ANEXE*) din 25 februarie 2010 privind planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a din ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 bis din 8 iunie 2010  ________ Notă *) Aprobate de Ordinul nr. 3.331/2010 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 8 iunie 2010.

  Anexa nr. 1

  Planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a din ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore Modul I. Desen tehnic industrial

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul II. Studiul materialelor

  Total ore/ an : 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul III. Tehnologii generale mecanice

  Total ore/an: 180

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 108

  Modul IV. Măsurări tehnice

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul V. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VI. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: ELECTROMECANICĂ Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore Modul I. Tehnologia lucrărilor electromecanice

  Total ore/ an : 180

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 108

  Modul II. Desen tehnic industrial

  Total ore/ an : 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul III. Măsurări tehnice

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Studiul materialelor

  Total ore/ an : 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul V. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VI. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: ELECTRONICĂ AUTOMATIZARI Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Tehnologie electronică

  Total ore/an 72

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul II. Circuite electrice

  Total ore/an 108

  din care: Laborator tehnologic 36

  Instruire practică -

  Modul III. Măsurări electrice

  Total ore/an 108

  din care: Laborator tehnologic 36

  Instruire practică -

  Modul IV. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC

  Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore Modul I. Tehnologia lucrărilor electrotehnice

  Total ore/ an : 180

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 108

  Modul II. Desen tehnic

  Total ore/ an : 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul III. Materiale electrotehnice

  Total ore/ an : 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Măsurări tehnice

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul V. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VI. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii Domeniul de pregătire de bază: CHIMIE INDUSTRIALĂ Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Materii prime şi materiale în industria chimică

  Total ore/ an : 108

  din care: Laborator tehnologic 36

  Instruire practică -

  Modul II. Operaţii de pregătire a materiilor prime în industria chimică

  Total ore/ an : 108

  din care: Laborator tehnologic 18

  Instruire practică 36

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Măsurări şi calcule tehnice

  Total ore/ an : 72

  din care: Laborator tehnologic 18

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii Domeniul de pregătire de bază: MATERIALE DE CONSTRUCŢII Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Materii prime şi materiale

  Total ore/ an : 72

  din care: Laborator tehnologic 36

  Instruire practică -

  Modul II. Operaţii de pregătire a materiilor prime

  Total ore/ an : 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Prepararea amestecurilor de materii prime

  Total ore/ an : 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Construcţii

  Total ore/ an : 90

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul II. Materiale de construcţii

  Total ore/ an : 72

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul III. Instalaţii

  Total ore/ an : 72

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul IV. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore /an: 18

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul V. Materiale de instalaţii

  Total ore/ an : 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul VI. Desen tehnic de construcţii şi instalaţii

  Total ore/ an : 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VII. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Materii prime pentru industria textilă

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic 18

  Instruire practică -

  Modul II. Materii prime pentru industria de pielărie

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic 18

  Instruire practică -

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Limbaj tehnic grafic

  Total ore /an: 72

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul V. Elemente de bază pentru obţinerea produselor textile

  Total ore /an: 144

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 72

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VI. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Reprezentări grafice

  Total ore/ an : 72

  din care: Laborator tehnologic 36

  Instruire practică -

  Modul II. Materii prime şi materiale tehnologice

  Total ore/ an : 90

  din care: Laborator tehnologic 18

  Instruire practică -

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Tehnologia prelucrării primare a lemnului

  Total ore/ an : 126

  din care: Laborator tehnologic 18

  Instruire practică 36

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: TEHNICI POLIGRAFICE Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Forme de imprimare şi tipar de probă

  Total ore /an: 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul II. Echipamente pentru pregătirea formelor de imprimare şi tipar de probă

  Total ore /an: 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Materiale poligrafice

  Total ore /an: 72

  din care: Laborator tehnologic 36

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: PRODUCŢIE MEDIA Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Tehnologia filmului

  Total ore /an: 144

  din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 72

  Modul II. Electroacustică

  Total ore /an: 144

  din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 36

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic - Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: AGRICULTURĂ Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Elemente de ecologie şi conservarea mediului

  Total ore /an: 72

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul II. Climatologie şi pedologie

  Total ore /an: 108

  din care: Laborator tehnologic 24

  Instruire practică 12

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore /an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul IV. Agregate şi instalaţii agricole

  Total ore /an: 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE ALIMENTARĂ Cultura de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an:

  36

  din care:

  Laborator tehnologic

  18

  Instruire practică

  -

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore Modul I. Materii prime şi materiale în industria alimentară

  Modul II. Operaţii şi utilaje în industria alimentară

  Total ore/an: 72

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 18

  Modul III. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore/an:

  36

  din care:

  Laborator tehnologic

  -

  Instruire practică

  -

  Modul IV. Microbiologia şi igiena în industria alimentară

  Total ore/an:

  90

  din care:

  Laborator tehnologic

  18

  Instruire practică

  -

  Modul V. Operaţii de bază în laborator

  Total ore/an:

  90

  din care:

  Laborator tehnologic

  54

  Instruire practică

  -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VI: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a IX – a

  Aria curricularăTehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: SILVICULTURĂ Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an:

  90

  din care:

  Laborator tehnologic

  18

  Instruire practică

  -

  Modul II. Seminţe şi pepiniere forestiere

  Total ore/an:

  72

  din care:

  Laborator tehnologic

  12

  Instruire practică

  24

  Modul III. Pedologie şi climatologie forestieră

  Total ore/an:

  54

  din care:

  Laborator tehnologic

  18

  Instruire practică

  -

  Modul IV. Produse nelemnoase ale pădurii

  Total ore/an:

  54

  din care:

  Laborator tehnologic

  -

  Instruire practică

  18

  Modul V. Fauna pădurilor şi a apelor de munte

  Total ore/an:

  54

  din care:

  Laborator tehnologic

  -

  Instruire practică

  18

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore Modul I. Specii lemnoase de interes forestier

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VI. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: PROTECŢIA MEDIULUI Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Modul I. Ecologie generală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Total ore/an: 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul II. Metode practice de investigare a ecosistemelor

  Total ore/an:

  72

  din care:

  Laborator tehnologic

  -

  Instruire practică

  36

  Modul III. Fenomene de risc în hidrologie

  Total ore/an: 72

  din care: Laborator tehnologic 18

  Instruire practică -

  Modul IV. Fenomene de risc în meteorologie

  Total ore/an:

  72

  din care:

  Laborator tehnologic

  18

  Instruire practică

  -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul V. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE INVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX –a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: COMERŢ

  Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an:

  108

  din care:

  Laborator tehnologic

  -

  Instruire practică

  -

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore Modul I. Patrimoniul unităţii

  Modul II. Organizarea unităţii economice

  Total ore/an:

  108

  din care:

  Laborator tehnologic

  36

  Instruire practică

  36

  Modul III. Calitatea produselor şi serviciilor

  Total ore/an:

  108

  din care:

  Laborator tehnologic

  36

  Instruire practică

  -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul IV: * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Modul I. Bazele restauraţiei

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Total ore/an: 180

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 72

  Modul II. Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie şi turism

  Total ore/an: 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul III. Igiena şi securitatea muncii în turism şi alimentaţie

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul IV. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a IX-a

  Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

  Total ore/an = 9 ore/săpt. x 36 săptămâni = 324 ore

  Modul I. Resurse pentru lucrări de estetică

  Total ore/an: 108

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Modul II. Îngrijiri faciale şi capilare

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 18

  Modul III. Bărbieritul facial şi capilar

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 18

  Modul IV. Sănătatea şi securitatea muncii

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul V. Examinarea clientului

  Total ore/an: 72

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică -

  Modul VI. Organizarea salonului de estetică

  Total ore/an: 36

  din care: Laborator tehnologic -

  Instruire practică 36

  Stagiu de pregătire practică - Curriculum în dezvoltare locală

  Modul VII. * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Total ore/an: 90

  Total ore /an = 3 săpt. x 5 zile x 6 ore /zi = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL 414 ore/an

  Notă: În clasa a IX-a stagiul de pregătire practică se desfăşoară în atelierele şcoală.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie “Rezolvarea de probleme” şi ,,Organizarea locului de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  Anexa nr. 2

  Domeniile de pregătire de bază pentru clasa a IX-a – ciclul inferior al

  învăţământului liceal, filiera tehnologică

  Nr. crt.

  Profilul

  Domeniul de pregătire de bază

  1.

  TEHNIC

  Mecanică

  2.

  Electromecanică

  3.

  Electronică automatizări

  4.

  Electric

  5.

  Chimie industrială

  6.

  Materiale de construcţii

  7.

  Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

  8.

  Industrie textilă şi pielărie

  9.

  Fabricarea produselor din lemn

  10.

  Tehnici poligrafice

  11.

  Producţie media1

  12.

  RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

  Agricultură

  13.

  Industrie alimentară

  14.

  Silvicultură

  15.

  Protecţia mediului 2

  16.

  SERVICII

  Comerţ

  17.

  Economic3

  18.

  Turism şi alimentaţie

  19.

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  image

  1 Unităţile de învăţământ care au plan de şcolarizare pentru calificarea de nivel 3 „Tehnician operator procesare text/imagine” aplică la clasa a IX-a, planul de învăţământ pentru pregătirea de bază “Tehnici poligrafice” din prezentul ordin.

  2 Unităţile de învăţământ care au plan de şcolarizare pentru calificările de nivel 3 „Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului” şi “Tehnician hidrometeorolog” aplică la clasa a IX-a, planul de învăţământ pentru pregătirea de bază “Protecţia mediului” din prezentul ordin.

  3 Unităţile de învăţământ care au plan de şcolarizare pentru calificările de nivel 3 „Tehnician în activităţi de poştă”, „Tehnician în activităţi economice” şi “Tehnician în administraţie” aplică la clasa a IX-a, planul de învăţământ pentru pregătirea de bază “Comerţ” din prezentul ordin.

  Anexa nr. 3

  Planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a X-a din ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: LĂCĂTUŞĂRIE MECANICĂ STRUCTURI – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

  • Lăcătuş construcţii navale

  • Tubulator naval

  • Constructor-montator de structuri metalice

  • Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

  • Lăcătuş construcţii structuri aeronave

  • Lăcătuş mecanic prestări servicii

  • Tinichigiu vopsitor auto

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Asamblarea structurilor metalice

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 70

   Modulul II. Organe de maşini

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică

   -

   Modulul III. Dispozitive şi instalaţii de ridicat şi transportat

   Total ore/an: 70

   din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: PRELUCRĂRI LA RECE – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Strungar

  • Frezor-rabotor-mortezor

  • Rectificator

  • Operator la maşini cu comandă numerică

  • Sculer-matriţer

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modul I. Organe de maşini

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modul II. Calitatea prelucrărilor prin aşchiere

   Total ore/ an : 70

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modul III. Maşini unelte pentru prelucrări la rece

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 70

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală:PRELUCRĂRI LA CALD – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Sudor

  • Turnător

  • Forjor-tratamentist

  • Modelier

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Bazele proceselor de asamblare

   Total ore/an: 70

   din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35

   Modulul II. Documentaţia tehnică în domeniul prelucrărilor la cald

   Total ore/an: 70

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modulul III. Bazele procedeelor de prelucrare la cald

   Total ore/an: 210

   din care: Laborator tehnologic 70

   Instruire practică 35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: OBŢINEREA ŞI PRELUCRAREA METALELOR – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Furnalist

  • Oţelar

  • Metalurgist neferoase

  • Laminorist

  • Trefilator trăgător

  • Constructor cuptoare metalurgice

  Total ore/an:

  70

  din care

  Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  -

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modul I. Cuptoare industriale

   Modul II. Automatizări industriale

   Modulul III. Metalurgie generală

   Total ore/an: 105

   din care Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Total ore/an:

   175

   din care

   Laborator tehnologic

   35

   Instruire practică

   70

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: MECANICĂ DE MOTOARE – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Mecanic auto

  • Motorist nave

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modul I. Identificarea organelor de maşini

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modul II. Tehnologii în mecanica de motoare

   Total ore/an: 245

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 105

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: MECANICĂ DE MONTAJ, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

  • Mecanic agregate rotative termoenergetice

  • Mecanic aeronave

  • Mecanic echipamente pentru foraj extracţie

  • Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modul I. Organe de maşini

   Modul II. Sisteme mecanice

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Modul III. Mentenanţa sistemelor mecanice

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: MECANICĂ FINĂ – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Mecanic de mecanică fină

  • Optician montator aparatură optico-mecanică

  Total ore/an:

  105

  din care: Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  -

  Modul II. Calitatea produselor în mecanică fină

  Total ore/ an :

  70

  din care: Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  -

  Modul III. Tehnologii de mecanică fină

  Total ore/an:

  175

  din care: Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  70

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modul I. Mecanisme de mecanică fină

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: FORAJ, EXTRACŢIE, TRATARE PETROL ŞI GAZE – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Operator sonde

  • Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modul I. Forajul sondelor de gaze

   Modul II. Geologie

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modul III. Exploatarea sondelor de gaze

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a X-a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: MAŞINIST UTILAJE – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Maşinist utilaje cale şi terasamente

  • Maşinist utilaje portuare

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modulul I. Utilaje de ridicat şi transportat

   Total ore/an:

   175

   Modulul II. Maşini şi utilaje

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 70

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: MARINĂ – condiţie de acces pentru calificarea profesională:

  • Marinar

  Total ore/an:

  70

  din care

  Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  -

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Documentaţia tehnică

   Modulul II. Solicitări şi asamblări

   Total ore/an: 70

   din care Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modulul III. Marinărie

   Total ore/an:

   140

   din care

   Laborator tehnologic

   35

   Instruire practică

   35

   Modulul IV. Motoare şi instalaţii navale

   Total ore/an:

   70

   din care

   Laborator tehnologic

   Instruire practică

   -

   35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală: MECANICĂ AGRICOLĂ ŞI FORESTIERĂ – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Mecanic agricol

  • Mecanic forestier

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Organe de maşini şi solicitări

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modulul II. Tractoare, maşini agricole, instalaţii zootehnice şi forestiere

   Total ore/an: 245

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 105

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Lucrul în echipă”, „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” şi „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a -X- a

  Ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază:ELECTROMECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală:ELECTROMECANICĂ MAŞINI, UTILAJE, INSTALAŢII

  • condiţie de acces pentru calificările profesionale:

   • Operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare

   • Operator centrale hidroelectrice

   • Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave

   • Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

   • Electromecanic nave

   • Electromecanic material rulant

   • Electromecanic centrale electrice

   • Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară

   • Frigotehnist

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modul I. Electrotehnică şi măsurări electrice

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 70

   Instruire practică -

   Modul II. Organe de maşini

   Total ore/an: 70

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modul III. Maşini, aparate şi elemente de automatizare

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică 70

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie : “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi” Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a -X- a

  Ciclul inferior al liceului- filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază:ELECTROMECANICĂ

  Domeniul de pregătire generală:FEROVIAR – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Lucrător trafic feroviar

  • Agent comercial feroviar

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modul I. Electrotehnică şi măsurări electrice

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 70

   Instruire practică -

   Modul II. Instalaţii specifice şi semnalizarea la calea ferată

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modul III. Exploatarea tehnică a vagoanelor de cale ferată

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică 70

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie : “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi” Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI

  Domeniul de pregătire generală: ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Electronist aparate şi echipamente

  • Electronist reţele de telecomunicaţii

  Total ore/ an :

  140

  din care:

  Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  35

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Bazele electronicii analogice

   Modulul II. Bazele electronicii digitale

   Total ore/ an : 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modulul III. Traductoare

   Total ore/ an :

   105

   din care:

   Laborator tehnologic

   35

   Instruire practică

   35

   Total ore/an= 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL *

   Total ore/an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

   TOTAL GENERAL: 440 ore /an

   Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

   * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă şi Tranziţia de la şcoală la locul de muncă din standardul de pregătire profesională.

   PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

   clasa a X –a

   Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

   Domeniul de pregătire de bază: CHIMIE INDUSTRIALĂ

   Domeniul de pregătire generală: CHIMIE INDUSTRIALĂ - condiţie de acces pentru calificările profesionale:

   • Operator în industria chimică anorganică

   • Operator în industria de medicamente şi produse cosmetice

   • Operator în industria chimică organică

   • Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie

   • Operator în fabricarea şi prelucrarea polimerilor

   • Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Operaţii de transfer termic şi de masă

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică 70

   Modulul II. Controlul calităţii compuşilor chimici

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic 105

   Instruire practică -

   Modulul III. Protecţia mediului

   Total ore/an: 35

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică -

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore /an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore/an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi “Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: MATERIALE DE CONSTRUCŢII

  Domeniul de pregătire generală: MATERIALE DE CONSTRUCŢII - condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Operator în industria ceramicii brute

  • Operator ceramică fină

  • Sticlar

  • Operator lianţi şi prefabricate

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Prelucrarea materialelor şi semifabricatelor

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Modulul II. Operaţii termice

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 70

   Total ore/an = 10 ore/săptămâna x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore /an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore/an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi „Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC

  Domeniul de pregătire generală: ELECTRIC – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Electrician constructor

  • Electrician exploatări miniere

  • Electrician nave

  • Confecţioner produse electrotehnice

  • Electrician exploatare joasă tensiune

  • Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

  • Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice

  • Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

  • Electrician echipamente pentru foraj-extracţie

  • Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modulul I. Electrotehnică aplicată

   Modulul II. Echipamente electrice

   Modulul III. Măsurări electrice

   Total ore/ an : 70

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Total ore/ an : 175

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică 70

   Total ore/ an : 105

   din care: Laborator tehnologic 70

   Instruire practică -

   Total ore/an= 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

   Total ore/an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

   TOTAL GENERAL: 440 ore /an

   Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

   * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: ,,Pregătirea pentru integrarea la locul de munca”, ,,Tranziţia de şcoala la locul de munca”şi “Satisfacerea cerinţelor clienţilor” din standardul de pregătire profesională.

   PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

   clasa a X a

   Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

   Domeniul de pregătire de bază:CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

   Domeniul de pregătire generală: STRUCTURI PENTRU CONSTRUCŢII – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

   • Constructor structuri monolite

   • Fierar betonist – montator prefabricate

   • Zidar – pietrar – tencuitor

   • Dulgher – tâmplar – parchetar

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modul

   I. Structuri pentru construcţii

   Total ore/ an:

   70

   din care:

   Laborator tehnologic

   Instruire practică

   35

   -

   Modul

   II. Planuri pentru construcţii

   Total ore/ an:

   105

   Modul

   din care:

   III. Lucrări pentru construcţii

   Laborator tehnologic Instruire practică

   35

   -

   Total ore/ an:

   din care:

   Laborator tehnologic

   175

   -

   Instruire practică

   105

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore /an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore/an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie : “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi” Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază:CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

  Domeniul de pregătire generală:FINISAJE PENTRU CONSTRUCŢII – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

  • Mozaicar - montator placaje

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modul I. Materiale pentru finisaje

   Total ore/an:

   din care:

   Laborator tehnologic

   70

   -

   Instruire practică

   35

   Modul II. Zugrăveli şi vopsitorii simple

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Modul III. Placaje de faianţă şi pardoseli de gresie ceramică

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore /an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore/an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie : “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi” Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază:CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

  Domeniul de pregătire generală: INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze

  • Instalator instalaţii tehnico – sanitare şi de gaze

  • Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare

  • Instalator instalaţii de încălzire centrală

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modul

   I. Instalaţii pentru construcţii

   Total ore/an:

   175

   din care:

   Laborator tehnologic

   35

   Instruire practică

   70

   Modul

   II. Planuri pentru instalaţii

   Total ore/an:

   70

   din care:

   Laborator tehnologic

   Instruire practică

   35

   -

   Modul III. Noţiuni generale de hidraulică şi termotehnică aplicată

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică 35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/ an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore /an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţă cheie: “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi “Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază:CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

  Domeniul de pregătire generală: IZOLAŢII – condiţie de acces pentru calificarea profesională:

  • Izolator

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modul I. Prelucrarea materialelor pentru construcţii

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Modul II. Materiale pentru hidroizolaţii

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 35

   Modul III. Materiale pentru izolaţii termice şi fonice

   Total ore/an:

   105

   din care:

   Laborator tehnologic

   -

   Instruire practică

   35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore/an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie : “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi” Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază:CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

  Domeniul de pregătire generală: CONSTRUCŢII CĂI FERATE, DRUMURI, PODURI ŞI LUCRĂRI HIDROTEHNICE – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Constructor căi ferate

  • Constructor drumuri şi poduri

  • Constructor lucrări hidrotehnice

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modul I. Elemente de construcţii şi solicitări

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modul II. Topografie

   Total ore/an: 70

   din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35

   Modul III. Terasamente şi căi de comunicaţie

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 70

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 30ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie : “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi” Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: AGRICULTURĂ

  Domeniul de pregătire generală: AGRICULTURĂ - condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Agricultor culturi de câmp

  • Lucrător în agroturism

  • Lucrător în agricultură ecologică

  • Piscicultor şi prelucrător de peşte

  • Horticultor

  • Fermier montan

  • Zootehnist

  • Apicultor - sericicultor

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modulul I. Agrotehnică

   Total ore/an:

   140

   din care: Laborator tehnologic

   70

   Instruire practică

   35

   Modulul II. Bazele creşterii animalelor

   Total ore/an:

   140

   din care: Laborator tehnologic

   35

   Instruire practică

   35

   Modulul III. Elemente de contabilitate

   Total ore/an:

   din care: Laborator tehnologic

   Instruire practică

   35

   -

   -

   Modulul IV. Economie şi marketing

   Total ore/an:

   din care: Laborator tehnologic

   Instruire practică

   35

   -

   -

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi „Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMĂNT

  Clasa a X- a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria Curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: SILVICULTURĂ

  Domeniul de pregătire generală: SILVICULTURĂ - condiţie de acces pentru calificarea profesională:

  • Pădurar

  Total ore / an:

  105

  din care:

  Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  35

  Modulul II. Exploatarea lemnului

  Total ore / an:

  105

  din care:

  Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  35

  Modulul III. Dăunători forestieri

  Total ore / an:

  70

  din care:

  Laborator tehnologic

  35

  Instruire practică

  -

  Modulul IV. Legislaţie silvică

  Total ore / an:

  35

  din care:

  Laborator tehnologic Instruire practică

  -

  -

  Modulul V. Măsurători topografice

  Total ore / an:

  35

  din care:

  Laborator tehnologic

  -

  Instruire practică

  -

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Regenerarea şi îngrijirea arboretelor

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi „Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a X-a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: PROTECŢIA MEDIULUI

  Domeniul de pregătire generală: PROTECŢIA MEDIULUI

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Factori de degradare a echilibrului ecologic

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic: -

   Instruire practică: 105

   Modulul II. Instrumente de laborator şi tehnici de măsurare

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic: 70

   Instruire practică -

   Modulul III. Legislaţia mediului

   Total ore/an: 70

   din care: Laborator tehnologic: -

   Instruire practică: -

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi „Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: COMERŢ

  Domeniul de pregătire generală: COMERŢ- condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Comerciant-vânzător

  • Recepţioner-distribuitor

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Contabilitatea unităţii economice

   Total ore/an 105

   din care: Laborator tehnologic 70

   Instruire practică: -

   Modulul II. Protecţia consumatorului şi a mediului

   Total ore/an 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică: 35

   Modulul III. Comunicarea profesională

   Total ore/an 140

   Din care: Laborator tehnologic - Instruire practică: 35

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţia de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă ” şi “Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

  Domeniul de pregătire generală:TURISM - condiţie de acces pentru calificarea profesională:

  • Lucrător hotelier

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modulul I. Servicii hoteliere

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic: - Instruire practică: 105

   Modulul II. Calitatea serviciilor hoteliere

   Total ore/an:

   105

   din care:

   Laborator tehnologic:

   70

   Instruire practică:

   -

   Modulul III. Gestiune economică

   Total ore/an:

   70

   din care:

   Laborator tehnologic:

   -

   Instruire practică:

   -

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi “Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

  Domeniul de pregătire generală: ALIMENTAŢIE - condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Bucătar

  • Cofetar – patiser

  • Ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie

  Total ore/an:

  140

  din care:

  Laborator tehnologic:

  35

  Instruire practică:

  70

  Modulul II. Servirea preparatelor şi băuturilor

  Total ore/an:

  140

  din care:

  Laborator tehnologic:

  35

  Instruire practică:

  35

  Modulul III. Gestiune economică

  Total ore/an:

  70

  din care:

  Laborator tehnologic:

  -

  Instruire practică:

  -

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Sortimentul de preparate şi băuturi

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi “Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Clasa a X-a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: INDUSTRIE ALIMENTARĂ

  Domeniul de pregătire generală: INDUSTRIE ALIMENTARĂ - condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Morar – silozar

  • Brutar – patiser – preparator produse făinoase

  • Preparator produse din carne şi peşte

  • Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor

  • Preparator produse din lapte

  • Operator în industria uleiului

  • Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase

  • Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase

  • Operator în industria malţului şi a berii

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I. Tehnologii generale în morărit şi panificaţie

   Total ore/an: 80

   din care: laborator tehnologic 20

   instruire practică 25

   Modulul II. Tehnologii generale de prelucrare a cărnii, peştelui, laptelui, legumelor şi fructelor

   Total ore/an: 80

   din care: laborator tehnologic 20

   instruire practică 25

   Modulul III. Tehnologii generale în industria alimentară fermentativă

   Total ore/an: 80

   din care: laborator tehnologic 20

   instruire practică 25

   Modulul IV. Tehnologii generale în industria alimentară extractivă

   Total ore/an: 110

   din care: laborator tehnologic 20

   instruire practică 20

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore/an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei” şi „Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN

  Domeniul de pregătire generală: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN - condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

  • Operator la fabricarea cherestelei

  • Tâmplar universal

  • Tapiţer – plăpumar - saltelar

  • Sculptor - intarsier

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modulul I. Desen tehnic de specialitate

   Total ore/an: 70

   din care Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modulul II. Tehnologia prelucrării lemnului

   Total ore/an: 210

   din care Laborator tehnologic - Instruire practică 105

   Modulul III. Organe de maşini şi mecanisme

   Total ore/an: 70

   din care Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi “Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază:INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

  Domeniul de pregătire generală: INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Filator

  • Ţesător

  • Finisor produse textile

  • Finisor piele

  • Tricoter – confecţioner

  • Confecţioner produse textile

  • Croitor îmbrăcăminte după comandă

  • Cizmar

  • Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

  • Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

  • Marochiner

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modul I. Tehnologii generale din textile pielărie

   Total ore/an: 175

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică 70

   Modul II. Întreţinerea utilajelor din textile pielărie

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic - Instruire practică 35

   Modul III. Documentaţia tehnică

   Total ore/an: 70

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/ modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie : “Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi”Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: TEHNICI POLIGRAFICE

  Domeniul de pregătire generală: TEHNICI POLIGRAFICE – condiţie de acces pentru calificările profesionale:

  • Operator montaj copiat tipar de probă

  • Tipăritor offset

  • Legător

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modulul I. Bazele imprimării poligrafice

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Modulul II. Culoarea în poligrafie

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 70

   Instruire practică -

   Modulul III. Forme de tipar pentru serigrafie, tampografie şi flexografie

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică 70

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă, Tranziţia de la şcoală la locul de muncă şi Lucrul în echipă, din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Domeniul de pregătire generală:ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC- condiţie de acces pentru calificarea profesională:

  • Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist

  Total ore/an

  80

  din care:

  Laborator tehnologic

  16

  Instruire practică

  24

  Modulul II: Tunsori de damă

  Total ore/an

  100

  din care:

  Laborator tehnologic

  20

  Instruire practică:

  30

  Modulul III: Coafarea părului

  Total ore/an

  100

  din care:

  Laborator tehnologic

  20

  Instruire practică

  30

  Modulul IV: Decolorarea părului

  Total ore/an

  70

  din care:

  Laborator tehnologic:

  14

  Instruire practică:

  21

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală Modulul I: Tunsori bărbăteşti

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 3 săptămâni/an x 30 ore/săptămână = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici .cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţie de practică

  *Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu avizul inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie:“Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi “Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă” din standardul de pregătire profesională.

  PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  clasa a X –a

  Ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică Aria curriculară Tehnologii

  Domeniul de pregătire de bază: PRODUCŢIE MEDIA

  Domeniul de pregătire generală: PRODUCŢIE MEDIA – condiţie de acces pentru calificarea profesională:

  • Operator producţie şi exploatare film

  1. I. Cultură de specialitate şi pregătire practică săptămânală

   Modulul I. Tehnica filmării

   Modulul II. Montajul şi prelucrarea peliculei

   Total ore/an: 140

   din care: Laborator tehnologic -

   Instruire practică 70

   Modulul III. Procese şi procedee fotografice

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 70

   Instruire practică -

   Total ore/an: 105

   din care: Laborator tehnologic 35

   Instruire practică -

   Total ore/an = 10 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 350 ore/an

  2. II. Pregătire practică comasată CDL*

  Total ore/an = 30 ore/săptămână x 3 săptămâni/an = 90 de ore/an

  TOTAL GENERAL: 440 ore /an

  Notă: În clasa a X-a, pregătirea practică comasată CDL* se poate desfăşura cu preponderenţă la agenţii economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat convenţia de practică.

  * Denumirea şi conţinutul modulului/modulelor vor fi stabilite de către unitatea de învăţământ în parteneriat cu agentul economic, cu aprobarea inspectoratului şcolar, în vederea dobândirii unităţilor de competenţe cheie: „Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă”, „ Tranziţia de la şcoală la locul de muncă” şi “Lucrul în echipă” din standardul de pregătire profesională.

  Anexa nr. 4

  Structura de pregătire

  prin învăţământul profesional şi tehnic pentru nivelul 2 de calificare profesională

  Nr. crt.

  Clasa a IX-a Domeniul de pregătire de bază1

  Clasa a X-a Domeniul de pregătire generală

  Calificarea profesională Nivelul 2

  (Se dobândeşte după efectuarea Stagiului de pregătire practică în vederea certificării)

  1.

  Mecanică

  Lăcătuşărie mecanică structuri

  Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

  2.

  Lăcătuş construcţii navale

  3.

  Tubulator naval

  4.

  Lăcătuş construcţii structuri aeronave

  5.

  Constructor-montator de structuri metalice

  6.

  Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice

  7.

  Lăcătuş mecanic prestări servicii

  8.

  Tinichigiu vopsitor auto

  9.

  Prelucrări la rece

  Strungar

  10.

  Frezor-rabotor-mortezor

  11.

  Rectificator

  12.

  Sculer matriţer

  13.

  Operator la maşini cu comandă numerică

  14.

  Prelucrări la cald

  Sudor

  15.

  Turnător

  16.

  Forjor-tratamentist

  17.

  Modelier

  18.

  Obţinerea şi prelucrarea metalelor

  Furnalist

  19.

  Oţelar

  20.

  Metalurgist neferoase

  21.

  Laminorist

  22.

  Trefilator trăgător

  23.

  Constructor cuptoare metalurgice

  24.

  Mecanică de motoare

  Motorist nave

  25.

  Mecanic auto

  26.

  Mecanică de montaj, întreţinere şi reparaţii

  Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

  Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice

  27.

  Mecanic agregate rotative termoenergetice

  Mecanic echipamente pentru foraj extracţie

  29.

  Mecanic aeronave

  31.

  Mecanică fină

  Mecanic de mecanică fină

  32.

  Optician montator aparatură optico- mecanică

  33.

  Foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze

  Operator sonde

  34.

  Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor

  35.

  Maşinist utilaje

  Maşinist utilaje cale şi terasamente

  36.

  Maşinist utilaje portuare

  37.

  Marină

  Marinar

  38.

  Mecanică agricolă şi forestieră

  Mecanic agricol

  39.

  Mecanic forestier

  40.

  Electromecanică

  Electromecanică

  Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare.

  image

  1 Domenii conform HG 866/13.08.2008 pentru modificarea HG nr 844/ 2002 privind aprobarea Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar precum şi durata de şcolarizare cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 1555/09.12.2009)

  41.

  maşini, utilaje, instalaţii

  Operator în centrale hidroelectrice

  42.

  Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord aeronave

  43.

  Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

  44.

  Electromecanic nave

  45.

  Electromecanic centrale electrice

  46.

  Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din

  industria alimentară

  47.

  Frigotehnist

  48.

  Electromecanic material rulant

  49.

  Feroviar

  Lucrător trafic feroviar

  50.

  Agent comercial feroviar

  51.

  Electronică automatizări

  Electronică automatizări

  Electronist aparate şi echipamente

  52.

  Electronist reţele de telecomunicaţii

  53.

  Chimie industrială

  Chimie industrială

  Operator industria chimică anorganică

  54.

  Operator industria de medicamente şi produse cosmetice

  55.

  Operator industria chimică organică

  56.

  Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie

  57.

  Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor

  58.

  Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei

  59.

  Materiale de construcJii

  Materiale de construcţii

  Operator în industria ceramicii brute

  60.

  Operator ceramică fină

  61.

  Sticlar

  62.

  Operator lianţi şi prefabricate

  63.

  Electric

  Electric

  Electrician constructor

  64.

  Electrician exploatări miniere

  65.

  Electrician nave

  66.

  Electrician exploatare joasă tensiune

  67.

  Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

  68.

  Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii

  energetice

  69.

  Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice

  70.

  Electrician echipamente pentru foraj-extracţie

  71.

  Confecţioner produse electrotehnice

  72.

  Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică

  73.

  ConstrucJii, instalaJii şi lucrări publice

  Structuri pentru construcţii

  Constructor structuri monolite

  74.

  Fierar betonist – montator prefabricate

  75.

  Zidar- pietrar-tencuitor

  76.

  Dulgher –tâmplar-parchetar

  77.

  Finisaje pentru

  construcţii

  Mozaicar – montator placaje

  78.

  Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

  79.

  Instalaţii pentru

  construcţii

  Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze

  80.

  Instalator instalaţii de încălzire centrală

  81.

  Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare

  82.

  Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze

  83.

  Izolaţii

  Izolator

  84.

  Construcţii căi ferate,

  drumuri, poduri şi lucrări hidrotehnice

  Constructor căi ferate

  85.

  Constructor drumuri şi poduri

  86.

  Constructor lucrări hidrotehnice

  87.

  Agricultură

  Agricultură

  Agricultor culturi de câmp

  88.

  Lucrător în agroturism

  89.

  Lucrător în agricultură ecologică

  90.

  Piscicultor şi prelucrător de peşte

  91.

  Horticultor

  92.

  Fermier montan

  93.

  Zootehnist

  94.

  Apicultor-sericicultor

  95.

  Silvicultură

  Silvicultură

  Pădurar

  96.

  ProtecJia mediului

  Protecţia mediului

  97.

  98.

  ComerJ

  Comerţ

  Recepţioner – distribuitor

  99.

  Comerciant-vânzător

  100.

  Turism şi alimentaJie

  Turism

  Lucrător hotelier

  101.

  Alimentaţie

  Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie

  102.

  Cofetar – patiser

  103.

  Bucătar

  104.

  Industrie alimentară

  Industrie alimentară

  Morar-silozar

  105.

  Brutar – patiser – preparator produse făinoase

  106.

  Preparator produse din carne şi peşte

  107.

  Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor

  108.

  Preparator produse din lapte

  109.

  Operator în industria uleiului

  110.

  Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase

  111.

  Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase

  112.

  Operator în industria malţului şi a berii

  113.

  Fabricarea produselor din lemn

  Fabricarea produselor din lemn

  Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

  114.

  Operator la fabricarea cherestelei

  115.

  Tâmplar universal

  116.

  Tapiţer – plăpumar – saltelar

  117.

  Sculptor - intarsier

  118.

  Industrie textilă şi pielărie

  Industrie textilă şi pielărie

  Filator

  119.

  Ţesător

  120.

  Finisor produse textile

  121.

  Finisor piele

  122.

  Tricoter – confecţioner

  123.

  Confecţioner produse textile

  124.

  Croitor îmbrăcăminte după comandă

  125.

  Cizmar

  126.

  Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

  127.

  Confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori

  128.

  Marochiner

  129.

  Tehnici poligrafice

  Tehnici poligrafice

  Operator montaj copiat tipar de probă

  130.

  Tipăritor ofset

  131.

  Legător

  132.

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  Frizer - coafor – manichiurist -pedichiurist

  133.

  ProducJie media

  Producţie media

  Operator producţie şi exploatare film

  Anexa nr. 5

  Structura de pregătire

  prin învăţământul liceal, filiera tehnologică, pentru nivelul 3 de calificare profesională

  Nr. crt.

  Profilul

  Clasa a IX-a Domeniul de pregătire de bază1

  Clasa a X-a

  Domeniul de pregătire generală

  Calificări profesionale de nivel 3 învăJământ liceal, filiera tehnologică1

  1.

  TEHNIC

  Mecanică

  Lăcătuşărie mecanică structuri

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  2.

  Tehnician construcţii navale

  3.

  Tehnician transporturi

  4.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  5.

  Tehnician mecatronist

  6.

  Prelucrări la rece

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  7.

  Tehnician prelucrări mecanice

  8.

  Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică

  9.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  10.

  Tehnician mecatronist

  11.

  Prelucrări la cald

  Tehnician prelucrări la cald

  12.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  13.

  ObJinerea şi prelucrarea metalelor

  Tehnician prelucrări la cald

  14.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  15.

  Mecanică de motoare

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  16.

  Tehnician transporturi

  17.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  18.

  Tehnician mecatronist

  19.

  Mecanică de montaj, întreJinere şi reparaJii

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  20.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  21.

  Tehnician mecatronist

  22.

  Mecanică fină

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  23.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  24.

  Tehnician mecatronist

  25.

  Foraj, extracJie, tratare petrol şi gaze

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  26.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  27.

  Maşinist utilaje

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  28.

  Tehnician transporturi

  29.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  30.

  Tehnician mecatronist

  31.

  Marină

  Tehnician transporturi

  32.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  33.

  Mecanică agricolă şi forestieră

  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

  34.

  Tehnician transporturi

  35.

  Tehnician proiectant CAD (computer aided design)

  36.

  Electromecanică

  Electromecanică

  maşini, utilaje, instalaJii

  Tehnician electromecanic

  37.

  Tehnician instalaţii de bord (avion)

  38.

  Tehnician aviaţie

  39.

  Feroviar

  Tehnician electromecanic

  image

  1 Domenii şi calificări profesionale de nivel 3 conform HG 866/13.08.2008 pentru modificarea HG nr 844/ 2002 privind aprobarea Nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar precum şi durata de şcolarizare cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 1555/09.12.2009)

  40.

  Electronică automatizări

  Electronică automatizări

  Tehnician electronist

  41.

  Tehnician în automatizări

  42.

  Tehnician operator roboţi industriali

  43.

  Tehnician operator telematică

  44.

  Tehnician operator tehnică de calcul

  45.

  Tehnician de telecomunicaţii

  46.

  Electric

  Electric

  Tehnician electrotehnist

  47.

  Tehnician energetician

  48.

  Tehnician în instalaţii electrice

  49.

  Tehnician metrolog

  50.

  Tehnician electrician electronist auto

  51.

  Chimie industrială

  Chimie industrială

  Tehnician în chimie industrială

  52.

  Tehnician chimist de laborator

  53.

  Materiale de construcJii

  Materiale de construcJii

  Tehnician în industria materialelor de construcţii

  54.

  Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

  55.

  ConstrucJii, instalaJii şi lucrări publice

  Structuri pentru construcJii

  Tehnician în construcţii şi lucrări publice

  56.

  Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

  57.

  Finisaje pentru construcJii

  Tehnician în construcţii şi lucrări publice

  58.

  Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

  59.

  InstalaJii pentru construcJii

  Tehnician instalator pentru construcţii

  60.

  Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

  61.

  IzolaJii

  Tehnician în construcţii şi lucrări publice

  62.

  Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

  63.

  ConstrucJii căi ferate, drumuri, poduri şi

  lucrări hidrotehnice

  Tehnician în construcţii şi lucrări publice

  64.

  Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

  65.

  Industrie textilă şi pielărie

  Industrie textilă şi pielărie

  Tehnician în industria textilă

  66.

  Tehnician designer vestimentar

  67.

  Tehnician în industria pielăriei

  68.

  Fabricarea

  produselor din lemn

  Fabricarea produselor din lemn

  Tehnician în prelucrarea lemnului

  69.

  Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

  70.

  Tehnician proiectant produse finite din lemn

  71.

  Tehnici poligrafice

  Tehnici poligrafice

  Tehnician producţie poligrafică

  72.

  Tehnician poligraf

  73.

  ProducJie media

  ProducJie media

  Tehnician audio - video

  74.

  Tehnician producţie film şi televiziune

  75.

  Tehnician multimedia

  76.

  Tehnician operator procesare text imagine2

  77.

  RESURSE NATURALE 'I PROTEC'IA MEDIULUI

  Agricultură

  Agricultură

  Tehnician în agricultură

  78.

  Tehnician agronom

  79.

  Tehnician horticultor

  80.

  Tehnician în agroturism

  81.

  Tehnician în agricultură ecologică

  82.

  Tehnician zootehnist

  83.

  Tehnician agromontan

  84.

  Tehnician veterinar

  85.

  Tehnician pentru animale de companie

  86.

  Industrie alimentară

  Industrie alimentară

  Tehnician în industria alimentară

  87.

  Tehnician în morărit, panificaţie şi produse

  image

  2 Unităţile de învăţământ care au plan de şcolarizare pentru calificarea de nivel 3 ,,Tehnician operator procesare text imagine”, aplică la clasele a IX-a şi a X-a, planul de învăţământ pentru pregătirea de bază / pregătirea generală ,,Tehnici poligrafice”.

  făinoase

  88.

  Tehnician analize produse alimentare

  89.

  Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

  90.

  Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în

  prelucrarea legumelor şi fructelor

  91.

  Tehnician în industria alimentară extractivă

  92.

  Silvicultură

  Silvicultură

  Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

  93.

  ProtecJia

  mediului3

  ProtecJia mediului

  Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

  94.

  Tehnician hidrometeorolog

  95.

  SERVICII

  ComerJ

  ComerJ

  Tehnician în activităţi de comerţ

  96.

  Tehnician în achiziţii şi contractări

  97.

  Economic4

  Economic

  Tehnician în activităţi de poştă

  98.

  Tehnician în activităţi economice

  99.

  Tehnician în administraţie

  100.

  Turism şi alimentaJie

  Turism

  Tehnician în hotelărie

  101.

  Tehnician în turism

  102.

  AlimentaJie

  Tehnician în gastronomie

  103.

  Organizator banqueting

  104.

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  Coafor stilist

  image

  3 Unităţile de învăţământ care au plan de şcolarizare pentru calificările de nivel 3 ,,Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului” şi

  ,,Tehnician hidrometeorologaplică la clasele a IX-a şi a X-a, planul de învăţământ pentru pregătirea de bază / pregătirea generală

  ,,Protecţia mediului”

  4 Unităţile de învăţământ care au plan de şcolarizare pentru calificările de nivel 3 ,,Tehnician în activităţi de poştă”, ,,Tehnician în activităţi economiceşi ,,Tehnician în administraţieaplică la clasele a IX-a şi a X-a, planurile de învăţământ pentru pregătirea de bază / pregătirea generală ,,Comerţ”