ORDIN nr. 7 din 15 iunie 2010 (*actualizat*)pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare(actualizat până la data de 13 mai 2011*)
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2010. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 13 mai 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 14 din 21 decembrie 2010; ORDINUL nr. 11 din 3 mai 2011.În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27), precum şi ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 mai 2010, prin care s-au adoptat Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se pun în aplicare Normele privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Normele menţionate la alin. (1) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2Persoanele care lucrează în domeniul distribuţiei produselor de asigurare, precum şi direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.PreşedinteleComisiei de Supraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuBucureşti, 15 iunie 2010.Nr. 7.  +  AnexăNORMA 15/06/2010