HOTĂRÂRE nr. 522 din 8 mai 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor(actualizată până la data de 15 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 21 mai 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 iunie 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 887 din 3 iunie 2004.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 8 mai 2003.Nr. 522.  +  AnexăNORMA 08/05/2003