ORDIN nr. 501 din 8 octombrie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor(actualizat până la data de 25 mai 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Nr. 501 din 8 octombrie 2003
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Nr. 5.253 din 16 octombrie 2003
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 5 noiembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 25 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 77 din 21 februarie 2005.În temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei Guvernului,având în vedere:- prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,- prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiu  +  AnexăMETODOLOGIE 08/10/2003