HOTĂRÂRE nr. 505 din 26 mai 2010pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 6 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Huedin" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.2. La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Buza", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 62 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 63-66, prevăzute în anexa nr. 2.3. La anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Călăţele", după poziţia nr. 85 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 86-88, prevăzute în anexa nr. 34. Anexa nr. 28 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Chiuieşti" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.5. Anexa nr. 47 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jucu" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.6. Anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ploscoş" se modifică şi se completează după cum urmează: a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 9; b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire sediu Primăria Ploscoş, compusă din 3 camere, hol, un depozit arhivă şi 5 birouri în suprafaţă de 118 mp, situată în localitatea Ploscoş nr. 46, CF nr. 19 Ploscoş", coloana 5 va avea următorul cuprins: "80.949", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: "D.C. nr. 64 situat în localitatea Valea Florilor pe o lungime de 2 km, pietruit, porneşte de la km 7,000 până la km 9,000, de la Gara C.F.R. Valea Florilor până la Mărătoare", coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.801", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "D.C. nr. 69 pe o lungime de 10,300 km, pietruit, care face legătura localităţii Ploscoş cu localităţile Valea Florilor şi Lobodaş, care porneşte din localitatea Ploscoş până la Gara C.F.R. Valea Florilor, în localitatea Ploscoş de la sediul Postului de Poliţie Ploscoş până la Turdean Ioan şi de la Domocoş Veronica până la Pintilie Ioan", coloana 5 va avea următorul cuprins: "430.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum comunal nr. 70 pe o lungime de 2,500 km, pietruit, situat în localitatea Crairât, porneşte de la km 0 până la km 2,500", coloana 5 va avea următorul cuprins: " 36.628", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Reţea distribuţie gaze naturale pe o distanţă de 4,040 km, porneşte din localitatea Ceanu Mare până în localitatea Valea Florilor", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: "156.390", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Captări de apă, 1 bucată, în localitatea Crairât", coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Captări de apă în localitatea Ploscoş, 2 bucăţi", coloana 5 va avea următorul cuprins: "4.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Captări de apă în localitatea Valea Florilor, 1 bucată", coloana 5 va avea următorul cuprins: "2.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire-şcoală situată în localitatea Ploscoş nr. 39, compusă din două corpuri, 13 încăperi şi anexă WC, în suprafaţă de 516,90 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1965", coloana 5 va avea următorul cuprins: "236.972", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire-şcoală situată în localitatea Valea Florilor nr. 50, compusă din 4 încăperi în suprafaţă de 189 mp şi anexă WC", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1965", coloana 5 va avea următorul cuprins: "254.212", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999";- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Păşune comunală situată în extravilanul localităţilor Ploscoş, Valea Florilor şi Crairât, în suprafaţă de 180 ha", coloana 5 va avea următorul cuprins: "189.000", coloana 6 va avea următorul cuprins: "Domeniul public al comunei Ploscoş, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999"; c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 12 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 13-23, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul IIAnexele 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------- Notă *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 26 mai 2010.Nr. 505.-------