ORDIN nr. 184 din 21 septembrie 1997 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanţurilor de mediu(actualizat până la data de 3 decembrie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 decembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 709 din 11 august 1999 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorMinistrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,în temeiul art. 9, art. 10 alin. 4, art. 14 şi art.64 lit. d) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995**),în baza Hotărârii Guvernului nr. 457/1994*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu modificările ulterioare,în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996, secţiunea 5 pct. 5.4, 5.5 şi 5.6 şi secţiunea 8 pct. 8.1. şi 8.2.,emite următorul ordin:1. Se aprobă Procedura de realizare a bilanţurilor de mediu, care face parte integrantă din prezentul ordin.Anexele la procedura fac parte integrantă din aceasta.2. Se abroga anexa nr. 10 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 125/1996 şi oricare alte prevederi contrare din ordinele anterioare ale ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.3. Direcţia strategii şi reglementări pentru protecţia mediului răspunde de instruirea periodică şi în mod unitar a personalului din cadrul unităţilor teritoriale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul emiterii actelor de reglementare.4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României.----------------------*) Hotărârea Guvernului nr. 457/1994 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 568/1997, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 266 din 6 octombrie 1997.**) Legea nr. 137/1995 a fost abrogată de litera a) a art. 105 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.196 din 30 decembrie 2005.Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Ioan Oltean  +  Anexa APROCEDURA 21/09/1997