe inginereşti

     1.14.

     Sănătate (reglementate U.E.)

   57. 1.57. Cifrele de şcolarizare aprobate pentru Institutul Medico - Militar din București în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

  1. A. Cifre de şcolarizare pentru cetățeni români

   Nr. crt.

   Ciclul universitar

   Numărul de locuri

   repartizate

   1.

   Ciclul de studii universitare de licență,

   din care pentru romi

   71

   0

   2.

   Ciclul de studii universitare de masterat

   0

   3.

   Ciclul de studii universitare doctorat

   din care burse M.E.C.T.S. pentru domenii neeligibile P.O.S.-D.R.U.

   0

   0

  2. B. Cifre de şcolarizare pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenți de studii liceale în România

  Nr. crt.

  Ciclul universitar

  Numărul de locuri

  repartizate

  1.

  Ciclul de studii universitare de licență

  1.1.

  Ştiinţe exacte

  1.2.

  Ştiinţe ale naturii

  1.3.

  Ştiinţe umaniste

  1.4.

  Teologie

  1.5.

  Drept

  1.6.

  Ştiinţe sociale şi politice

  1.7.

  Ştiinţe economice

  1.8.

  Arte

  1.9.

  Arhitectură şi urbanism

  1.10.

  Educaţie fizică şi sport

  1.11.

  Ştiinţe agricole şi silvice

  1.12.

  Medicină veterinară

  1.13.

  Ştiinţe inginereşti

  1.14.

  Sănătate (reglementate U.E.)

  Anexa nr. 2 la O. M.E.C.T.S. nr. 3853/2010

  Cifrele de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat alocate instituţiilor de învăţământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul

  universitar 2010 – 2011

  Nr. crt.

  Universitatea

  Licenţă

  Master

  Doctorat

  1

  Universitatea „Politehnica" din Bucureşti

  4700

  3700

  450

  2

  Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

  2100

  600

  50

  3

  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti

  265

  100

  15

  4

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

  910

  620

  77

  5

  Universitatea din Bucureşti

  4485

  3260

  410

  6

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti

  790

  20

  75

  7

  Academia de Studii Economice din Bucureşti

  2650

  1690

  100

  8

  Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

  160

  88

  14

  9

  Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

  205

  151

  12

  10

  Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale" Bucureşti

  154

  85

  12

  11

  Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

  172

  120

  12

  12

  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

  550

  550

  50

  13

  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  550

  180

  19

  14

  Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad

  530

  410

  10

  15

  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

  524

  370

  15

  16

  Universitatea de Nord din Baia Mare

  600

  330

  16

  17

  Universitatea „Transilvania" din Braşov

  2820

  1270

  75

  18

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  2600

  1670

  200

  19

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj- Napoca

  800

  375

  51

  20

  Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

  4820

  3260

  360

  21

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj- Napoca

  560

  40

  50

  22

  Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

  169

  72

  12

  23

  Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

  130

  90

  12

  24

  Universitatea „Ovidius" din Constanţa

  1380

  700

  58

  25

  Universitatea Maritimă din Constanţa

  123

  100

  6

  26

  Universitatea din Craiova

  2980

  1620

  70

  27

  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

  357

  50

  30

  28

  Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi

  1850

  770

  70

  29

  Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iaşi

  2950

  1694

  180

  30

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

  480

  410

  50

  31

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

  3360

  2100

  260

  32

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" din Iaşi

  600

  90

  40

  33

  Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi

  300

  150

  20

  34

  Universitatea din Oradea

  1638

  900

  30

  35

  Universitatea din Petroşani

  650

  335

  10

  36

  Universitatea din Piteşti

  900

  695

  25

  37

  Universitatea „Petrol - Gaze” din Ploieşti

  912

  425

  25

  38

  Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa

  364

  245

  10

  39

  Universitatea „Lucia Blaga" din Sibiu

  1700

  1071

  75

  Nr. crt.

  Universitatea

  Licenţă

  Master

  Doctorat

  40

  Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava

  936

  580

  40

  41

  Universitatea „Valahia" din Târgovişte

  965

  700

  66

  42

  Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

  385

  210

  0

  43

  Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

  462

  295

  8

  44

  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

  440

  0

  25

  45

  Universitatea de Arte din Târgu Mureş

  50

  40

  5

  46

  Universitatea „Politehnica" din Timişoara

  2800

  1200

  90

  47

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

  600

  358

  60

  48

  Universitatea de Vest din Timişoara

  2012

  1109

  100

  49

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara

  560

  35

  50

  50

  Academia Tehnică Militară din Bucureşti

  196

  36

  0

  51

  Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" din Bucureşti

  0

  107

  0

  52

  Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazu" din Bucureşti

  60

  140

  0

  53

  Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti

  703

  340

  0

  54

  Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă" din Braşov

  219

  0

  0

  55

  Academia Navală „Mircea cel Bătrân" din Constanţa

  39

  20

  0

  56

  Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu

  314

  24

  0

  57

  Institutul Medico - Militar din Bucureşti

  71

  0

  0

  TOTAL GENERAL

  62.600

  35.600

  3.500

  Anexa nr. 3 la O. M.E.C.T.S. nr. 3853/2010

  Cifra de şcolarizare cu finanţare totală din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România,

  45

  pe instituţii de învăţământ superior de stat, în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în anul universitar 2010 – 2011

  Nr. crt.

  Universitatea

  ܇tiin܊e exacte

  ܇tiin܊e

  ale naturii

  ܇tiin܊e umaniste

  Teologie

  Drept

  ܇tiin܊e

  sociale 'i politice

  ܇tiin܊e economice

  Arte

  Arhitectură 'i urbanism

  Educa܊ie

  fizică 'i sport

  ܇tiin܊e agricole

  'i silvice

  Medicină veterinară

  ܇tiin܊e inginere'ti

  Sănătate (regl.UE)

  TOTAL

  1

  Universitatea „Politehnica" din Bucureşti

  20

  20

  2

  Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

  5

  5

  3

  Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti

  2

  2

  4

  Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

  2

  2

  4

  5

  Universitatea din Bucureşti

  3

  2

  6

  1

  1

  6

  19

  6

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti

  5

  5

  7

  Academia de Studii Economice din Bucureşti

  18

  18

  8

  Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

  4

  4

  9

  Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

  2

  2

  10

  Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale" Bucureşti

  4

  4

  11

  Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

  2

  2

  12

  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

  0

  13

  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  6

  14

  Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad

  1

  1

  1

  3

  1

  2

  9

  15

  Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

  1

  1

  1

  1

  4

  Nr. crt.

  Universitatea

  ܇tiin܊e exacte

  ܇tiin܊e ale

  naturii

  ܇tiin܊e umaniste

  Teologie

  Drept

  ܇tiin܊e sociale 'i

  politice

  ܇tiin܊e economice

  Arte

  Arhitectură 'i urbanism

  Educa܊ie fizică 'i

  sport

  ܇tiin܊e agricole

  'i silvice

  Medicină veterinară

  ܇tiin܊e inginere'ti

  Sănătate (regl.UE)

  TOTAL

  16

  Universitatea de Nord din Baia Mare

  1

  1

  2

  17

  Universitatea „Transilvania" din Braşov

  1

  1

  1

  2

  5

  18

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  5

  3

  8

  19

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

  2

  2

  2

  6

  20

  Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

  1

  1

  3

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  12

  21

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

  3

  3

  22

  Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-

  Napoca

  1

  1

  23

  Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

  0

  24

  Universitatea „Ovidius" din Constanţa

  3

  2

  1

  2

  1

  5

  5

  19

  25

  Universitatea Maritimă din Constanţa

  5

  5

  26

  Universitatea din Craiova

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  8

  27

  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

  3

  3

  28

  Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi

  4

  5

  5

  1

  2

  5

  22

  29

  Universitatea Tehnică „Gh. Asachi" din Iaşi

  5

  7

  12

  30

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

  1

  2

  1

  4

  31

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

  2

  2

  1

  2

  1

  2

  5

  15

  32

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" din Iaşi

  5

  5

  33

  Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi

  2

  2

  34

  Universitatea din Oradea

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  7

  35

  Universitatea din Petroşani

  1

  1

  2

  36

  Universitatea din Piteşti

  1

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  9

  37

  Universitatea „Petrol - Gaze” din Ploieşti

  1

  1

  1

  1

  2

  6

  38

  Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa

  1

  1

  2

  39

  Universitatea „Lucia Blaga" din Sibiu

  1

  1

  1

  2

  5

  40

  Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava

  2

  2

  1

  1

  1

  2

  5

  14

  41

  Universitatea „Valahia" din Târgovişte

  1

  1

  1

  1

  4

  42

  Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

  1

  1

  43

  Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

  1

  1

  2

  46

  Nr. crt.

  Universitatea

  ܇tiin܊e exacte

  ܇tiin܊e ale

  naturii

  ܇tiin܊e umaniste

  Teologie

  Drept

  ܇tiin܊e sociale 'i

  politice

  ܇tiin܊e economice

  Arte

  Arhitectură 'i urbanism

  Educa܊ie fizică 'i

  sport

  ܇tiin܊e agricole

  'i silvice

  Medicină veterinară

  ܇tiin܊e inginere'ti

  Sănătate (regl.UE)

  TOTAL

  44

  Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

  2

  2

  45

  Universitatea de Arte din Târgu Mureş

  0

  46

  Universitatea „Politehnica" din Timişoara

  0

  47

  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

  2

  1

  3

  48

  Universitatea de Vest din Timişoara

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  7

  49

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara

  TOTAL GENERAL

  16

  14

  32

  4

  14

  34

  35

  15

  13

  12

  11

  5

  66

  29

  300

  47