ORDIN nr. 4.434 din 8 iulie 2010privind modificarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.886/2009
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010    În baza prevederilor art. 141 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul ICalendarul mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.886/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 13 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:1. La punctul II subpunctul 6 litera q) sintagma "Termen: 16 iulie 2010" se înlocuiește cu sintagma "Termen: 18 iulie 2010".2. La punctul II subpunctul 6, litera r) va avea următorul cuprins: "r) înregistrarea contestațiilor și transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestațiilor. Perioada 18-19 iulie 2010".3. La punctul II subpunctul 6 litera s), sintagma "Termen: 19 iulie 2010" se înlocuiește cu sintagma "Termen: 20 iulie 2010".4. La punctul II subpunctul 6 litera t), sintagma "Termen: 20 iulie 2010" se înlocuiește cu sintagma "Termen: 21 iulie 2010".5. La punctul II subpunctul 6.1 litera a), sintagma "Perioada: 21-22 iulie 2010" se înlocuiește cu sintagma "Perioada: 22-23 iulie 2010".6. La punctul II subpunctul 6.2, sintagma "Termen: 23 iulie 2010" se înlocuiește cu sintagma "Termen: 24 iulie 2010".  +  Articolul IIDirecția generală management, resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
    Daniel Petru Funeriu
    București, 8 iulie 2010.Nr. 4.434.------