HOTĂRÂRE nr. 544 din 9 iunie 2010pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 79, alineatul (3) din Regulamentul de aplicare al Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul bunurilor introduse în România de către persoane fizice, valoarea în vamă se determină potrivit normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."  +  Articolul IIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ordinul emis de ministrul finanţelor publice potrivit prevederilor art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare al Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 945/2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile aparţinând călătorilor şi altor persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 2 august 2006.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 9 iunie 2010.Nr. 544.___________