ORDIN nr. 4.247 din 21 iunie 2010pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 8 iulie 2010    Având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.782/2007 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2008.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, conducerea unităţilor de învăţământ şi Consiliul naţional al elevilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 21 iunie 2010.Nr. 4.247.  +  AnexăREGULAMENT 21/06/2010