HOTĂRÂRE nr. 101 din 29 iulie 2010pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010    Având în vedere Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 45.278/E.U. din 19 iulie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, precum şi ale celorlalte acte normative cu incidenţă asupra domeniului,Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România va întreprinde demersurile necesare publicării.  +  Articolul 6La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea preşedintelui Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 26/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 octombrie 2006.Preşedintele Consiliului Superior alRegistrului Urbaniştilor din România,Alexandru SanduBucureşti, 29 iulie 2010.Nr. 101.  +  Anexa 1REGULAMENT 29/07/2010  +  Anexa 2REGULAMENT 29/07/2010