ORDIN nr. 236 din 30 septembrie 2009 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor(actualizat până la data de 20 iulie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 octombrie 2009. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 152 din 6 iulie 2010.În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Articolele de echipament model vechi se utilizează în continuare până la expirarea perioadei tranzitorii prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După data expirării perioadei tranzitorii - 31 decembrie 2011, articolele de echipament existente în stocul aflat în uzul curent, care nu mai corespund din punctul de vedere al culorii şi modului de confecţionare, primesc următoarele destinaţii: a) se utilizează la echiparea efectivelor de elevi din cadrul instituţiilor de învăţământ ale ministerului, ca uniformă de oraş, de clasă sau de instruire, după caz, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, până la epuizare; b) se valorifică, declasează sau casează, conform prevederilor legale în vigoare.---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 152 din 6 iulie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 20 iulie 2010.  +  Articolul 4Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament şi de celelalte materiale prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 5Şefii tuturor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor vizate au obligaţia să urmărească respectarea de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie.  +  Articolul 6Pentru activităţi culturale şi filmări, uniformele poliţiştilor se pot închiria persoanelor juridice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 7 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 28 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare.Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaBucureşti, 30 septembrie 2009.Nr. 236.  +  Anexa 1REGULAMENT 30/09/2009  +  Anexa 2REGULI 30/09/2009