HOTĂRÂRE nr. 707 din 14 iulie 2010pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 6 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 şi 634 bis din 28 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balşa", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se abrogă poziţiile nr. 26, 111, 115 şi 117; b) la poziţia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum comunal DC 28C", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "În localitatea Roşia din DC 28A cu îmbrăcăminte din balast în lungime de 3,7 km, cu lăţimea carosabilului de 6 m şi lăţimea platformei de 8 m"; c) după poziţia nr. 186 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 187, conform anexei nr. 1.2. La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se abrogă poziţiile nr. 1, 9, 11, 13, 32, 33, 34, 43, 54, 58, 59 şi 65; b) după poziţia nr. 211 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 212-214, conform anexei nr. 2.3. La anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Băniţa", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de interes local deschis circulaţiei publice de utilitate agricolă Botani-Băieşti", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DN 66 până la drumul Băieşti, lungime de 2.652 ml, lăţime de 4 ml";- la poziţia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de interes local deschis circulaţiei publice de utilitate agricolă Ruseşti", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din macadam, de la DN 66 până la DJ 666, lungime de 3.990 ml, lăţime de 6 ml";- la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de interes local deschis circulaţiei publice de utilitate agricolă Răchita", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DJ 666 până la cătunul Răchita, lungime de 2.295 ml, lăţime de 4 ml";- la poziţia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de interes local deschis circulaţiei publice de utilitate agricolă Marconi", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DN 66 până la cătunul Marconi, lungime de 1.530 ml, lăţime de 4 ml".4. La anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Densuş", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Lazuri 1", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Densuş, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş nr. 8/2010";- la poziţia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Calea Carneşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Densuş, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş nr. 8/2010";- la poziţia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Calea Pestenii", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Densuş, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş nr. 8/2010";- la poziţia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Luncii", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Densuş, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş nr. 8/2010";- la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Haţagelului", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Densuş, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş nr. 8/2010";- la poziţia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Valea Mare", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Densuş, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densuş nr. 8/2010".5. La anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilia", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se abrogă poziţiile nr. 169, 186-188, 190-202; b) după poziţia nr. 252 se introduc 8 noi poziţii, poziţiile nr. 253-260, conform anexei nr. 3.6. La anexa nr. 50 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pui", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie DAE 1", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la calea ferată Pui, familia Mistău, la pod Strei, moara Galaţi, DC 64, lungime 2.485 m, lăţime 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie DAE 2", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la DC 64 la familia Ceuţă, Galaţi, Hotar Ruşor, lungime 1.800 m, lăţime 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 119, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie DAE 3", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la hotar Galaţi, la pod Strei Ruşor, lungime 1.210 m, lăţime 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 120, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie DAE 4", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la pod Strei Ruşor la DN 66, lungime 465 m, lăţime de 6 m, drum de pământ."7. La anexa nr. 54 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu de Mori", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 72 se introduc 14 noi poziţii, poziţiile nr. 73-86, conform anexei nr. 4.8. La anexa nr. 55 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romos", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) la poziţia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol Romoşel-Ciungu Mare"; b) după poziţia nr. 240 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 241, conform anexei nr. 5.9. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sălaşu de Sus", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie nr. 3 Sălaşu de Sus - Băraşti", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 3.570 m, lăţimea 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie nr. 5 Sălaşu de Sus-Dricul de Sus-Vad", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 870 m, lăţimea 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie nr. 4 Peştera-Piatra", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.390 m, lăţimea 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie nr. 6 Paroş-Zăvoi", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 2.050 m, lăţimea 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie nr. 1 Zăvoi-Ohaba de Sub Piatră", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 2.520 m, lăţimea 6 m, drum de pământ";- la poziţia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie nr. 2 Zăvoi- Salaşu de Jos", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Lungime 1.860 m, lăţimea 6 m, drum de pământ".10. La anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Toteşti", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie Drumul Păşunii", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum pietruit, sat Toteşti, lungime 1.680 m, lăţime 5 m, se formează din calea ferată până în păşune, hotar cu comuna General Berthelot";- la poziţia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Drumul Rovinii»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum nepietruit, îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat Toteşti, lungime 1.115 m, lăţime 5 m, se formează din DJ 687 până la canal 18 Obreja";- la poziţia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Drum paralel cu calea ferată»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Nepietruit, îmbrăcăminte din pământ, sat Toteşti, lungime 996 m, lăţime 5 m, se formează din DJ 687 până la «Calea mică»";- la poziţia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Cleje-Calea mică»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Nepietruit, îmbrăcăminte din pământ, sat Toteşti, lungime 585 m, lăţime 5 m, se formează din DN 68 până la «Măstăcănei»";- la poziţia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Piua»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat Cirneşti, lungime 360 m, lăţime 5 m, se formează din DJ 685 până la râul Cirlete";- la poziţia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Câmpu Barb»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ, sat Cirneşti, lungime 1.750 m, lăţime 5 m, se formează de la limita satului Cirneşti spre Ostrov";- la poziţia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «De la coloană»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Nepietruit, sat Cirneşti, lungime 986 m, lăţime 5 m, se formează din DN 68 spre Păclişa";- la poziţia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Câmpu Mare»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat Păclişa, lungime 293 m, lăţime 5 m, se formează din DC 83 până la «Zăvoaie» Toteşti";- la poziţia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Drumul gării», iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Pietruit, sat Păclişa, lungime 1.950 m, lăţime 5 m, se formează de la limita intravilan sat Păclişa până la «Pârâul de Câmp»";- la poziţia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «După spital»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Nepietruit, lungime 1.615 m, lăţime 5 m, sat Păclişa, se formează din hotar cu satul Cirneşti până în DC 83";- la poziţia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum agricol de exploataţie «Păşune-după sat»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Nepietruit, sat Reea, lungime 1.170 m, lăţime 5 m, se formează din păşune-pod Cirlete până la limita intravilan"; b) după poziţia nr. 91 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 92, conform anexei nr. 6.11. La anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei General Berthelot", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat de la podul peste râul Galbena - sat Fărcădin până la limita cu oraşul Haţeg, lungime 3.000 m, lăţime 6 m";- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin din Drumul Luncii până la limita cu satul Toteşti, lungime 2.090 m, lăţime 4 m";- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin de la râul Galbena până în colţ tarla Buduroni, lungime 1.005 m, lăţime 6 m";- la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin din colţ tarla Buduroni până în Păşunea Mare (limita de sud cu satul Copaci), lungime 1.500 m, lăţime 4 m";- la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Tuştea din Obreje până în drumul Bălţii (la iugărele taurilor - Fărcădin), lungime 2.700 m, lăţime 6 m";- la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Tuştea de la podul de peste râul Galbena până la limita administrativă a satului Hăţăgel, lungime 1.663 m, lăţime 6 m"; b) după poziţia nr. 99 se introduc 12 noi poziţii, poziţiile nr. 100-111, conform anexei nr. 7.12. La anexa nr. 68 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Veţel", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 159 se introduc 38 de noi poziţii, poziţiile nr. 160-197, conform anexei nr. 8.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 14 iulie 2010.Nr. 707.  +  Anexa 1 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Balşa
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  187. 1.3.7.1. Drum comunal DC 28A din DC 28 Mada În localitatea Mada-Balşa cu îmbrăcăminte din balast în lungime de 7,1 km, cu lăţimea carosabilului de 6 m şi lăţimea platformei de 8 m 1895 - Domeniul public al comunei Balşa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Balşa nr. 6/2010
   +  Anexa 2 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  212. 1.3.7.1. Drum comunal DC 7 0 Livadia-Valea Lupului Lungime - 3.000 m lăţime - 4 m Drum de piatră 1983 - Domeniul public al comunei Baru, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 44/2010
  213. 1.3.7.1. Drum comunal DC 70D Baru-Valea Lupului Lungime - 6.500 m lăţime - 4 m Drum de piatră şi parţial pământ 1983 - Domeniul public al comunei Baru, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 44/2010
  214. 1.3.7.1. Drum comunal DC 70E Baru-Livadia Lungime - 4.000 m lăţime - 4 m Drum de pământ 1983 - Domeniul public al comunei Baru, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 44/2010
   +  Anexa 3 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ilia
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  253. 1.6.4. Clădire cinematograf "Lumina" Ilia Clădire cinematograf "Lumina" Ilia, situată în comuna Ilia, Str. Libertăţii nr. 10, având capacitatea de 300 de locuri 2009 6.306,88 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009 Ordonanţa Guvernului nr. 59/2005, cu modificările şi completările ulterioare Protocol de preluare nr. 800/3.901/2009
  254. 1.6.8. Teren aferent Staţiei de epurare din localitatea Bretea Mureşeană Teren în suprafaţă de 3.000 mp, aferent staţiei de epurare din localitatea Bretea Mureşeană, identificat în titlul de proprietate nr. 20/5.999, parcela nr. 1.033/44/1 Vecinătăţi: la Nord - Osoianu Constantin, la Est - intravilan Bretea Mureşeană, la Sud - intravilan Bretea Mureşeană, la Vest - Ister Petru 2009 0 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009 Titlul de proprietate nr. 20/5.999, nr. parcelă 1.033/44/1
  255. 1.6.8. Teren aferent gospodăriei de apă din localitatea Bretea Mureşeană Teren în suprafaţă de 10.000 mp, aferent gospodăriei de apă din localitatea Bretea Mureşeană, identificat în cartea funciară nr. 60.097 a localităţii Bretea Mureşeană, nr. parcelă 1091/1 Vecinătăţi: la Nord - comuna Ilia, la Est - comuna Ilia, la Sud - comuna Ilia, la Vest - drum 2009 0 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
  256. 1.6.4. Clădire administrativă la Căminul Cultural Ilia cu destinaţia de Centru de îngrijire şi asistenţă după programul şcolar tip "after school" Clădire situată în comuna Ilia, Str. Libertăţii nr. 16, construcţie din cărămidă, având suprafaţa construită de 166 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 60.107 a localită- ţii Ilia, nr. parcelă 692, 693 Vecinătăţi: la Nord - comuna Ilia, la Est - Marian Adrian, la Vest - Iovan Mariana, la Sud - drum 2004 0 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
  257. 1.3.7. Teren aferent clădirii administrative la Căminul Cultural Ilia Teren situat pe Str. Libertăţii nr. 16, în suprafaţă de 2.778 mp, înscris în cartea funciară nr. 60.107 a localită- ţii Ilia, nr. parcelă 692, 693 Vecinătăţi: la Nord - teren comuna Ilia, la Est - Marian Adrian, la Vest - Iovan Mariana, la Sud - drum 2004 0 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009
  258. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 1 Situat în extravilanul comunei Ilia, satul Ilia, porneşte de la str. Horea până la DN 7, cu lungimea de 3,05 km şi lăţimea de 4 m, drum de pământ, deserveşte suprafeţele agricole situate în locul numit "Ţarina de Jos - Ilia" 2010 0 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2010
  259. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 2 Situat în extravilanul comunei Ilia, satele Bacea şi Sârbi, porneşte de la DC 153 (Ilia- Bacea) până la DJ 706 (DJ 706A - DN 76), cu lungimea de 1,72 km şi lăţimea de 4 m, drum de pământ, deserveşte suprafeţele agricole situate în locurile numite "La Rugă" 2010 0 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2010
  260. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 3 Situat în extravilanul comunei Ilia, satele Cuieş şi Bacea, porneşte de la DC 153 (Ilia- Bacea) până la DC 154 (Ilia-Cuieş-Ulieş-DN 7), până la DC 153 (Ilia- Bacea), cu lungimea de 2,15 km şi lăţimea de 4 m, drum de pământ, deserveşte suprafeţele agricole situate în locurile numite "Petrani" 2010 0 Domeniul public al comunei Ilia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2010
   +  Anexa 4 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Râu de Mori
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  73. 1.6.4. Clădire şcoală Râu de Mori Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori 2010 57.800 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010
  74. 1.6. Staţie autobuz Unciuc Situat în comuna Râu de Mori, satul Unciuc 2010 10.500 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010
  75. 1.6.3.2. Împrejmuire sediu administrativ Râu de Mori + poartă +portiţă Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori 2010 83.000 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010
  76. 1.6.3.2. Împrejmuire grădină Primărie Râu de Mori Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori 2010 50.000 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010
  77. 1.6. Dependinţă sediu administrativ vechi Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori 2010 27.100 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010
  78. 1.6. Adăpost animale Glamee Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori 2010 141.579 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010
  79. 1.6. Teren extravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, Ostrov, în suprafaţă de 2.800 mp, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: păşune la Vest: pârâu la Est: păşune la Sud: proprietar privat Înscris sub nr. topo. 48/8 2010 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 20/7.311/2010 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
  80. 1.6. Teren extravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 155,56 ha, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: pădure la Vest: pârâu la Est: pârâu la Sud: păşune comunală Înscris sub nr. topo. 1.657/2 2004 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 90.878/470/2004 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
  81. 1.6. Teren intravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 3.264 mp, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: proprietate publică la Vest: limită intravilan la Est: drum de exploatare la Sud: proprietar particular Înscris sub nr. topo. 75/14 2008 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 20/3.930/2008 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
  82. 1.3.7. Teren extravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 7.300 mp, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: drum la Vest: păşune + drum la Est: păşune la Sud: păşune Înscris sub nr. topo. 1653 2007 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 20/285/2007 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
  83. 1.6. Teren extravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 3.700 mp, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: pârâul Râuşor la Vest: pădure la Est: drum la Sud: drum Înscris sub nr. topo. 1.652 2007 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 20/285/2007 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
  84. 1.6. Teren intravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 1.178 mp, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: drum comunal la Vest: râul Râuşor la Est: domeniul public la Sud: râul Râuşor 2007 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 90.878/655/2007 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
  85. 1.6. Teren intravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 671,4 mp, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: domeniul privat la Vest: drum de acces la Est: teren extravilan proprietari particulari la Sud: domeniul privat Parcela nr. 73/5/7 este dezmembrată din parcela nr. 73/5 din T.P. anterior menţionat. 2005 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 90.878/520/2005 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
  86. 1.6. Teren intravilan pen- tru construcţia unor obiective de interes local Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafaţă de 667,0 mp, destinat construcţiei unor obiective de interes local Vecinătăţi: la Nord: drum privat la Vest: drum de acces la Est: teren extravilan proprietari particulari la Sud: domeniul public Parcela nr. 73/5/8 este dezmembrată din parcela nr. 73/5 din T.P. anterior menţionat. 2005 0 Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 90.878/520/2005 emis de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judeţul Hunedoara
   +  Anexa 5 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Romos
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  241. 1.6.1. Teren destinat construcţiei de case pentru specialişti, Programul "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" Teren agricol în suprafaţă de 10.000 mp, situat în comuna Romos, satul Romos, parcela 1.418/38 2008 Domeniul public al comunei Romos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010 Titlul de proprietate nr. 20/7.306/2010 eliberat de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, judeţul Hunedoara
   +  Anexa 6 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Toteşti
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  92. 1.6.2. Teren intravilan Teren intravilan, situat în satul Reea, în suprafaţă de 6.000 mp, având ca vecini: intravilan satul Reea, pârâul Cirlete, păşune satul Paclisa, DC 83, identificat potrivit C.F. nr. 300, nr. topo. 264 1991 Domeniul public al comunei Toteşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010
   +  Anexa 7 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţindomeniului public al comunei General Berthelot
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  100. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul General Berthelot, de la poarta secundară a fostului IAS până la drumul vicinal ce merge la Balta Unirea, lungime 600 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  101. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la drum vicinal Cirezu (din vale de la Urzica) până la Drumul Aparatului, lungime 400 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  102. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Tuştea, de la Vârful Aparatului până în DJ 687C (lângă gospodăria lui Crai Doru), lungime 2.050 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  103. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la Vârful Aparatului pe la grădina lui Avram până la limita de hotar cu satul Boiţa, lungime 1.800 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  104. Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la drum vicinal Cirezu (din vale de la Urzica) pe Prislop până la limita cu Silvaşul de Sus, lungime 750 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  105. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la drum vicinal Cirezu (din vale de la Urzica) pe Prislop până la limita cu Silvaşul de Sus, lungime 750 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  106. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la fostele birouri ale IPEG (pe Băceuşa - Valea Jupânesii) până la Poiana, lungime 750 m, lăţime 4,5 m Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  107. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Tuştea, de la Părău (din dreptul proprietăţii lui Ilian Roderica) până în Drumul Toteştiului (la iugărele taurilor), lungime 1.200 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  108. 1.3.7.1 Drum vicinal Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Tuştea, de la Părău (din dreptul proprietăţii lui Ilian Roderica) până în Drumul Toteştiului (la iugărele taurilor), lungime 1.200 m, lăţime 4,5 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009
  109. Teren extravilan - Luncă Tuştea Suprafaţă de 30.000 mp, având destinaţia de teren arabil, CF nr. 60.048, situat între vecinii: la Vest canal, la Sud teren primărie, la Nord DJ 687C, la Est teren primărie 1991 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010
  110. Teren extravilan - Luncă Tuştea Suprafaţă de 46.215 mp, având destinaţia de teren arabil, CF nr. 60.049, situat între vecinii: la Vest canal, la Sud teren primărie, la Nord teren primărie, la Est canal 1991 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010
  111. 1.3.7.1 Drum vicinal Drumul Bălţii 1 Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Fărcădin, din Drumul Bălţii (de la iugărele taurilor) până la Măierişte, lungime 800 m, lăţime 6 m 1895 Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010
   +  Anexa 8 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Veţel
  *Font 7*
  SECŢIUNEA I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobân- dirii sau, după caz, al dării în fo- losinţă Valoarea de inventar -în lei- Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  160. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 1, Veţel Drum de pământ, L = 0,600 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 981), de la stadion până la Valea Herepeii 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  161. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 2, Veţel, Mintia Drum de pământ, L = 1,9 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1085), de la Valea Herepeii până la Barajul Mintia 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  162. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 3, Veţel Drum de pământ, L = 0,3 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1037), prelungire drum Delniţa până la râul Mureş 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  163. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 4, Mintia Drum de pământ, L = 0,55 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1056), pe lângă canal turnuri de răcire Mintia până la râul 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  164. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 5, Mintia Drum de pământ, L = 0,58 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1613), de la Târg Mintia până la DC 129B Mintia Târg - Herepeia 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  165. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 6, Mintia Drum de pământ, L = 0,95 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1256/12), de la str. I. Corvin până la Canal drenaj Avicola 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  166. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 7, Mintia Drum de pământ, L = 0,85 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1256/12/1), de la str. Canal drenaj Avicola până la Valea Devei 2005 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  167. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 8, Mintia Drum înveliş de piatră, L = 0,26 km, l = 7 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1116), de la Baraj Mintia până la Gard Colt Fier Vechi 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  168. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 9, Mintia Drum înveliş de piatră, L = 1,00 km, l = 7 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1130/2), de la Gard Colt Fier Vechi până la DC 129A 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  169. 1.3.7.1. Drum de acces nr. 10 Mintia Drum de pământ, L = 0,15 km, l = 2 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit Pt 1216), de la DN 7 până la linia CFR 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  170. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 11 Veţel, Mintia Drum de pământ, L = 0,75 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1046), de la De 1037 - prelungire Delniţă până la DE 1056 - lângă turnurile de răcire Mintia 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  171. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 12 Drum de pământ, L = 1,7 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan de la Valea Veţelului până la castrul român 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  172. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 13 Veţel Drum de pământ, L = 1,5 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 946), de la DN 7 până după Balastiera - Pod CFR Mureş 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  173. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 14 Leşnic Drum de pământ, L = 0,98 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 863), de la pârâul Hobiţa până la parcare după gospodăria fam. Lică Dumitru 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  174. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 15, Leşnic Drum de pământ, L = 1,35 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 106), din DN 7 de la parcare după fam. Lică până la drumul ce coboară după satul Leşnic 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  175. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 16 Leşnic Drum de pământ, L = 1,00 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 102), de la De 106 ce coboară la parcare după fam. Lică până la drumul ce coboară după satul Leşnic 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  176. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 17, Leşnic Drum de pământ, L = 0,5 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 158), din DN 7 de la parcare după fam. Lică până la pădurea lui Ardeleanu N 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  177. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 18, Leşnic Drum de pământ, L = 0,85 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 78), din str. I.Vidu până la De 106 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  178. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 19, Leşnic Drum de pământ, L = 0,95 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 72), de la De 78 până la podeţ Valea Leşnic De 56 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  179. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 20, Leşnic Drum de pământ, L = 2,1 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 56), din Str. Mureşului lângă S.C. Avicola până la DN 7, pe lângă tabla 5 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  180. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 21, Leşnic Drum de pământ, L = 0,70 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 19), de la De 56 până la cotul Mureşului 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  181. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 22, Leşnic Drum de pământ, L = 0,56 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 376/1), de la Goţ Octavian până la Valea Leşnicului - Str. Arinilor 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  182. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 23, Leşnic Drum de pământ, L = 0,55 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 580), de la str. V. Bratii până la Barcuri - Olar Marin 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  183. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 24, Leşnic Drum de pământ, L = 0,18 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 508), de la str. V. Bratii până la Stadion Leşnic 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  184. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 25, Leşnic Drum de pământ, L = 0,50 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 18), de la Valea Bratii până la mijlocul tarlalei 2 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  185. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 26, Leşnic Drum de pământ, L = 0,35 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/62), de la DN 7 până la Mureş 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  186. 1.3.7.1. Drum de acces nr. 27, Leşnic Drum de pământ, L = 0,40 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/43), de la De 15/62 până la De 15/44 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  187. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 28, Leşnic Drum de pământ, L = 0,45 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/24), de la De 15/62 până la De 15/44 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  188. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 29, Leşnic Drum de pământ, L = 0,65 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/44), de la DN până la Mureş, pe lângă canal Valea Chindiei 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  189. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 30, Leşnic Drum de pământ, L = 0,85 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 7/27) de la DN 7 pe lângă canal Valea Chindiei, de la mijlocul canalului în stânga spre hotarul Săcămaş 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  190. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 31, Leşnic Drum de pământ, L = 0,20 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 7/58) de la canal Valea Chindiei până la mijlocul tarlalei 1 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  191. 1.3.7.1. Drum agricol de exploataţie nr. 32, Căoi Drum de pământ, L = 0,35 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 2006/1) de la limita intravilanului - Fântânele la Biserica din satul Căoi 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  192. 1.3.7.1 Uliţă în satul Căoi, drum vicinal nr. 33 Drum de pământ, L = 0,15 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 46/2) de la DC 131 Veţel-Căoi la limita intravilanului lângă pârâul Fântânele 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  193. 1.3.7.1 Drum agricol de exploataţie nr. 34, Bretelin Căoi Drum de pământ, L = 1,58 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 2251) de la limita intravilanului Bretelin până lângă DC 130 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  194. 1.3.7.1 Drum agricol de exploataţie nr. 35, Veţel Drum de pământ, L = 0,45 km, l = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 2318/1) de la limita DC 130A, Veţel- Herepeia-Bretelin (Nichifor) până la bazinele de apă Herepeia 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  195. 1.3.7.1 Drum agricol de exploataţie nr. 36, Mintia Drum de pământ, L = 0,25 km, l = 10 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit - De 1136/1) DV nr. 7 până după staţia de epurare Mintia 1991 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010
  196. 1.6.2 Teren de sport în satul Veţel Teren înscris în C.F. 60432 VETEL/Veţel în suprafaţă de 8.136 mp 2010 42.508 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2010
  197. 1.6.2 Teren necesar construcţiei de case în cadrul Programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" Teren înscris în C.F. 849 Leşnic, nr. 620/2VETEL/ Leşnic în suprafaţă de 5.888 mp 1985 Domeniul public al comunei Veţel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2010
  ----------