ORDIN nr. 4.470 din 12 iulie 2010privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 23 iulie 2010  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 3 din 29 aprilie 2010 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada decembrie 2008-aprilie 2010,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida", cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Matei Basarab nr. 4A, județul Vâlcea, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "română", program "normal". (la 16-10-2019, sintagma: str. Avram Iancu nr. 2 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 4.470 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019 )  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2010-2011.  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea revine fondatorilor.  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea.  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Vâlcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.  +  Articolul 6Fundația Surorile de Caritate "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița Catolică "Sf. Ioana Antida" din Râmnicu Vâlcea, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Vâlcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 12 iulie 2010.Nr. 4.470.___________