HOTĂRÂRE nr. 487 din 7 mai 2010pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE MEDIERE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 16 iunie 2010  În temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) şi al art. 20 lit. f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi actualizat până la data de 15 mai 2010, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti,Preşedintele Consiliului de mediere,Anca Elisabeta CiucăBucureşti, 7 mai 2010.Nr. 487.  +  Anexa Tablou al mediatorilor
                               
    Nr. CRT.NumePrenumeData autori- zăriiSediu profesionalJud.Pregătire în mediere/ instituţiaAnul absol- virii cursu- luiDomeniul de specia- lizareLimba străină în care este capabil să desfă- şoare mediereaOrgani- zaţiile din domeniul medierii în care este membruCauze de sus- pendareForma de exercitareTelefon/E-mail/Site
    1BaraMeda- Codruţa19/03/2010Alba-Iulia, Str. P-ţa Consiliul Europei, bl. 32, sc. E, ap. 18, jud. AlbaAlbaSC Human Tool Kit SRL2010----Bara Meda - Birou de mediator0258.810.436 medapotra@yahoo.com
    2CosmaVasile16/11/2009Sebeş, Str. Lucian Blaga, nr. 32, jud. AlbaAlbaCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Cosma Vasile - Birou de mediator0258.731.690 vcosma@yahoo.com
    3DunaAdriana18/12/2009Alba, Str. Al. Ioan Cuza, nr. 4, jud. AlbaAlbaFundaţia pentru Schimbări Democratice2009-EnglezăAsociaţia Colegiul Mediatorilor-Duna Hikli - Birou de mediatori asociaţi0258.860.591 adriana.duna@ yahoo.com
    4HikliLarisa- Maria08/12/2009Alba, Str. Al. Ioan Cuza, nr. 4, jud. AlbaAlbaFundaţia pentru Schimbări Democratice2009----Duna Hikli - Birou de mediatori asociaţi0258.848.275  larisa.hikli@ yahoo.com www.albamediere.ro
    5LăncrănjanAneta- Teodora19/02/2010Alba-Iulia, Cal. Moşilor, nr. 95, bl. M2A, ap. 3, jud. AlbaAlbaSC ADSUM SRL2009-Rusă--Lăncrănjan Aneta- Teodora - Birou de mediator0258.824.356 anetateodora@ yahoo.com
    6MocanAngelica- Elisabeta06/06/2008Alba Iulia, Str. Camil Velican nr. 26, birou 13, jud. AlbaAlbaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005--Uniunea Centrelor de Mediere din România-Angelica Mocan - Birou de mediator0258-812.121 angelica_mocan@ yahoo.co.uk
    7PleşaConstanţa- Aurelia19/02/2010Abrud, Ale. Trandafirilor, bl. J, ap. 1, jud. AlbaAlbaSC ADSUM SRL2009----Constanţa Pleşa - Birou de mediator0258.780.503
    8BerenzCornelia12/04/2009Arad, Str. Mărăşeşti, nr. 48, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Pro Medierea2009----Cornelia Berenz - Birou de mediator0257-273633  office berenzspedition.ro www.mediatorberenz. ro
    9BobarCosmina- Flavia25/01/2009Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Italiană--Cosmina Flavia Bobar - Birou de mediator0357408561 f_cosmina2004@ yahoo.com
    10BotoşGavrilescu Ioan07/05/2010Arad, Bdul. Nicolae Titulescu, bl. 333, ap. 1, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Botoş Gavrilescu - Birou de mediator0357.445.353 ioan.botos@yahoo.com
    11BotoşGavrilescu Gabriela07/05/2010Arad, Bdul. Nicolae Titulescu, bl. 333, ap. 1, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Engleză--Botoş- Gavrilescu - Birou de mediator0357.445.353 ioan.botos@yahoo.com
    12CodreanAdrian- Petru14/12/2008Arad, Str. G-he Bariţiu, nr. 18, ap. 2/a, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Codrean Petru-Adrian - Birou de mediator0724.266.296 acodrean@fartud.ro www.e-mediere.ro
    13CotuţiuIngrid- Bianca25/01/2009Arad, Str. Cocorilor, nr. 78-81, bl. 5, et. 3, ap. 26, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Cotuţiu Ingrid Bianca - Birou de mediator035.743.54.09 cotutiu_ingrid@ yahoo.com
    14CristeaBianca- Elena18/09/2009Arad, Bld. Vasile Milea, nr. 3, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Engleză--Cristea Bianca Elena - Birou de mediator0257.229.270 bianca.cristea@ albrokerinvest.ro
    15FildanSorin25/01/2009Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centru de Mediere Craiova2008-Engleză, Franceză, Italiană--Fildan Sorin - Birou de mediator0357.408.561 s_fildan@yahoo.com
    16FluturCristina- Johanna28/09/2009Arad, Bld. Vasile Milea, nr. 3, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Flutur Cristina Johanna - Birou de mediator0257.271.387 cristinadraica@ yahoo.com
    17HaţeganIoan06/04/2008Arad, B-dul. G-ral Dragalina, nr. 14, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007--Asociaţia Profesio- niştilor în Mediere Arad-Ioan Haţegan - Birou de mediator0722-405.294 hategan.ioan@ yahoo.com
    18IankoAndrei16/04/2010Arad, Str. Poetului, nr. 71, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Maghiară     Ianko Andrei - Birou de mediator0257.242.147 andreiianko@ yahoo.com
    19LeghezeuCristian- Ştefan25/01/2009Chişineu-Criş, Str. Prunului, nr. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Maghiară--Cristian Ştefan Leghezeu - Birou de mediator0257.351.150 cristi_vdt@yahoo.com
    20MaciulschiFloare28/09/2009Arad, Bld. Revoluţiei, nr. 55, ap. 6B, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Maciulschi Floare - Birou de mediator0257.276.222
    21MantegazzaMiriana- Oana03/10/2008Arad, Str. Mihail Eminescu, nr. 37, ap. 1, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Mantegazza Miriana Oana - Birou de mediator0357-409.034 miriana_mantegazza@ yahoo.com www.medieri.com
    22MiazgaDiana18/09/2009Arad, Bld. Vasile Milea, nr. 3, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Miazga Diana - Birou de mediator0257.254.875 dianamiazga@ yahoo.com
    23PaşcaMihai14/12/2008Arad, B-dul. V. Milea, nr. 10, ap. 1, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-EnglezăAsociaţia Profesio- niştilor în Mediere Arad-Mihai Paşca - Birou de mediator0257-212.880 av_mihai_pasca@ yahoo.com
    24PopFlorica25/01/2009--Asociaţia Centrul de Mediere Craiova2008---la cerere--
    25SabăuGeorgeta- Valeria25/01/2009Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Sabău Georgeta Valeria - Birou de mediator0357.408.561 georgetasabau@ yahoo.com
    26StepanescuConstanţa- Lilioara07/11/2009Arad, Cal. Aurel Vlaicu, bl. B20, sc. A, ap. 5, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Franceză--Stepanescu Constanţa- Lilioara - Birou de mediator0257.271.243 lilioaras@yahoo.fr
    27StoicuMihaela- Narcisa25/01/2009Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Stoicu Narcisa Mihaela - Birou de mediator0357.408.561 stoicu_narcisa@ yahoo.com
    28TodeaLiliana- Carmen- Minerva17/09/2009Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Todea Liliana Carmen Minerva - Birou de mediator0357 - 408.561 liliana.todea@ imotrustarad.ro
    29TudorDaniel25/01/2009Arad, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 39, ap. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Daniel Tudor - Birou de mediator0357.408.561 dany.tudor@ gmail.com
    30UrdaşCarmen- Emilia14/12/2008Arad, Calea Timişorii, nr. 41, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Carmen- Emilia Urdaş - Birou de mediator0723.201.720 carmen_urdas@ yahoo.com
    31ŞerbRamona- Liliana14/02/2009Arad, Str. Blajului, nr. 2, ap. 6, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-EnglezăAsociaţia Profesio- niştilor în Mediere Arad-Şerb - Birou de mediatori asociaţi0257-270.995 serb_incze@ rdslink.ro
    32ŞerbMircea- Vicenţiu14/02/2009Arad, Str. Blajului, nr. 2, ap. 6, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005--Asociaţia Profesio- niştilor în Mediere Arad-Şerb - Birou de mediatori asociaţi0257-270.995  serb_incze@ rdslink.ro
    33ŞteţcuPetru28/02/2009Arad, Str. Unirii, nr. 1, ap. 24A, jud. AradAradAsociaţia Pro Medierea2009--Asociaţia Naţională a Mediatorilor din România-Şteţcu Petru - Birou de mediator004025721140 stetcupetru@ yahoo.com www.medierestetcu. home.ro
    34ŞurteaGheorghe14/12/2008Arad, Str. Barabas Bela, nr. 2, jud. AradAradAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Gheorghe Şurtea - Birou de mediator0723.403.954 mediator.surtea@ gmail.com www.medieresurtea.ro
    35BăcioiuNicoleta09/09/2009Mun. Piteşti, Str. Banat, nr. 16A, bl. 3 Petrol, sc. C, parter, ap. 2, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Băcioiu Nicoleta - Birou de mediator0723.343.554 bacioiu_nicoleta@ yahoo.com
    36DorobanţuEmil03/10/2008Piteşti, Str. Zorilor, nr. 25, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Emil Dorobanţu - Birou de mediator0248-635.276 emildorobantu@ yahoo.com
    37DorojanMioara06/04/2008Mioveni, Str. 7 Septembrie, bl. T4, sc. A, ap. 1, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Mioara Dorojan - Birou de mediator0248-260.735 mioara_dorojan@ yahoo.com
    38FianuMariana14/12/2008Piteşti, Str. Eremia Grigorescu, bl. R1, sc. B, ap. 1, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Fianu Mariana - Birou de mediator0348-445.289 mc_av2004@yahoo.com
    39IonescuNicolae26/10/2009Piteşti, B-dul Ion C Brătianu, nr. 12, bl. A7, sc. A, ap. 14, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Nicolae Ionescu - Birou de mediator0745.344.225 nicolae.ionescup@ yahoo.com
    40MareşEduard- George19/03/2010Piteşti, Str. I. Antonescu, bl. PS4, sc. B, ap. 1, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere2009-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Eduard Mareş - Birou de mediator0248.220.029 eduard.mares.bm@ yahoo.com
    41MitreaMarcel07/11/2009Cîmpulung, Str. Matei Basarab, nr. 25, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Marcel M. Mitrea - Birou de mediator0752.626.292
    42PavelMarcel28/09/2009Piteşti, Bdul. Nicolae Bălcescu, nr. 102, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Pavel Marcel - Birou de mediator0248.281.133 pavel61@yahoo.com
    43PetrescuGeorgeta- Lavinia14/02/2009Piteşti, Str. Dacia, bl. A4, sc. C, ap. 10, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005--Asociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Petrescu Lavinia - Birou de mediator0248-218.074 lavinia.petrescu@ voyageurs.ro www.mediere-arges.ro
    44PufuCristina- Georgeta19/03/2010Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, nr. 334, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Pufu A. Cristina Georgeta - Birou de mediator0248.278.457 cristina.pufu@ yahoo.com
    45PătruIulia- Mihaela28/02/2009Miceşti, Sat Miceşti, nr. 287, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză--Iulia Mihaela Pătru - Birou de mediator0348-424.338 iuliamihaelap@ yahoo.com
    46MartinescuElena- Adriana16/04/2010Piteşti, Str. IC Brătianu, bl. 30, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză, Franceză--Martinescu Elena Adriana - Birou de mediator0348.411.707 martinescu_elena2006 @yahoo.com
    47StuparuIoan- Virgil17/10/2008Cîmpulung, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 54, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză--Ioan Virgil Stuparu - Birou de mediator0726-365.822 mediator.stuparu@ gmail.com
    48StănescuIon-Liviu19/02/2010Piteşti, Str. Teilor, nr. 4, bl. 2, sc. A, ap. 1 şi 2, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Stănescu Ion-Liviu - Birou de mediator0348.430.309 liviu.stanescu@ yahoo.com www.liviustanescu.ro
    49StănoiuRamona- Andreia19/03/2010Piteşti, Str. Mr. Gheorghe Şonţu, nr. 1, bl. C1, sc. A, ap. 7, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Stănoiu Ramona Andreia - Birou de mediator-
    50TudorMihai19/03/2010Piteşti, Str. 1 Decembrie 1918, bl. M4, sc. E, et. 1, ap. 1, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Tudor Mihai - Birou de mediator0348.816.838 medieretudormihai@ yahoo.com
    51UngureanuMioara- Mirela25/01/2009Piteşti, Str. Viilor, bl. P10, sc. C, ap. 2, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Mirela Ungureanu - Birou de mediator0348-448849 mirela_ungureanu7@ yahoo.com
    52ZoanăMaria- Gabriela17/10/2008Piteşti, Bld. Republicii, bl. E3C, sc. B, ap. 4, et. 2, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Engleză, FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Zoană Maria- Gabriela - Birou de mediator0751.932.581 av_zoana@yahoo.com
    53ŞtefănescuElena- Iulia06/09/2008Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 85, bl. D6a, sc. B, et. 3, ap. 9, jud. ArgeşArgeşAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Ştefănescu Elena- Iulia - Birou de mediator0722-449. 433 stefanescu_elena2001 @yahoo.com; www.mediere-arges.ro
    54AchimDiana26/11/2009Bacău, Str. Nordului, bl. 5, sc. B, ap. 12, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Achim Diana - Birou de mediator0234-510. 676 dianaachim@yahoo.com
    55AngheluţăAna-Maria15/03/2009Mun. Bacău, Str. Prieteniei, nr. 10, sc. B, ap. 4, jud. BacăuBacăuFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Ana-Maria Angheluta - Birou de mediator0722-843365 aangheluta@yahoo.com
    56AntalClara28/09/2009Bacău, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Clara Antal Rodica Constantin - Birou de mediatori asociaţi0234.513.780 claret0303@yahoo.com
    57AntoheValerica18/12/2009Bacău, Str. Ardealului, nr. 8, sc. A, ap. 3, jud. BacăuBacăuCentrul de Mediere Craiova2009----Antohe Valerica - Birou de mediator0234.514.303 mada_antohe@ yahoo.com
    58AsaveiMarieta14/02/2009Oneşti, Str. Mihai Bravu, bl. 12, sc. B, parter, ap. 18, jud. BacăuBacăuAsociaţia Pro Medierea2008----Asavei Marieta - Birou de mediator0234-311.193 marietaasavei@ yahoo.com
    59BotezatuCristina18/12/2009Bacău, Str. Martir Cloşca, nr. 3, sc. A, ap. 12, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Botezatu Cristina - Birou de mediator0234-581.029 vasycris68@yahoo.com
    60BucurConstantin16/03/2010Oneşti, Str. Mărăşeşti, nr. 10, ap. 88, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Bucur Constantin - Birou de mediator0234.336.292 constantinbcr@ yahoo.com
    61BălanGheorghe19/03/2010Localitatea Berzunţii, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Bălan Gheoroghe - Birou de mediator0762.242.910 balaioru@yahoo.com
    62CatanaNeculai16/04/2010Moineşti, Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 14, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Catana Neculai - Birou de mediator0234.362.549 mediatorcatana neculai@yahoo.com
    63ConstantinRodica28/09/2009Bacău, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 16, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Clara Antal Rodica Constantin - Birou de mediatori asociaţi0234.513.780 c_rodica9@yahoo.com
    64CovoranAndreea26/11/2009Oneşti, Str. Republicii, bl. 7, ap. 39, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Covoran Andreea - Birou de mediator0234.317.360 av.andreeacovoran@ yahoo.com
    65CovoranConstantin26/11/2009Oneşti, Bld. Republicii, bl. 7, ap. 39, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Covoran Constantin - Birou de mediator0234.317.360 av.covoranconstantin @yahoo.com
    66CristiaVasile19/03/2010Tîrgu Ocna, Str. Costache Negrii, bl. C5, ap. 2, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Cristia V. Vasile - Birou de mediator0234.342.300 vasilecristia@ yahoo.com
    67DimaRodica19/03/2010Oneşti, Str. Sintezei, nr. 18, sc. B, ap. 13, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Dima Rodica - Birou de mediator0334.804.705 ridicadima68@ yahoo.com
    68DragomirFlorin26/11/2009Bacău, Str. Alexandru cel Bun, nr. 11A, jud. BacăuBacăuAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2005-Engleză--Dragomir Florin - Birou de mediator0234.510.676 florin.dragomir@ sierraquadrant.ro
    69Drago- mirescuAna19/03/2010Bacău, Str. Miron Costin, nr. 3, sc. D, ap. 63, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Ana Drago- mirescu - Birou de mediator0234.524585 ancadubenco15@ yahoo.com
    70DănilăVasile28/09/2009Bacău, Cal. Republicii, nr. 29, sc. D, ap. 13, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Dănilă Vasile - Birou de mediator0334.413.146 daniladragos@ yahoo.com
    71DănilăFlorin16/04/2010Tîrgu Ocna, Str. Costache Negri, bl. C5, ap. 2, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Dănilă E. Florin - Birou de mediator0234.340.190 danila_florin32@ yahoo.com
    72FilipGelu16/04/2010Bacău, Str. Oituz, nr. 17, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Rusă, MaghiarăAsociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Filip Gelu - Birou de mediator0234.511.149 Birou_notarfilipgelu @yahoo.com www.mediatoribacau. ro
    73FrăţilăToader28/09/2009Moineşti, Str. Libertăţii, nr. 27, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Frăţilă Toader - Birou de mediator0324.354.112 danieladragos@ yahoo.com
    74GamanCătălin16/03/2010Oneşti, Str. Calea Mărăşeşti, bl. 10, sc. A, ap. 3, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Cătălin Gaman - Birou de mediator0234.311.777 mediereonesti@ gmail.com www.mediereonesti.ro
    75GrădinaruConstantin- Florentin19/03/2010Bacău, Str. Venus, bl. 4, sc. A, ap. 2, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Florentin C. Grădinaru - Birou de mediator0234.582.429 mediatorgradinaru@ yahoo.com www.avocatgradinaru. ro
    76IchimGabriela06/04/2008Bacău, Str. Oituz, nr. 37, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006--Asociaţia Centrul de Mediere Bacău-Gabriela Ichim - Birou de mediator0234-516.965 gabriela.ichim@ yahoo.com
    77IonescuAdrian- Mihail14/12/2008Bacău, Str. Mioritei, bl. 14, sc. F, ap. 16, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centru de Mediere Bacău-Adrian M. Ionescu Dan Marcu - Birou de mediatori asociaţi0334.417.350 consultanta. reprezentare@ yahoo.com
    78IsailăEugen26/11/2009Bacău, Str. Nicolae Titulescu, nr. 27, jud. BacăuBacăuSC Human Tool Kit SRL2009-Franceză--Eugen Isailă - Birou de mediator0234.530.970 isaila2008@yahoo.com
    79JoiţaIon19/03/2010Bacău, Str. Erou Costel Marius Hasan, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 1, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Joiţa I Ion - Birou de mediator0234.585.987 mediatorjoitaion@ yahoo.com
    80LazărIon-Florin19/03/2010Bacău, Str. Cremenea, nr. 16, ap. 3, et. 1, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Reginal de Mediere Bacău-Lazăr Ion Florin - Birou de mediator0234.532.639 mediatorprofesionist @yahoo.com www.mediatorbacau.ro
    81LuduFelicia26/11/2009Bacău, Str. Cuza Vodă, nr. 6, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--   -Ludu Felicia - Birou de mediator0334-401.855 felicia.ludu@ yahoo.com
    82MarariuVasile- Cezar16/04/2010Buhuşi, Str. A. L. Cuza, bl. 2, sc. D, et. 2, ap. 6, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Reginal de Mediere Bacău-Cezar Marariu - Birou de mediator0234.262.348 mediatorcezarmarariu @yahoo.com www.mediatoribacau. ro
    83MarcuFlorin- Valentin14/02/2009Oneşti, Str. Poştei, nr. 11, sc. A, ap. 17, jud. BacăuBacăuAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Marcu Florin Valentin - Birou de mediator0334-416.110 florinvalentinmarcu@ yahoo.com
    84MarcuDan14/12/2008Bacău, Str. Mioriţei, bl. 14, sc. F, ap. 16, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză, Engleză, ItalianăAsociaţia Centrul de Mediere Bacău-Adrian M. Ionescu Dan Marcu - Birou de mediatori asociaţi0334.417.350 consultanta. reprezentare@ yahoo.com
    85MateiLenuţa07/11/2009Bacău, Str. Viitorului, nr. 33, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Lenus Matei - Birou de mediator0234.531.933
    86MocanuLăcrămioara16/04/2010Bacău, Str. Mioriţei 16, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Mocanu C. Lăcrămioara - Birou de mediator0234.544.932 Lacramioara_mocanu@ yahoo.com
    87MunteanuElena- Anamaria06/10/2009Bacău, Str. I. S. Struza, Bl. 3, sc. E, ap. 3, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Munteanu Elena- Anamaria - Birou de mediator0771.275.432 ellenna2006@ yahoo.com
    88MârţAnca- Gabriela21/04/2008Bacău, Str. Energiei, nr. 30, bl. 30, sc. C, ap. 1, cod 600267, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Bacău-Mârţ Anca- Gabriela - Birou de mediator021-314.02.67 anca_ue_enjeux@ yahoo.fr
    89MurguIon-Crinel19/02/2010Bacău, Str. Mioriţei, bl. 3, sc. B, ap. 9, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Murgu Ion Crinel - Birou de mediator0334.411.535 cm.murgu@yahoo.com
    90NastasăValeria15/03/2009Mun. Bacău, Str. Mioriţei, bl. 20, sc. A, ap. 5, jud. BacăuBacăuAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2008----Valeria Nastasa - Birou de mediator0234-587150 nastasavaleria@ yahoo.com
    91NeculceaVasile10/05/2009Bacău, Str. Milcov, nr. 136, bl. 136, sc. B, et. 3, ap. 14, jud. BacăuBacăuAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2008----Neculcea Vasile - Birou de mediator0234.589.029 vasileneculcea@ yahoo.com
    92NegriiMihail- Adrian25/01/2009Bacău, Str. Miron Costin, nr. 79B, ap. 17, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Bacău-Mihail Adrian Negrii - Birou de mediator0743.085.996 adrian.negrii@ yahoo.com
    93PaladiGheorghe10/05/2009Bacău, Str. 9 Mai, nr. 21, sc. B, jud. BacăuBacăuAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2009-Engleză--Gheorghe Paladi - Birou de mediator0744704720 gelupld@yahoo.com
    94PavilescuDaniela- Elena16/04/2010Bacău, Str. Aleea Ghioceilor, nr. 11/A/2, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul de Mediere Bacău-Pavilescu Daniela Elena - Birou de mediator0334.806.116 mediatordaniela pavilescu@yahoo.com
    95PopoviciGabriela16/04/2010Oneşti, Str. G. Bacovia, nr. 5, bl. 5, sc. B, ap. 118, et. 8, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Popovici Gabriela - Birou de mediator0334.801.310 mediatorgabriela popovici@yahoo.com
    96RotaruRăzvan- Sebastian19/02/2010Buhuşi, Str. Văioaga, bl. 3, sc. A, ap. 12, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Rotaru Răzvan- Sebastian - Birou de mediator-
    97RoşuCecilia06/10/2009Bacău, Str. I. S. Striya, bl. 3, sc. e, ap. 3, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Roşu Cecilia - Birou de mediator0770.167.424 cecillyarosu@ yahoo.com
    98RoşuFlorentin16/04/2010Oneşti, Cal. Mărăşeşti, nr. 10, sc. E, ap. 112, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Roşu N. Florentin - Birou de mediator0234.316.523 mediatorrosu florentin@yahoo.com
    99RusuIonel19/03/2010Bacău, Str. Titulescu, nr. 30, bl. 30, ap. 11, et. 1, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Rusu Ionel - Birou de mediator033.480.68.80 rusuioneljr@ yahoo.com
    100RusuMircea19/03/2010Moineşti, Str. Vasile Alecsandri, nr. 1, bl. 1, sc. A, ap. 14, parter, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul Regional de Mediere Bacău-Rusu V. Mircea - Birou de mediator0234.367.934 mediatorusumircea@ yahoo.com
    101StamatinCarmen- Delia17/09/2009Bacău, Str. Carpaţi, nr. 27, sc. A, ap. 14, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Stamatin Carmen Delia - Birou de mediator0722.246.358 carmenstamatin@ yahoo.com
    102StoicaRomică10/05/2009Bacău, Str. Mioriţei, nr. 82, sc. B, ap. 14, jud. BacăuBacăuAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2008----Stoica Romică - Birou de mediator0234-515723 sromyromy@yahoo.com
    103StoicaVictor19/03/2010Bacău, Str. Orizontului, nr. 4, sc. A, ap. 11, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Stoica Victor - Birou de mediator0334.408.648 stoica_victor@ yahoo.com
    104SicoeNicolae16/04/2010Bacău, Str. Cornişa Bistriţa, nr. 2, sc. A, ap. 23, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul regional de Mediere Bacău-Nicolae Sicoe - Birou de mediator0234.531.611 nicolae.sicoe@ yahoo.com
    105ŞerbanConstantin06/09/2008Bacău, Str. Energiei, nr. 37, sc. A, ap. 4, jud. BacăuBacăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006----Şerban Constantin - Birou de mediator-
    106ŞtefănescuDaniela19/03/2010Bacău, Str. Alexandru cel Bun, nr. 4, sc. D, ap. 21, jud. BacăuBacăuCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009-Engleză--Daniela Ştefănescu - Birou de mediator0234.525.952 danastefanescu2000@ yahoo.com
    107AbrudanRodica03/10/2008Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 28, ap. 8A, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005--Asociaţia Centrul de Mediere Oradea-Abrudan Rodica - Birou de mediator0259-431414 radarc@gmail.com
    108ArdeleanGeorgeta26/11/2009Oradea, Str. Sovata, nr. 20, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Engleză, Italiană--Ardelean Georgeta şi Ardelean Ioan Nicolae - Birou de mediatori asociaţi0359-412.743 areal@rdsor.ro
    109ArdeleanIoan- Nicolae26/11/2009Oradea, Str. Sovata, nr. 20, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Ardelean Georgeta şi Ardelean Ioan Nicolae - Birou de mediatori asociaţi0359-412.743 office@areal.ro
    110BabaIoan-Vasile06/06/2008Oradea, Str. Republicii, nr. 10A, ap. 2, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Ioan Vasile Baba - Birou de mediator0259-441.774 baba.vasile@ mediatorbaba.ro www.mediatorbaba.ro
    111BalaciViorica19/02/2010Oradea, Str. Piaţa 1 Decembrie, nr. 17, ap. 15, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Germană--Balaci Viorica - Birou de mediator0733.289.009 avbalaci@yahoo.de
    112BaracGeorgia- Ozana03/10/2008Salonta, Str. Iuliu Maniu, nr. 5, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Maghiară, EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Oradea-Barac Ozana - Birou de mediator0744-195.194 ozana_sunshine@ yahoo.com
    113BenchişMihai28/09/2009Oradea, Str. Louis Pasteur, nr. 38A, et. 1, ap. 80, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Benchiş Mihai - Birou de mediator0359.446.993 mihai.benchis@ yahoo.com
    114BobşăeaDiana- Florina16/04/2010Oradea, Str. Podului, nr. 5, bl. B10, jud. BihorBihorSC ADSUM SRL2009-Engleză, Italiană--Diana Bobşea - Birou de mediator0727.335.059 diana_bobsea@ yahoo.com
    115BorleanCamelia- Anca28/02/2009Oradea, Str. George Enescu, nr. 3, ap. 5, jud. BihorBihorAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză--Borlean Camelia Anca - Birou de mediator0745-521.752 cameliaborlean@ gmail.com www.cameliaborlean. wordpress.c
    116BoţiuLaura- Monica16/04/2010Oradea, Str. Beiuşului, nr. 37, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-MaghiarăAsociaţia Mediatorilor Bihor-Boţiu Laura - Monica - Birou de mediator0359.179.717 botiulaura@yahoo.ca
    117BuduraMariana- Doina26/11/2009Oradea, Str. Republicii, nr. 7, ap. 13, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Budura Mariana- Doina - Birou de mediator0730.601.599 avocat.budura@ gmail.com
    118BuhaşMarcel- Grigore28/09/2009Oradea, Str. Iosif Vulcan, nr. 7, ap. 7, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Marcel Buhaş - Birou de mediator0729.099.669 mediator@ marcelbuhas.ro
    119ChebeleuMircea28/09/2009Oradea, Str. Republicii, nr. 7, ap. 13, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Engleză--Chebeleu Mircea - Birou de mediator0359.410.384 chebeleumircea@ yahoo.com
    120CiavoiMylan-Anton28/09/2009Oradea, Str. Iosif Lucian Vulcan, nr. 7, ap. 9, jud. BihorBihorAsociaţi Centrul de Mediere Craiova2009-Engleză, Franceză, Italiană--Ciavoi Mylan Anton - Birou de mediator0359.196.173 mylanciavoi@ yahoo.com
    121CostaşFlorentina- Claudia09/09/2009Oradea, Cal. Clujului, nr. 2, et. 2, ap. 19, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Costaş Florentina Claudia - Birou de mediator0744.174.395 mrc_merca@yahoo.com
    122CostaşTeodor Cosmin09/09/2009Oradea, Calea Clujului, nr. 2, et. 2, ap. 19, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Costaş Teodor Cosmin - Birou de mediator0745.306.754 costascosmin@ yahoo.com
    123FlorianRadu- Gheorghe03/10/2008Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 22, ap. 4, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Oradea-Florian Radu Gheorghe - Birou de mediator0359-450.494 raduflorian@ rdslink.ro
    124FormittagIuliu- Sebastian03/10/2008Oradea, Str. Republicii, nr. 14, ap. 4, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Oradea-Sebastian Formittag - Birou de mediator0259-440.877 formittag@lexcons.ro
    125MaghiarCornelia28/09/2009Oradea, Str. Gen. Magheru, nr. 13, ap. 15, jud. BihorBihorSC ADSUM SRL2009----Cornelia Maghiar - Birou de mediator0359.809.823 boca_cornelia@ yahoo.com
    126MorozanFlorina- Florentina03/10/2008Oradea, Str. George Enescu, nr. 1, et. 2, cam. 11, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Maghiară, EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Oradea-Florina Morozan - Birou de mediator0359-422.287 florinamorozan@ yahoo.com
    127MoşOvidiu- Bogdan28/09/2009Oradea, Str. Andrei Şaguna, nr. 3, jud. BihorBihorAsociaţi Centrul de Mediere Craiova2009-Engleză--Moş Ovidiu Bogdan - Birou de mediator0259.416.421 bobby_mos@yahoo.com
    128MuţiuNichita- Traian28/09/2009Sat Cusuiuş, (Com. Lazuri de Beiuş), nr. 206, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Muţiu Nichita Traian - Birou de mediator0744.525.365 mutiunichita@ yahoo.com
    129NiculaAlexandru06/04/2008Oradea, Str. Eroul Necunoscut, nr. 2, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Alexandru Nicula - Birou de mediator0722-578.950 alexandru.nicula@ caminulfelix.ro
    130NovacIonuţ06/04/2008Beiuş, Str. Horea, nr. 34, jud. BihorBihorUniversi- tatea Babeş Bolyai - Cluj-Napoca2007-Engleză--Ionuţ Novac - Birou de mediator0722-949.039 inovacus@yahoo.com
    131OlarGavril- Daniel03/10/2008Oradea, Piaţa Republicii, nr. 3, ap. 11, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Oradea-Olar Gavril Daniel - Birou de mediator0259-467.457 olar.law@rdslink.ro
    132OrosOctavia- Patricia03/10/2008Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 9, camera 3, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Engleză, FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Oradea-Patricia Oros - Birou de mediator0259-476.045 patricia_oros@ yahoo.com
    133PuieCiprian- Horia03/10/2008Oradea, Str. Mihai Eminescu, nr. 4, ap. 3, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005--Asociaţia Centrul de Mediere Oradea-Puie Ciprian Horia - Birou de mediator0259-443.090 av.puieciprian@ yahoo.com
    134StaicuAndrea- Cristina29/09/2009Oradea, Str. Sucevei, nr. 4A, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Maghiară--Staicu Andrea Cristina - Birou de mediator0359.439.679 staicuandrea@ yahoo.com
    135TocoianIosif06/04/2008Beiuş, Str. Horea, nr. 34, jud. BihorBihorUniversi- tatea Babeş Bolyai - Cluj-Napoca2007-Franceză--Iosif Tocoian - Birou de mediator0259-320023 iosif.tocoian@ yahoo.com
    136VeisaMihaela07/11/2009Oradea, Str. E Gojdu, nr. 7, ap. 12B, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Veisa Ioana, Veisa Mihaela - Birou de mediatori asociaţi0470.700.798 mihaela_veisa@ yahoo.com
    137VeisaIoana Liliana07/11/2009Oradea, Str. E Godju, nr. 7, ap. 12B, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Veisa Ioana, Veisa Mihaela - Birou de mediatori asociaţi0745.080843 ioana_veisa@ yahoo.com
    138VîrtopFlorica26/11/2009Oradea, Str. Republicii, nr. 7, ap. 13, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Vîrtop Florica - Birou de mediator0724.335.594 fvirtop@yahoo.co.uk
    139ŢinteLucica- Corina03/10/2008Oradea, Str. Republicii, nr. 7, ap. 13, jud. BihorBihorAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Italiană--Ţinte Lucica Corina - Birou de mediator0359-410924 lucia_tinte@ yahoo.com
    140BeldeanCornelia17/10/2008Bistriţa, Str. Calea Moldovei, nr. 17, jud. Bistriţa-NăsăudBistriţa- NăsăudAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Cornelia Beldean - Birou de mediator0744-492.717 cornelia_beldean2000 @yahoo.com
    141BorzanVasile- Dorin12/04/2009Bistriţa, Str. Liviu Rebreanu, nr. 55, et. 1, cam. 3, jud. Bistriţa-NăsăudBistriţa- NăsăudSC ADSUM SRL2009----Borzan Dorin - Birou de mediator0363-103363 office@mediere- bistrita.ro www.mediere- bistrita.ro
    142CojocaruIlie06/04/2008Năsăud, Bd. Grănicerilor, nr. 17, jud. Bistriţa-NăsăudBistriţa- NăsăudAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Cojocaru Ilie - Birou de mediator0788-337.618 cojocaru_ilie@ yahoo.com
    143CîtuAlin-Răzvan26/11/2009Bistriţa, Str. Gării, nr. 30, sc. C, ap. 163, cod poştal 420058, jud. Bistriţa-NăsăudBistriţa- NăsăudAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză--Alin-Răzvan Cîtu - Birou de mediator074.493.54.78 razvan.citu@ gmail.com www.mediere.org
    144AndreiCorina18/12/2009Botoşani, Str. Nicolae Iorga, nr. 15, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2009----Corina Andrei - Birou de mediator0749.147.206 jr_corina@yahoo.com
    145DreţcanuDoina- Micşunica14/12/2008Botoşani, Str. 1 Decembrie, nr. 13B, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză, FrancezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Doina Dreţcanu - Birou de mediator0722.303.697 ddretcanu@yahoo.com
    146GheorghiuLiliana- Cornelia06/04/2008Botoşani, Str. Calea Naţională, nr. 105, bl. B6, sc. F, et. 3, ap. 11, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-Italiană, Franceză, GermanăAsociaţia Centrul de Mediere Botoşani-Gheorghiu Liliana Cornelia - Birou de mediator0231.519.009 gheorghiulil@ yahoo.com
    147GheorghiţăRadu10/05/2009Botoşani, Str. Ştefan cel Mare, nr. 10, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2008----Gheorghiţă Radu - Birou de mediator0728.197.867 grconsultantaec@ yahoo.com
    148MreanăConstantin- Cristian06/09/2008Botoşani, Calea Naţională, nr. 49, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Mreană Constantin Cristian - Birou de mediator0231-537.672 cristianmreana@ yahoo.com
    149PopaMarinela06/04/2008Botoşani, Str. Bucovina, nr. 6, sc. A, parter, ap. 1, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006--Asociaţia Centrul de Mediere Botoşani-Marinela Popa - Birou de mediator0745345.217 marinela@lawyer- avocat.ro www.lawyer-avocat.ro
    150Saleh-AliMonica06/04/2008Botoşani, Aleea Rapsodiei nr. 12, sc. A, ap. 3, parter, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-EnglezăAsociaţia "Centru de Mediere Botoşani"-Monica Saleh-Ali - Birou de mediator0742-064.998 monicasalehali@ yahoo.com
    151TimofteCorneliu06/09/2008Botoşani, Str. Pietonal Transilvaniei, nr. 4, jud. BotoşaniBotoşaniAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Timofte Corneliu - Birou de mediator0231-537766 corneliutimofte@ yahoo.com
    152BistriceanThereza- Maria14/12/2008Brăila, Str. Ana Aslan, nr. 15, jud. Brăila Sediu Secundar: Brăila, Cal. Galaţi, nr. 56, bl. 1, sc. 2, ap. 24, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Bistricean Thereza Bisricean Daniel - Birou de mediatori asociaţi0239.613.400  therezamaria bistricean@yahoo.com
    153BistriceanDumitru- Daniel14/12/2008Brăila, Str. Ana Aslan, nr. 15, jud. Brăila Sediu secundar: Brăila, Cal. Galaţi, nr. 56, bl. 1, sc. 2, ap. 24, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Bistricean Thereza Bistricean Daniel - Birou de mediatori asociaţi0239.613.889 dan_steauabistri@ yahoo.com
    154CăpriţăTeodor14/12/2009Brăila, Aleea Amurgului, nr. 4, bl. H6, sc. 1, ap. 14, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Brăila-Teodor Căpriţă0723-239921 teodor_traian@ yahoo.com
    155DănilăLiliana14/02/2009Brăila, Str. Şcolilor, nr. 44, bl. A pp, sc. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Brăila-Liliana Dănilă - Birou de mediator0239-624121 danilalili@ yahoo.com
    156FrăţilăRodica11/07/2008Brăila, Str. Hipodrom, nr. 28, bl. A25, sc. 1, ap. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Frăţilă Rodica - Birou de mediator0239-673.143 rodica_fratila@ yahoo.com
    157GalanEmil-Daniel14/12/2008Brăila, Bld. Al. I. Cuza, nr. 3, et. 2, cam. 2, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Galan Emil Daniel - Birou de mediator0745.148.174 lawgalan@yahoo.com
    158IonescuTudorel14/02/2009Brăila, Str. Împăratul Traian, nr. 15, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Tudorel Ionescu - Birou de mediator-
    159IordanAurelian- Antonio06/04/2008Brăila, B-dul. Alexandru I. Cuza, nr. 18, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Brăila-Iordan şi Nedelcu - Societate civilă profesională de mediatori0239-612.514 antonio@law-firm.ro www.law-firm.ro
    160MihăilăDorin14/12/2008Brăila, Str. Galaţi, bl. F, ap. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centrul de Mediere Brăila-Mihăilă Dorin - Birou de mediator0722.388.132 dorin.mihaila@ gmail.com
    161MoiseAnica19/03/2010Brăila, Pţa. George Enescu, nr. 5, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Moise Anica - Birou de mediator0339.103.604 av_moise@yahoo.com
    162NedelcuGeorge- Aurel06/04/2008Brăila, B-dul. Alexandru I. Cuza, nr. 18, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Engleză, GreacăAsociaţia Centrul de Mediere Brăila-Iordan şi Nedelcu - Societate civilă profesională de mediatori0239-612. 514 george@law-firm.ro www.law-firm.ro
    163OprescuCarmina- Mariana14/12/2008Brăila, B-dul. Al. I. Cuza, nr. 32, birou 12, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centru de Mediere Craiova2008----Oprescu Carmina Mariana - Birou de mediator0339.401.203 avocatcarmina@ yahoo.com
    164OsoianuLăcrămioara06/04/2008Brăila, Str. Călăraşilor, nr. 313, bl. B3, sc. 1, ap. 5, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Italiană--Osoianu Lăcrămioara - Birou de mediatorlacramioara_att@ yahoo.com
    165PerianuDan14/02/2009Brăila, Str. Şcolilor, nr. 44, bl. A pp, sc. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Brăila-Dan Perianu - Birou de mediator0744.596.716 danperianu2006@ gmail.com
    166PetreDaniela- Ionica14/12/2008Brăila, Str. Şcolilor, nr. 44, bl. APP, sc. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Brăila-Petre Daniela- Ionica - Birou de mediator0239.605.807 daniela_psibo@ yahoo.com
    167PlăşoianuAlina- Mădălina14/12/2008Brăila, Str. Şcolilor, bl. A, sc. 4, parter, ap. 46, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Alina- Mădălina Plăşoianu - Birou de mediator0239.623.399 aplasoianu@yahoo.com
    168PopaSilvian06/06/2008Brăila, Str. Hipodrom, nr. 28, bl. A25, sc. 1, ap. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Vasile, Popa - Birou de mediatori asociaţi0239-681.451 silvianpopa@ yahoo.com
    169PriceputuDumitrel19/03/2010Brăila, Bld. Dorobanţilor, nr. 45, bl. B12, sc. 1, et. 2, ap. 5, jud. BuzăuBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Priceputu Dumitrel - Birou de mediator0239.694.217 dumitrelpriceputu@ yahoo.com
    170PricopLuiza- Tatiana14/02/2009Brăila, Bdul. Dorobanţilor, nr. 736, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Rusă--Pricop Luiza Tatiana - Birou de mediator0239-616.174 luiza21p@yahoo.com
    171SpînuCristian06/06/2008Brăila, Str. Hipodrom, bl. A25, sc. 1, ap. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Elenă--Spînu Cristian - Birou de mediator0239-623.360 spinuco@yahoo.com
    172StancuMihaela- Aurelia19/03/2010Brăila, Str. Pictor Theodor Aman, nr. 89, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-Franceză, Engleză--Stancu Mihaela - Aurelia - Birou de mediator0239.624.424 av_mihaela_stancu@ yahoo.com
    173StroeGheorghe19/02/2010Brăila, Str. Şcolilor, nr. 44, bl. APP, sc. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Stroe Gheorghe - Birou de mediator0239.629.146 gheorghe.stroe@mnd. electrico.ro
    174TaceaMaria06/06/2008Brăila, Str. Hipodrom, bl. A25, sc. 1, ap. 3, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrului d Mediere Craiova2008----Tacea Maria - Birou de mediator0728-003698 taceamaria@clicknet. ro
    175TatomirAdina- Daniela14/02/2009Brăila, Bld. Al. I. Cuza, nr. 32, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Brăila-Tatomir Adina- Daniela - Birou de mediator0339-401200 adina.tatomir@ allianztiriac.ro
    176TraianAdrian14/02/2009Brăila, Str. Împăratul Traian, nr. 15, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Adrian Traian - Birou de mediator0239-617543 traianbr08@yahoo.com
    177VasilacheIoan-Paul28/02/2009Brăila, Cal. Călăraşilor, nr. 51, bl. 104, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Vasilache Ioan Paul - Birou de mediator0239-611160 av.paul.vasilache@ gmail.com
    178VasileDaniela06/06/2008Brăila, Str. Hipodrom, nr. 28, bl. A25, sc. 1, ap. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Vasile, Popa - Birou de mediatori asociaţi0723-335558 amd.vasile@yahoo.com
    179VelicuCasiana- Nicoleta19/03/2001Brăila, Str. Galaţi, bl. F, ap. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Velicu Casiana Nicoleta - Birou de mediator0744.576.741
    180ZainiaMariana14/02/2009Brăila, Str. Galaţi, bl. F, ap. 3, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Zainia Mariana - Birou de mediator0239-606005 marianazainia@ generalfluid.ro
    181ZgîmbăuCristina- Claudia14/02/2009Brăila, Bd. Independenţei, nr. 15, bl. 11-15, sc. 1, ap. 2, parter, jud. BrăilaBrăilaAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Zgîmbău Cristina Claudia - Birou de mediator0740337470 criadan@yahoo.com
    182ŢurcanMirela28/02/2009Brăila, Cal. Călăraşilor, nr. 56, bl. 11, ap. 222, jud. BrăilaBrăilaFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Ţurcan Mirela - Birou de mediator0724564671 mirelor@yahoo.com
    183AchimGheorghe21/04/2008Braşov, Str. Castelului, nr. 24, ap. 1, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Gheorghe Achim - Birou de mediator0268-418500 gheorghe_achim@ yahoo.com
    184AlbuTudoriţa12/04/2009Braşov, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, ap. 18, jud. BraşovBraşovFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Albu, Antohe, Drăgoi - Societate civilă profesională de mediatori0268-416003 agabi@clicknet.ro
    185AldeaFlorentina- Carmen21/04/2008Braşov, Str. Gheorghe Şincai, nr. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Ştefănescu, Aldea, Şerban, Ştefu - Birou de mediatori asociaţi0723.956.644 ca74rmen@yahoo.com
    186AndronicFlorin25/01/2009Săcele, Str. Petofi Sandor, nr. 67, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Mediatorilor Braşov-Florin Andronic - Birou de mediator0268.276.270 florinandronic@ ymail.com
    187AntoheGheorghe Gabriel12/04/2009Braşov, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, ap. 18, jud. BraşovBraşovFundaţia pentru Schimbări Democratice2009----Albu, Antohe, Drăgoi - Societate civilă profesională de mediatori0268-416003 agabi@clicknet.ro
    188ArghireVerginia06/04/2008Braşov, Şos. Cristianului, nr. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Verginia Arghire - Birou de mediator0268-534.193 virginia_arghire@ yahoo.com
    189BaboiuMihaela06/06/2008Braşov, Cal. Bucureştilor, nr. 94, bl. 1, sc. A, ap. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Baboiu Mihaela - Birou de mediator0268-336592 mihaelababoiu2004@ yahoo.com www.mediatoriBrasov. ro
    190BobârnacMaria06/06/2008Braşov, Str. Republicii, nr. 56, ap. 5, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Bobârnac Gheorghe şi Maria - Birou de mediatori asociaţi0368.450.177 mariabobarnac@ yahoo.com
    191BobârnacGheorghe06/06/2008Braşov, Str. Republicii, nr. 56, ap. 5, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Bobârnac Gheorghe şi Maria - Birou de mediatori asociaţi0368.450.177 bobarnacghe@ yahoo.com
    192BăbălăuDaniela16/04/2010Braşov, Sat. Bod, (Com. Bod), Str. T Vladimirescu, nr. 132, jud. BraşovBraşovFundaţia pentru Schimbări Democratice2009----Daniela Băbălău - Birou de mediator0741.225.389 dana_babalau@ yahoo.com
    193ClemCamelia- Maria03/10/2008Braşov, Str. Mică, nr. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Clem Camelia- Maria, Pora Claudia şi Pantazi Paula - Birou de mediatori asociaţi0368-436.182 camelia_clem@ yahoo.com
    194Constanti- nescuStelian- Sideris21/04/2008Braşov, Str. Lămâiţei, nr. 39, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Sideris Constanti- nescu - Birou de mediator0268.510.812  sideris_ constantinescu@ yahoo.com
    195Constanti- nescuCodruţa- Mirela21/04/2008Braşov, Str. Lămâiţei, nr. 39, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Codruţa Constanti- nescu - Birou de mediator0268-316.092  codruta_ constantinescu@ yahoo.com
    196CosmaDaniela06/04/2008Braşov, str. Matei Basarab, nr. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Cosma Daniela - Birou de mediator0268-337.205 danutzacosma@ yahoo.com
    197Cristo- loveanLiliana- Silvia06/06/2008Braşov, B-dul Griviţei, nr. 84, bl. 12, sc. D, ap. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centrul de Mediere Braşov-Cristolovean Dan-Ioan şi Cristolovean Liliana- Silvia - Birou de mediatori asociaţi0268-510.767 cristolovean@ rdslink.ro
    198Cristo- loveanDan Ioan06/06/2008Braşov, B-dul Griviţei, nr. 84, bl. 12, sc. D, ap. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centrul de Mediere Braşov-Cristolovean Dan-Ioan şi Cristolovean Liliana- Silvia - Birou de mediatori asociaţi0268-510.767 cristolovean@ rdslink.ro
    199CudriciGeorge- Marius19/03/2010Braşov, Str. Postăvarului, nr. 64, ap. 3, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Cudrici George- Marius - Birou de mediator0746.312.729 cudricimarius@ yahoo.com
    200DrăgoiClaudiu12/04/2009Braşov, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 12, ap. 18, jud. BraşovBraşovFundaţia pentru Schimbări Democratice2009----Albu, Antohe, Drăgoi - Societate civilă profesională de mediatori0268-416003 agabi@clicknet.ro
    201DuicuIon06/06/2008Braşov, Bld. Muncii, nr. 20, bl. E13, ap. 23, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Ion Duicu - Birou de mediator0268-32.74.42 duicuionel@yahoo.com
    202EchimOana-Laura17/10/2008Braşov, Str. Soarelui, nr. 1, sc. A, ap. 19, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Engleză, Franceză, SpaniolăAsociaţia Centrul de Mediere Braşov-Oana-Laura Echim - Birou de mediator0721-457.595 olechim@yahoo.com
    203EneaDorin- Dumitru19/03/2010Braşov, Bld. Griviţei, nr. 82, sc. E, ap. 5, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de mediere Craiova2009----Enea D. Dorin - Birou de mediator0722.221.675
    204EnescuGabriela- Liliana06/04/2008Braşov, Aleea Sânzienelor, nr. 9, bl. 205, et. II, ap. 6, jud. Braşov Sediu secundar: Bucureşti, Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 3, bl. 37A, sc. A, et. VII, ap. 87, sector 4BraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Morar Enescu - Birou de mediatori asociaţi0743-529.937 lilienescu@gmail.com www.emediator.ro
    205FlocaIulia06/04/2008Braşov, Str. Uranus, nr. 2, sc. B, ap. 2, jud. BraşovBraşovCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Germană, Engleză--Iulia Floca - Birou de mediator0268-328.518 flocaiulia@yahoo.com
    206FrohlichGabriela16/04/2010Braşov, Str. Cosmeşti, nr. 24, ap. 1, jud. BraşovBraşovFundaţia Pentru Schimbări Democratice2009----Gabriela Frohlich - Birou de mediator0745.0170.658
    207GabrielliGheorghe21/04/2008Braşov, B-dul. Gării, nr. 38, bl. 227, sc. F, ap. 1, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Gheorghe Gabrielli - Birou de mediator0724-038.204 gheorghegabrielli@ yahoo.com www.gabrielli.ro
    208GallIulia- Emilia18/12/2009Codlea, Str. 9 Mai, bl. 28, sc. B, ap. 19, jud. BraşovBraşovCentrul Regional de Facilitare şi Negociere2009----Gall Iulia - Birou de mediator0722.367.170 iulia_emilia2004@ yahoo.com
    209GarceaLaurenţiu- George14/12/2008Braşov, Str. Petru Rareş, nr. 18, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Germană, Engleză--Garcea Laurenţiu- George - Birou de mediator0368-415.400 glaugarcea@yahoo.com
    210GhiocaGheorghe25/01/2009Braşov, Str. Ţebea, nr. 13, ap. 1, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Ghioca Gheorghe - Birou de mediator0268.561.133
    211GrecuCosette- Alina06/06/2008Braşov, Str. Ştefan Octavian Iosif, nr. 17, et. 1, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Italiană--Grecu Alina - Birou de mediator0726-392.399 grecualina@yahoo.com
    212IugaDorina- Olimpia25/01/2009Rîsnov, Pţa. Unirii, nr. 5, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză--Stakenburg Liliana şi Iuga Dorina - Birou de mediatori asociaţi0368.592.019
    213MacarieAdrian21/04/2008Braşov, Str. Castelului, nr. 100, ap. 5, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Macarie Adrian - Birou de mediator0268-410.271 mac.adrian@yahoo.com
    214MalenePetru18/12/2009Făgăraş, Str. Republicii, nr. 27, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul De Mediere Craiova2008-Engleză--Malene Petru - Birou de mediator0268/219988 pmalene@yahoo.com
    215MarcociMircea28/02/2009Braşov, Str. Tîmpei, nr. 10, bl. A9, sc. C, ap. 1, jud. BraşovBraşovFundaţia pentru Schimbări Democratice2009-Rusă--Mircea Marcoci - Birou de mediator0368-408415 mircea_avo@yahoo.com
    216MateiuLoredana- Nia25/01/2009-BraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008---La cerere--
    217MihaiuConstantin21/04/2008Braşov, Str. Trotuş, nr. 15, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Italiană--Mihaiu Constantin - Birou de mediator0368-408.093 mihai59dd@yahoo.com www.mediatoriBrasov. ro
    218MironMihăiţă- Adrian06/04/2008Braşov, Str. Neptun, nr. 23, sc. A, ap. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007--Asociaţia Centrul de Mediere Braşov-Miron Mihăiţă- Adrian - Birou de mediator0722-699.861 madimiron@yahoo.com
    219MoiseNiculae21/04/2008Braşov, Str. Lămâiţei, nr. 39, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Moise Niculae - Birou de mediator0268-316.092 shortcutnicu@ yahoo.com
    220MoldovanAurel- Teodor06/09/2008Braşov, Bd-ul. Mihail Kogălniceanu, nr. 11, bl. C1, et. 7, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005----Teddy Moldovan - Birou de mediator0754.781.535 avocat.moldovan@ rdslink.ro
    221MoldoveanuDaniel- Sorin06/04/2008Braşov, Şos. Cristianului, nr. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Moldoveanu Daniel- Sorin - Birou de mediator0268-475.743 daniel.moldoveanu@ transilvaniacompany. ro
    222MoldoveanuVasile- Ştefan26/11/2009Braşov, Şoseaua Cristianului, nr. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Moldoveanu Vasile Ştefan- Birou de mediator0268-475.743 st_moldoveanu@ yahoo.com
    223MoldoveanuEmilia- Stanca26/11/2009Braşov, Şoseaua Cristianului, nr. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Moldoveanu Emilia Stanca - Birou de mediator0268-475.743 moldoveanu_emi@ yahoo.com
    224MorarAdrian06/04/2008Braşov, Aleea Sânzienelor, nr. 9, bl. 205, et. II, ap. 6, jud. Braşov Sediu secundar: Bucureşti, Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 3, bl. 37A, sc. A, et. VII, ap. 87, sector 4BraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Franceză--Morar Enescu - Birou de mediatori asociaţi0741-529.937 adi.morar@gmail.com www.emediator.ro
    225NazarieMaria18/12/2009Codlea, Str. Laterală, nr. 106, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Nazarie Maria - Birou de mediator0268.253.226 marianazarie@ yahoo.com
    226NeamţuCarmen16/04/2010Braşov Str. 9 Mai, nr. 9, jud. BraşovBraşovFundaţia Pentru Schimbări Democratice2009----Carmen Neamţu - Birou de mediator40-0268.543.583 ciicarmen@yahoo.com
    227NecşulescuAdriana- Marilena06/06/2008Str. Vînători, nr. 1, jud. Braşov Sediu secundar: Ploieşti, Str. Spătarul Nicolae Milescu, nr. 2A, bl. 122, sc. C1, et. 3, ap. 7, jud. PrahovaBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Necşulescu Adriana Marilena - Birou de mediator0745-367.176 adriana.necsulescu@ gmail.com
    228OpreaDan-Sergiu06/04/2008Braşov, B-dul. M. Kogălniceanu, nr. 23, bl. C7, et. 10, ap. 18, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Engleză, FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Braşov-Dan-Sergiu Oprea - Birou de mediator0268-547.894 avocatoprea@ clicknet.ro
    229PantaziPaula-Iulia03/10/2008Braşov, Str. Mica, nr. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Clem Camelia Maria, Pora Claudia şi Pantazi Paula - Birou de mediatori asociaţi0368-436.182
    230PeleiGabriela21/04/2008Orş. Rupea, Str. Republicii, nr. 120, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Germană--Gabriela Pelei - Birou de mediator0268-260717 gabrielapelei@ yahoo.com
    231PopaAdrian08/08/2008Braşov, Str. Iuliu Maniu, nr. 33, sc. B, ap. 5, et. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Braşov-Popa Adrian - Birou de mediator0267-312.212 adrianpopa.attorney@ yahoo.com
    232PoraClaudia03/10/2008Braşov, Str. Mică, nr. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Clem Camelia Maria, Pora Claudia şi Pantazi Paula - Birou de mediatori asociaţi0368-436.182 claudia_pora@ yahoo.com
    233RobaDaniel- Dumitru21/04/2008Braşov, B-dul Griviţei, nr. 2F, 2G, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Roba Daniel- Dumitru - Birou de mediator0268-440.135 danroba@rdsbv.ro
    234Rohatin- IanoşCrinela- Mihaela06/06/2008Braşov, Str. 13 Decembrie, nr. 78, bl. 13, sc. C, ap. 3, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Rohatin Ianoş Crinela - Birou de mediator0741-634.641 crinela84@rdslink.ro
    235SpătaruIonel06/04/2008Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 54, corp D, et. 1, camera 4, 5, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Engleză--Ionel Spătaru - Birou de mediator0368-001.051 spataru_ionel@ yahoo.com
    236StakenburgGiurgi- Liliana25/01/2009Orş. Râşnov, Str. Piaţa Unirii, nr. 5, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Olandeză--Stakenburg Liliana şi Iuga Dorina - Birou de mediatori asociaţi0368.592.019 stakenburgl@ excite.com
    237StuparMaricela25/01/2009Braşov, Str. Dimitrie Anghel, nr. 12, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Stupar Maricela - Birou de mediator0268.442.924 celastupar@yahoo.com
    238SusanuElena25/01/2009Braşov, Str. Carpaţi, nr. 13, bl. 6, sc. A, ap. 4, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Susanu Elena - Birou de mediator0268.312.526
    239SîrbuDaniela- Maria14/02/2009Braşov, Str. Iuliu Maniu, nr. 43, cam. 718, 719, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Uniunea Naţională a Mediatorilor din România-Daniela- Maria Sîrbu - Birou de mediator0268.543.720 mdanasirbu@yahoo.com
    240TofanCarmen21/04/2008Braşov, Str. Jupiter, nr. 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Rusă, Franceză--Tofan Carmen - Birou de mediator0268-333713
    241TudorVasile12/04/2009Codlea, Str. Cîmpul Alb, nr. 18, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză--Tudor Vasile - Birou de mediator0268-254587
    242TuduruţLaura25/01/2009Braşov, Calea Bucureştilor, nr. 42, bl. s19, sc. A, ap. 26, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Laura Tuduruţ - Birou de mediator0723.731.967 lauratudurut@ gmail.com
    243TănasiePetru06/09/2008Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 41, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Tănasie Petru - Birou de mediator0268413037 bbtanase@yahoo.com
    244UrsAdrian25/01/2009Hălchiu, Str. Noului, nr. 208, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Urs Adrian - Birou de mediator0730.001.759 ursadrian208@ yahoo.com
    245VlădoiuRomulus21/04/2008Braşov, Bld. 15 Noiembrie, nr. 80, et. 2, camera 2, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză--Vlădoiu Romulus - Birou de mediator0268-476101, rrromica1@gmail.com
    246Şerban- CernatClaudia21/04/2008Braşov, Str. Gheorghe Şincai, nr. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Ştefănescu, Aldea, Şerban, Ştefu - Birou de mediatori asociaţi0741-029.420 clara_claudia2006@ yahoo.com
    247ŞtefuIoan21/04/2008Braşov, Str. Gheorghe Şincai, nr. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză, Rusă--Ştefănescu, Aldea, Şerban, Ştefu - Birou de mediatori asociaţi0722-287.056 ioanstefu@yahoo.com
    248ŞtefănescuVeronica21/04/2008Braşov, Str. Gheorghe Şincai, nr. 6, jud. BraşovBraşovAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Maghiară--Ştefănescu, Aldea, Şerban, Ştefu - Birou de mediatori asociaţi0268-330.300 veronica.stefanescu@ qualitron.ro
    249AlexandruMarina - Ioana06/04/2008Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu, nr. 44, sc. A, et. 8, ap. 75, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Italiană, EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Amis - Alexandru, Mitiţescu, Scopelitis - Societate civilă profesională de mediatori021.315.20.10 marinaioana.alex@ yahoo.com www.mediereromania. ro
    250AlexeCristina- Emilia06/04/2008Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 239, et. 6, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-Engleză--Cristina- Emilia Alexe - Birou de mediator0740-554.254 cristina.alexe@ gmail.com
    251AlimanMihaela06/04/2008Bucureşti, Str. General Constantin Budisteanu, nr. 28bis, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Vilaia şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori-
    252AnghelAnca-Simona07/11/2009Bucureşti, Str. Acidava, nr. 20, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Anca-Simona Anghel - Birou de mediator021.629.20.31 anca_anghel71@ yahoo.com
    253AnghelCezar-Rareş28/02/2009Bucureşti, Str. Zece Mese, nr. 6A, et. 1, ap. 1, biroul nr. 1, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză, Franceză--Anghel Cezar Rareş - Birou de mediator021.252.06.18 anghel_cezar@ yahoo.com
    254ArdeleanuLucia03/10/2008Bucureşti, Str. I.L. Caragiale, nr. 7, ap. 1, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Ardeleanu Lucia - Birou de mediator0720-360.676 lucia.ardeleanu@ yahoo.com www.medierepentru tine.ro
    255ArdeleanuAnca-Monica26/11/2009Bucureşti, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 7, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză, Franceză--Ardeleanu Anca- Monica - Birou de mediator021.315.60.49 monica_ardeleanu@ yahoo.com www.medierepentru tine.ro
    256AvramAlexandra19/03/2010Bucureşti, Str. Banu Udrea, nr. 14, bl. V99, sc. 1, et. 2, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Alexandra Avram - Birou de mediator0723.263.380 alexandraion72@ yahoo.com
    257AvramescuArin- Alexandru06/04/2008Bucureşti, Str. Veronica Micle, nr. 20, bl. M6, sc. C, ap. 154, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-EnglezăAsociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori; Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Arin- Alexandru Avramescu - Birou de mediator021-319.82.32 avocat@arinavramescu .ro www.arinavramescu.ro
    258BadeaGheorghe17/10/2008Bucureşti, Str. Păişului, nr. 7A, sector 4, Sediu secundar: Ploieşti, Str. Popa Farcaş, nr. 24A, jud. PrahovaBucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Badea şi Bahrim şi Terteş - Societate civilă profesională de mediatori0344-107.166 ba_de57@yahoo.com www.mediez.ro
    259BahrimDemirel- Eugen17/10/2008Bucureşti, Str. Păişului, nr. 7A, sector 4, Sediu Secundar: Ploieşti, Str. Popa Farcaş, nr. 24, jud. PrahovaBucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Badea şi Bahrim şi Terteş - Societate civilă profesională de mediatori0723.332.695 b67dem@yahoo.com www.mediez.ro
    260BarbălatăŞtefan06/04/2008Bucureşti, Blvd. Nicolae Titulescu, nr. 61-71, bl. 11A, sc. 1, et. 3, ap. 12, cam. 3, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Engleză, GermanăAsociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Ştefan Barbălată - Birou de mediator021-310.63.48 stefan.barbalata@ yahoo.com
    261BejinaruCarmen- Despina17/10/2008Bucureşti, Str. Politehnicii, nr. 1, bl. i1, sc. D, ap. 54, et. 2, sector 6BucureştiAsociaţia Centru de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centrul Mediatorilor Profesio- nişti - Bucureşti-Bejinaru Carmen- Despina - Birou de mediator021-771.1769 despina.bejinaru@ gmail.com
    262BeleuzuViorel28/02/2009Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 18, bl. 104, sc. 2, et. 6, ap. 34, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Viorel Beleuzu - Birou de mediator0743-016366 viorelbel@gmail.com
    263BelgunCosmin- Gabriel14/12/2008Bucureşti, Str. Pomîrla, nr. 2, bl. B20, sc. 5, ap. 132, sector 4BucureştiAsociaţia Centru de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Mediatorilor Bucureşti-Cosmin Belgun - Birou de mediator0745.887.417 cosmin_bg@yahoo.com
    264BerarMarian10/05/2009Bucureşti, Str. Cuza Vodă, nr. 147, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză--Berar Marian - Birou de mediator021-3232798 marian_berar@ yahoo.com
    265BerbecaruTraian-Ioan16/04/2010Bucureşti, Lunca Bîrzeşti, nr. 2, bl. 21, sc. 2, et. 1, ap. 43, sector 4BucureştiAsociaţia Centru de Mediere Craiova2010----Berbecaru Traian Ioan - Birou de mediator07233.497.68 avocat_berbecaru traian@yahoo.com
    266BocşeOlimpia19/02/2010Bucureşti, Str. Agricultori, nr. 121, bl. 82, sc. 1, et. 8, ap. 28, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Franceză--Olimpia Bocşe - Birou de mediator021.320.34.21 obocse@yahoo.com
    267BolocanMarian08/08/2008Bucureşti, Str. Mirăslău, nr. 24, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Marian Bolocan - Birou de mediator021-3234570 marianbolo@yahoo.com www.iraconsult.ro
    268BologaMarius- Gabriel17/10/2008Bucureşti, Str. Academiei, nr. 17, et. 3, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Dinescu şi Bologa - Birou de mediatori asociaţi0311.070.692 mariusbologa@kdrom. ro
    269Boroş-TotiRoxana- Gabriela02/11/2008Bucureşti, Str. Sibiu, nr. 12, bl. Z32, ap. 57, sector 6BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007--Asociaţia Centrul avocaţilor mediatori-Boroş-Toti Roxana - Birou de mediator021-7253065 roxanatoti@yahoo.com
    270BondocGiia16/04/2010Bucureşti, Str. Cobadin, nr. 4, bl. P24, sc. 2, et. 5, ap. 48, sector 5BucureştiAsociaţia Centru de Mediere Craiova2010----Bondoc Giia - Birou de mediator021423.12.63 avgiiabondoc@ yahoo.com
    271BotezConstantin06/04/2008Bucureşti, Str. Zborului, nr. 8, ap. 4, et. 2, sector 3 sector 1BucureştiAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2005-EnglezăEuropean Mediator Network Initiative, Union Inter- national des Avocats-Botez, Stănescu, Hugel - Societate civilă profesională de mediatori0749.062.289 mediere.bsh@ yahoo.com www.mediere-bsh.ro
    272BotezCristian06/10/2009Bucureşti, Str. Rabat, nr. 21, et. 3, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Botez şi Cojocea - Birou de mediatori asociaţi021.206.90.40 cristian.botez@ berasigviata.ro
    273BrezaGabriela28/02/2009Bucureşti, Str. Radu Vodă, nr. 1, bl. B8, sc. 1, et. 3, ap. 14, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Breza Gabriela - Birou de mediator0722-504065 gabrielabreaza@ yahoo.com
    274BrînzeaMihail28/02/2009Bucureşti, Str. Halmeu, nr. 14, sector 2BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-EnglezăAsociaţia Colegiul Mediatorilor-Mihail Brînzea - Birou de mediator021-2120817 instruire@yahoo.com www.mediere- mediator.ro
    275BunescuIon06/04/2008Bucureşti, Str. Ostrov, nr. 11A, sector 5BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007----Ion Bunescu - Birou de mediator021-3357443 cia_ion_bunescu@ yahoo.com
    276BurlacuAngela- Georgeta14/02/2009Bucureşti, Str. Măguricea, nr. 2, bl. 4A, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 1BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Franceză--Burlacu Angela Georgeta - Birou de mediator021-2329102 burlacuangela@ yahoo.com
    277BusteaElena06/04/2008Bucureşti, Bdul. Dacia nr. 29, ap. 2, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză, Franceză, Spaniolă, ItalianăAsociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori-Elena Bustea - Birou de mediator021-212.25.25 mediator@elena. bustea.ro www.mediator. bustea.ro
    278BuzoianuGabriela- Raluca19/03/2010Bucureşti, Str. Pajiştei, nr. 32, ap. 2, sector 4BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Raluca Buzoianu - Birou de mediator021.332.15.48 rgbuzoianu@yahoo.com
    279BădilăAdrian- Cristinel06/04/2008Bucureşti, Str. Armand Călinescu, nr. 7, et. 5, ap. 20, sector 2BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice1998-EnglezăAsociaţia ALMA - RO; Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Adrian Bădilă - Birou de mediator021-3143960
    280BădiţăAniela Mihaela25/01/2009Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 16, et. 9, ap. L2, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Engleză, Franceză--Aniela Bădiţă - Birou de mediator021-3873526 anielabadita@ yahoo.com
    281BălanAna18/09/2009Bucureşti, Str. Popa Rusu, nr. 12, sector 2BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2009--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Ana Bălan - Birou de mediator021.424.49.57 abalanro@yahoo.com
    282BălanConstantin Răzvan19/03/2010Bucureşti, Ale. Lt. Av. Gheorghe Stîlpeanu, nr. 7, bl./, sc. 2, ap. 32, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Bălan Constantin Răzvan - Birou de mediator0742.667.367 074consens@gmail.com www.e-consens.ro
    283BărbatDragoş- Cristian06/04/2008Bucureşti, Calea Victoriei 102-108, sc. A, et. 3, ap. 9, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză--Cristian Bărbat - Birou de mediator021-3518295 cristian_barbat@ hotmail.com
    284CandeaCristina- Elena16/04/2010Bucureşti, Bld. Unirii, nr. 57, bl. E4, sc. 4, et. 4, ap. 105, sector 3BucureştiSC Human Toolkit SRL2010-Engleză--Cristina Candea - Birou de mediator0213.198.366 cristinacandeaccir@ gmail.com
    285CaprinciuMirela08/08/2008Bucureşti, Str. Dristorului, nr. 97-119, bl. 63, sc. 4, et. 2, ap. 686, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-FrancezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Mirela Cerbu Mirela Caprinciu - Societate civilă profesională de mediatori0744-955253 caprinciu_mirela@ yahoo.com
    286CazacuAlexandru- Octavian25/01/2009Bucureşti, Str. George Valentin Bibescu, nr. 7, bl. 8/2, sc. A, ap. 3, sector 1BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Alexandru Cazacu - Birou de mediator0213126653 alexandru.cazacu@ christeasiasociatii. ro
    287CeacalopolGabriel- Radu- Aristide06/04/2008Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 65, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2007-Engleză, FrancezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Gabriel Ceacalopol - Birou de mediator021-2317245 ceacalopol@b. astral.ro www.mediere.org.ro
    288CefălanDaniela- Nicoleta06/04/2008-BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008---la cerere--
    289CerbuMirela- Elena- Corina08/08/2008Bucureşti, Str. Dristorului nr. 97-119, bl. 63, sc. 4, ap. 686, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Mirela Cerbu Mirela Caprinciu - Societate civilă profesională de mediatori021-6673632 cerbumirela@ yahoo.com
    290ChicoşCarmen-Dana25/01/2009Bucureşti, Str. George Murgoci, nr. 2, parter, cam. 1, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Dochia Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori021-211.79.65 carmen.chicos@ yahoo.com
    291ChirilăNicolae26/11/2009Bucureşti, Str. Doamnei, nr. 17-19, et. 4, cam. 412, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Spaniolă--Nicolae Chirilă - Birou de mediator021-312.59.19 titular@ avocatchirila.ro  www.avocatchirila.ro
    292ChiriţăCălin- Cătălin14/12/2008Bucureşti, Str. Costache Negri, nr. 14, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză, EnglezăAsociaţia Mediatorilor Bucureşti-Chiriţă Călin Cătălin - Birou de mediator021-411.77.33 chirita_calin@ yahoo.com
    293CiucăAnca- Elisabeta06/04/2008Bucureşti, Str. Cuza Vodă, nr. 64, sector 4BucureştiKSZE CONSULT, Germania/ Canadian Inter- naţional Institute for Applied Negotiation1995-EnglezăFundaţia pentru Schimbări Democratice; Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Anca Ciucă - Birou de mediator021-3189077  anca.ciuca@ fdc.org.ro
    294CiucăVilian06/04/2008Bucureşti, Bdul. Constantin Brâncoveanu nr. 6, bl. B1, sc. 4, et. 8, ap. 124, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Ciucă Vilian - Birou de mediator031-8094413  office@ mediatorciuca.ro www.mediatorciuca.ro
    295Cobuz- BăgnaruAlina- Mioara21/04/2008Bucureşti, Str. Mărgăritarelor, nr. 14, sector 2BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză, FrancezăAsociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori, Inter- national Bar Association-Alina Cobuz - Birou de mediator021-210.42.64 alina@cobuz.ro www.cobuz.ro
    296CojocaruConstantin- Gabriel14/02/2009Bucureşti, Str. George Mihail Zamfirescu, nr. 50, bl. 19A, sc. A, et. 5, ap. 57, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Cojocaru Constantin- Gabriel - Birou mediator0744341783 gcojocaru@gmail.com
    297CojoceaLaurenţiu28/09/2009Bucureşti, Str. Rabat, nr. 21, et. 3, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză--Botez şi Cojocea - Birou de mediatori asociaţi021.206.90.40 laur_cojocea@ yahoo.com
    298ColgiuDoru06/04/2008Bucureşti, Str. Aviator Zorileanu, nr. 43, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Doru Colgiu - Birou de mediator-
    299Constantinnicuşor06/04/2008Bucureşti, Str. Ulmetului, nr. 18, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007--Asociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Sandu Marin, Constantin Nicuşor - Birou de mediatori asociaţi021-332.32.19 nconstantin@mediere Bucuresti.ro www.mediere Bucuresti.ro
    300ConstantinMihaela12/04/2009Bucureşti, Şos, Panduri, nr. 60, bl. A, sc. 2, et. 1, ap. 34, sector 5BucureştiSC Human TooKit SRL2009-Engleză--Constantin şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.212.21.21 constantinpusa@ yahoo.com
    301ConstantinLiviu12/04/2009Bucureşti, Şos, Panduri, nr. 60, bl. A, sc. 2, et. 1, ap. 34, sector 5BucureştiSC Human TooKit SRL2009-Engleză--Constantin şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.313.69.51 liviu.const@ yahoo.com
    302Constanti- nescuMircea14/12/2008Bucureşti, Str. Smârdan, nr. 18, sc. A, et. 1, ap. 15, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Franceză, Engleză--Mircea Constanti- nescu - Birou de mediator021-314.93.98 mircea.galaxia@ gmail.com
    303CorbanIuliana Maria07/11/2009Bucureşti, Str. Tomis, nr. 1, bl. H6, ap. 20, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Corban Iuliana Maria - Birou de mediator021.324.93.93 iuliana.corban@ gmail.com
    304CordunCristina06/04/2008Bucureşti, Str. Hagi Moscu Maria, nr. 3, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007----Cordun Cristina - Birou de mediator0722.894.291 cordun_cristina@ yahoo.com
    305CostacheValentina- Rucsandra03/10/2008Bucureşti, Bld. Lacul Tei, nr. 71, bl. 18, sc. B, ap. 46, parter, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Costache Valentina- Rucsandra - Birou de mediator021-3407311 mihai.costache65@ yahoo.com
    306CostacheGeorge06/04/2008Bucureşti, Calea Călăraşilor 156, bl. 53bis, sc. 1, et. 6, ap. 28, sector 3BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007----Costache George - Birou de mediator021.323.04.27 mediatorautorizat@ yahoo.com www.avocat- costache.com
    307CristeaIon- Cristian06/04/2008Bucureşti, Bd. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Mediatorilor Bucureşti-Cristian Cristea - Birou de mediator021-318.69.84 acionc@hotmail.com www.mediereadr.ro
    308CristeaSimona06/04/2008Bucureşti, Str. Moldoviţa, nr. 15, bl. 7 sc. A, et. 2, ap. 9, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Simona Cristea - Birou de mediator0721-954.995 medierecristesimona@ yahoo.com
    309CucuDaniela Adi10/05/2009Bucureşti, Str. Jilişte, nr. 9, sector 5BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Cucu Daniela Adi - Birou de mediator0723671021 cata.cucu@yahoo.com
    310CucuteanuCătălin- Corneliu03/10/2008Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 7, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Cornel Cucuteanu - Birou de mediator021-3186.984 cornel.cucuteanu@ yahoo.com
    311CurelaruDiana06/06/2008Bucureşti, Str. Gării de Nord, nr. 68, sc. 5, et. 3, ap. 26, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Diana Curelaru - Birou de mediator021.318.65.92 d_curelaru@yahoo.com
    312CăldăraruSorin06/04/2008Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 245, bl. 49, ap. 18, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză--Căldăraru Sorin - Birou de mediator021-211.79.90 sorcal@yahoo.com
    313DascăluCarmen15/03/2009Şos. Bucureşti- Târgovişte, nr. 19C, sc. B, parter, ap. 10, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Carmen Dascălu - Birou de mediator0744.974.974  consiliercd@ yahoo.com
    314DeduIon06/04/2008Bucureşti, Str. Ion Luca Caragiale, nr. 7, parter, corp A, ap. 1Bis, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2007--Uniunea Naţională a Mediatorilor din România-Ion Dedu - Birou de mediator0311-042.494 ion.dedu@medierein romania.ro www.mediereinromania .ro
    315DemşoreanAna10/05/2009Bucureşti, Str. Decebal, nr. 16, bl. S16, sc. 4, et. 3, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză, Franceză, Spaniolă--Ana Demşorean - Birou de mediator0722720583 office@proveritas.ro
    316DiaconuEdit- Rozalinda28/02/2009Bucureşti, Şos. Olteniţei, nr. 56, bl. 11C, sc. 3, et. 4, ap. 92, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Diaconu Edit şi Diaconu Mihai - Birou de mediatori asociaţi031-4085481 mediatori.diaconu@ yahoo.com
    317DiaconuMihai14/12/2008Bucureşti, Şos. Oltenitei, nr. 56, bl. 11C, sc. 3, et. 4, ap. 92, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Diaconu Edit şi Diaconu Mihai - Birou de mediatori asociaţi031-4085481 mediatori.diaconu@ yahoo.com
    318DiduCrenguţa06/04/2008Bucureşti, Str. Av. Theodor Iliescu, nr. 1, et. 1, ap. 2, sector 1BucureştiAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2005-Engleză, Franceză--Gherman şi Didu - Societate civilă profesională de mediatori021.231.34.08 crengutad@hotmail. com
    319DincăMircea- Daniel06/06/2008Bucureşti, B-dul Tineretului, nr. 17, bl. Z5, sc. 1, ap. 2, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Italiană--Daniel Dincă - Birou de mediator031.421.34.76 daniel.madiasyr@ gmail.com
    320DinescuAdrian17/10/2008Bucureşti, Str. Academiei, nr. 17, et. 3, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Dinescu şi Bologa - Birou de mediatori asociaţi0311.070.692 adriandinescu@ mail.com
    321DinuPetru06/04/2008Bucureşti, Str. Vlaicu Vodă, nr. 14, bl. V66, sc. 2, et. 3, ap. 25, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Dinu Petru şi Dinu Gheorghiţa - Birou de mediatori asociaţi-
    322DinuGheorghiţa06/04/2008Bucureşti, Str. Vlaicu Vodă, nr. 14, bl. V66, sc. 2, et. 3, ap. 25, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Dinu Petru şi Dinu Gheorghiţa - Birou de mediatori asociaţi-
    323DiţuRaluca- Aurelia06/04/2008Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 29, Bl. F, sc. A, et. 3, ap. 15, sector 6BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Raluca Diţu - Birou de mediator0721-812.131 ralucaditu_mediere@ yahoo.com
    324DobrescuAndreia06/04/2008Bucureşti, Aleea Sinaia, nr. 6, bl. 72, ap. 35, sector 2BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză--Dobrescu Andreia - Birou de mediator031-4097.112 dobrescu_andreia@ yahoo.com
    325DochiaDaniel25/01/2009Bucureşti, Str. George Murgoci, nr. 2, parter, cam. 1, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Dochia Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori021.335.90.30 daniel.dochia@ roexpert.ro
    326DragomirFlavyus- Victor06/04/2008Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, sc. 6, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Portu- gheză--Flavyus Dragomir - Birou de mediator021-318.69.84 flavyusvictor@ yahoo.com www.mediereadr.ro
    327DrăgotescuCorina06/04/2008Bucureşti, Str. Leonida Varnali nr. 29, subsol, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Drăgotescu Corina - Birou de mediator316.14.90  cdragotescu@ yahoo.com www.dragotescu- mediere.ro
    328DumitraşcuDenis- Nermin06/04/2008Bucureşti, Str. Elev Popovici Nicolae, nr. 6, bl. P51, sc. 1, et. 2, ap. 11, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Engleză, Italiană, SpaniolăAsociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Nermin Dumitraşcu - Birou de mediator021-4111.048 nermin.dumitrascu@ yahoo.com
    329DubMario- Ulpius16/04/2010Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 122, ap. 4, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2010----Mario Dub - Birou de mediator0720.738.760 marioulpis_dub@ yahoo.com
    330DumitrescuSimona06/04/2008Bucureşti, Str. Barbu Lăutaru, nr. 2, bl. 21, sc. A, et. 2, ap. 9 sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-EnglezăUniunea Naţională a Mediatorilor din România-Simona Dumitrescu - Birou de mediator0722-639.340 mediatorsimona dumitrescu@gmail.com www.mediator-avocat. ro
    331DumitrescuGeorgeta19/02/2010Bucureşti, Ale. Rîmnicu Vîlcea, nr. 1, bl. S17, sc. A, et. 7, ap. 30, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Georgeta Dumitrescu - Birou de mediator031.404.34.53 dumitrescu_gina2004@ yahoo.com
    332DunăreFlorentina- Lăcrămioara14/12/2008Bucureşti, Str. Bîrsăneşti, nr. 6, bl. 154, sc. 2, ap. 69, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Florentina Dunăre - Birou de mediator0723-306.336 rebecalucia1971@ hotmail.com
    333DuşaGruia- Smaranda14/12/2008Bucureşti, Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 20, bl. 22-24, sc. b, et. 3, ap. 59, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Smaranda Duşa-Gruia - Birou de mediator021.330.39.30 smarandagruia@ yahoo.com
    334DănăcicăGabriel-Ică26/11/2009Bucureşti, B-dul, Ion Mihalache, nr. 227, sector 1BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Engleză--Dănăcică şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.224.47.89 danacica@ess.ro
    335DănăcicăMihaela- Daniela26/11/2009Bucureşti, B-dul, Ion Mihalache, nr. 227, sector 1BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Dănăcică şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.224.47.89 danacica@ess.ro
    336DurgheuConstantin- Florin16/04/2010Bucureşti, Bld. Corneliu Coposu, nr. 7, bl. 104, sc. A, et. 5, ap. 17, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2010-Engleză--Durgheu Constantin- Florin - Birou de mediator021.230.01.80 Avocet_durgheu@ yahoo.com
    337EneValentine- Charlotte17/10/2008Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 356, bl. 1, sc. D, et. 5, ap. 133, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Charlotte Valentine Ene - Birou de mediator021.624.12.76 lotte_ene@yahoo.com
    338EnoiuSilviu- Andrei06/09/2008Bucureşti, Şos. Giurgiului, nr. 121, bl. 5, sc. 4, ap. 164, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Andrei Enoiu - Birou de mediator031.414.65.39
    339EpureMarius19/03/2010Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 47, bl. J, ap. 12, sector 6 Sediu secundar: Alexandria, Str. Carpaţi, nr. 11, jud. TeleormanBucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Engleză, Franceză--Epure Marius - Birou de mediator021.369.83.55 mepure@yahoo.com
    340EruşencuSilviu06/06/2008Bucureşti, Str. Cuza Vodă, nr. 64, ap. 2, et. 2, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice1998--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Silviu Eruşencu - Birou de mediator-
    341FloreaCorina- Jeanina06/04/2008Bucureşti, Str. Liveni, nr. 29, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2007----Corina- Jeanina Florea - Birou de mediator031-4041.999  eco_office@ rdslink.ro  www.mediere.org.ro
    342FloreaValerica02/11/2008Bucureşti, B-dul George Coşbuc, nr. 5, et. 3, ap. 5, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Valerica Florea - Birou de mediator031-8056.661 valeria_florea@ yahoo.com
    343FlorescuAna06/04/2008Bucureşti, Str. Maior, Bacilă, nr. 1, bl. 99, sc. A, ap. 44, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăUniunea Naţională a Mediatorilor din România-Ana Florescu - Birou de mediator0744-373.308, annaflorescu@ yahoo.com www.mediere.org.ro
    344FlorescuMădălina- Cristina16/04/2010Bucureşti, Viltilă Mihăilescu, nr. 6, bl. 77, sc. A, ap. 4, sector 6BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010----Florescu Mădălina - Birou de mediator021/220.60.61 office@geosurvey.ro
    345FrăsieElena- Andreea06/04/2008Bucureşti, Bld. Unirii, nr. 67, bl. G2A, sc. 2, ap. 30, sector 3BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti, Fundaţia pentru Schimbări Democratice2007-Engleză, Italiană--Andreea Frăsie - Birou de mediatora_frasie@yahoo.com
    346FrăsinMihail08/08/2008Bucureşti, Ale. Mirea Mioara Luiza, nr. 10, bl. 8, sc. 1, et. 3, ap. 15, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Mihail Frăsin - Birou de mediator031-4283.189 m_frasin@hotmail.com
    347FrăţilăJenica21/04/2008Bucureşti, Str. Borsa, nr. 48, bl. 4D, sc. 4, ap. 58, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007--Asociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Jenica Frăţilă - Birou de mediator021-232.22.33 jeni@fratila.ro
    348GaguMariana- Luana06/04/2008Bucureşti, Str. Nuferilor, nr. 50-58, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Luana Gagu - Birou de mediator021-207.12.53 luanatt1980@ yahoo.com
    349GaguCamelia17/10/2008Bucureşti, Str. Iedului, nr. 2, bl. 149B, sc. 1, ap. 1, parter, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Franceză, EnglezăAsociaţia Centrul Mediatorilor Profesio- nişti Bucureşti, Uniunea Centrelor de Mediere din România-Camelia- Gagu - Birou de mediator0722.831.823 cameliagagu@ yahoo.com
    350GeorgescuElena06/09/2008Bucureşti, Bld. Unirii, nr. 6, bl. 8C, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Georgescu Elena - Birou de mediator021-233.05.60 elenaescu@yahoo.com
    351Ghemes- NemethiArgentina28/02/2009Bucureşti, Str. Traian, nr. 85, Corp B-C2, et. 1, ap. 9, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Ghemes- Nemethi Argentina - Birou de mediator021-3225667 a.ghemes@gns- legal.ro
    352Ghemes- NemethiŞtefan28/02/2009Bucureşti, Str. Traian, nr. 85, corp B-C2, et. 1, ap. 7, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză, Maghiară--Ghemes- Nemethi Ştefan - Birou de mediator021-3225667 s.ghemes@gns- legal.ro
    353GheorgheAna-Maria- Daniela02/11/2008Bucureşti, Prel. Ghencea, nr. 22, bl. M2, sc. A, ap. 46, sector 6BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Engleză, Germană, Franceză--Gheorghe Ana-Maria Daniela - Birou de mediator021-778.58.39 anamaria_gheorghe 2002@yahoo.com
    354GhermanLelioara- Valeria08/08/2008Bucureşti, Str. Av. Theodor Iliescu, nr. 1, et. 1, ap. 2, sector 1 Sediu secundar: Constanţa, Str. Aristide Caratzalli, nr. 24, jud. ConstanţaBucureştiAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2005-Engleză, Franceză--Gherman şi Didu - Societate civilă profesională de mediatori0745.110.110
    355GherbovanSilinescu- Claudia07/05/2010Bucureşti, Str. Săbiuţei, nr. 14B, sector 6BucureştiSC Human Tool Kit SRL2010----Gherbovan- Silinescu Claudia - Birou de mediator021.411.27.59 claudia@gherbovan- silinescu.ro
    356GhiţăIon08/08/2008Bucureşti, B-dul. Gheorghe Şincai, nr. 15, bl. 5A, sc. 2, ap. 30, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Ion Ghiţă - Birou de mediator0724-311.668 avocationghita@ yahoo.com
    357GiurgincaDana26/11/2009Bucureşti, Bld. Corneliu Coposu, nr. 3, bl. 101, sc. 2, ap. 34, sector 3 Sediu secundar: Com. Brebu, Str. Principală, nr. 27, jud. PrahovaBucureştiAsociaţia Pro Medierea2009--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România - Bucureşti-Giurginca Dana - Birou de mediator021-320.16.87  mediator@ danagiurginca.ro www.danagiurginca.ro
    358GorghiuAlina- Ştefania06/04/2008Bucureşti, str. Prof. Dr. Anibal Teohari nr. 22, sector 5BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-EnglezăUniunea Naţională a Mediatorilor din România, Asociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori-Alina- Ştefania Gorghiu - Birou de mediator021.312.41.26 alinagorghiu@ yahoo.com
    359GrigoreMihai- Alexandru09/09/2009Bucureşti, BLd. Carol I, nr. 23, bl. 23, sc. A, ap. 6, et. 2, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Italiană, Engleză, Franceză---031/412.87.13 gregory.consulting@ gmail.com www.evaluarianevar. ro
    360GrosuMirela16/04/2010Bucureşti, Cal. 13 Septembrie, nr. 131, bl. T2C, sc. 1, et. 5, ap. 23, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010----Grosu Mirela - Birou de mediator031.409.45.57 mirela_g@ diplomats.com
    361HaiducMaria- Loredana21/04/2008Bucureşti, Str. Ion Mihalache, nr. 98, bl. 44A1, sc. B, ap. 28, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Spaniolă, Franceză--Haiduc Loredana - Birou de mediator031-405.4623 lhaiduc@rosistem.ro
    362HommingaSjoerd14/02/2009Bucureşti, Str. Austrului, nr. 12, ap. 2, sector 2BucureştiSC Edumonde Mediation SRL2003-Olandeză, Engleză, Franceză--Sjoerd Homminga - Birou de mediator0031.229.573.655 info@edumonde.nl www.edumonde.nl
    363HorhoianuMihaela26/11/2009Bucureşti, Str. Maxim Gorki, nr. 2, sc. b, et. 1, ap. 6, sector 1BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Engleză--Mihaela Horhoianu - Birou de mediator021.231.10.02 mediator333@ gmail.com
    364HăbeleaCostel17/09/2009Bucureşti, Str. Sf. Ilie, nr. 5, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Germană, Franceză--Costel Hăbelea - Birou de mediator021-335.81.81 c.habelea@gmx.de
    365HugelAnda14/12/2008Bucureşti, Str. Zborului, nr. 8, ap. 4, et. 2, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Botez, Stănescu, Hugel - Societate civilă profesională de mediatori0722.504.827 a_hugel@yahoo.com www.mediere-bsh.ro
    366IagamoşAritia14/02/2009Bucureşti, Str. Dragoş Vodă, nr. 38, et. 1, ap. 4, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Franceză--Aritia Iagamoş - Birou de mediator021-2121.218 aritia@ implementstudio.ro www.medierez.ro
    367IlanaAna25/01/2009Bucureşti, Bd. Basarabia, nr. 106, bl. D5, sc. A, ap. 6, et. 1, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Ilana Ana - Birou de mediator021.324.15.77  ana_ilana@ hotmail.com
    368IlieIonelia- Narcisa06/04/2008Bucureşti, B-dul Mărăşeşti, nr. 42, bl. 1, sc. 3, ap. 69, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007--Asociaţia Centrul de Mediere Craiova; Uniunea Naţională a Mediatorilor din România-Ilie Ionelia- Narcisa - Birou de mediator021-337.44.83 avocat_narcisa_ilie@ yahoo.com
    369IliseiFlorentina06/04/2008Bucureşti, Str. Breaza, nr. 7, bl. V22A, sc. 1, parter, ap. 1, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Florentina Ilisei - Birou de mediator021-326.37.55 ilisei4law@yahoo.com www.mediere.org.ro
    370IoanMaria- Mădălina03/10/2008Bucureşti, Calea Griviţei, nr. 230, bl. 3, sc. A, parter, ap. 3, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Ioan Maria- Mădălina - Birou de mediator021-665.26.08 ioanmadalina@ yahoo.com www.birou-avocatura. eu
    371IonŞtefania- Alina06/09/2008Bucureşti, Ale. Băiuţ, nr. 5, bl. M32, sc. A, ap. 1, sector 6BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Alina Ion - Birou de mediator0728.733.843 kreativmindcentre@ yahoo.com
    372IonescuVictor- Lucian06/09/2008Bucureşti, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 35, bl. L14, sc. 7, ap. 267, sector 3BucureştiDemocratic Leadership Program2006----Victor Ionescu - Birou de mediator0770.394.576 victorionescu2001@ yahoo.com www.victorionescu consulting.ro
    373IonescuNicoleta06/04/2008Bucureşti, Str. Teheran, nr. 3, ap. 1, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Ionescu Nicoleta - Birou de mediator0722-210.347 nicoletansc@ yahoo.com
    374IonescuRadu06/04/2008Bucureşti, Str. Matei Voievod, nr. 28, sector 2BucureştiInter- naţional Consulting Firm2005-EnglezăAsociaţia Inter- naţională de Comunicare Mediere şi Negociere-Radu Ionescu - Birou de mediator031-405.29.36 radu.ionescu@ negociere.ro www.biroumediere.ro
    375IonicăDan17/09/2009Bucureşti, Str. Stănileşti, nr. 4-6, sector 1BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2009-Italiană, RusăWorld Mediation Forum; Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Ionică M. Dan - Birou de mediator(+40)754.036.307 ice.org@juno.com www.ice-org.int
    376IoniţăConstantina14/02/2008Bucureşti, Str. Cercului, nr. 6, bl. 5-7, sc. B. et. 4, ap. 56, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Ioniţă Constan- tina - Birou de mediator021-610.45.72 c_tina_ionita@ yahoo.com
    377IordacheEmilia09/09/2009Bucureşti, Str. Arcadei, nr. 12, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Savalache şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi031.808.12.45 emiliaiordache@ yahoo.com
    378IordănescuCamelia12/04/2009Bucureşti, Str. Căpitan Vijelie, nr. 20, sector 5BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Iordănescu şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori021/4100661 office@scaiordanescu .ro www.scaiordanescu.ro
    379IordănescuOlivia12/04/2009Bucureşti, Str. Căpitan Vijelie, nr. 20, sector 5BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Iordănescu şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori021/4100661 oliviaiordanescu@ scaiordanescu.ro www.scaiordanescu.ro
    380IorgoaeaEugenia26/11/2009Bucureşti, Str. Mircea Vodă, nr. 36, bl. M6, sc. 2, ap. 57, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Engleză--Pavel, Toma şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori0722.978.184 eugenia.mediator@ googlemail.com www.societate- mediere.ro
    381IosifAnca-Elena06/04/2008Bucureşti, B-dul. Theodor Pallady, nr. 2, bl. M2A, sc. A, et. 8, ap. 29, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-EnglezăUniunea Naţională a Mediatorilor din România-Anca-Elena Iosif - Birou de mediator021-674.50.31 iosif_anca@yahoo.com
    382IoviţăCamelia17/11/2009Bucureşti, Int. Mîntuleasa, nr. 7, et. 1, ap. 3, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Camelia Ioviţă - Birou de mediator021.315.88.71 cami_2707@yahoo.com
    383IriciucCătălin- Sorin06/04/2008Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 7, ap. 128, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Iriciuc Cătălin - Birou de mediator021-318.69.84 catalin_iriciuc@ yahoo.com www.mediereadr.ro
    384IstrateAlexandru- Ion14/02/2009Bucureşti, Bld. Lacul Tei, nr. 25, et. 3, ap. 5, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Istrate Alexandru - Birou de mediator0722.228.606  adroffice.ia@ gmail.com
    385IstratiGherttrude- Ioana06/04/2008Bucureşti, Str. Radu Vodă, nr. 22B, sector 4BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007----Istrati Gherttrude- Ioana - Birou de mediator031-805.59.88 avistrati@gmail.com
    386IuriaDragoş06/04/2008Bucureşti, Şos. Ştefan cel Mare, nr. 33, bl. 30, sc. 4, et. 6, ap. 122, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Dragoş Iuria - Birou de mediator021.211.19.34 dragos.i@k.ro
    387LatişCorneliu- Eugen26/11/2009Bucureşti, Str. Vulturilor, nr. 18-18A, et. 1, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Veseliu- Latis şi Asociaţii- Societate civilă profesională de mediatori021-326.01.67 cornel.latis@heat.ro
    388LazărValentina03/10/2008Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, sc. 6, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Valentina Lazăr - Birou de mediator021-318.69.84 lazar_mediere@ yahoo.com
    389LepădatuElena-Alina25/01/2009Bucureşti, Str. George Murgoci, nr. 2, parter, cam. 1, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Germană, EnglezăAsociaţia Colegiul Mediatorilor-Dochia Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori0743.039.910
    390LişmanFănuţa19/02/2010Bucureşti, Str. Armeniş, nr. 6, bl. J3, sc. F, et. 3, ap. 65, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Fănuţa Lişman - Birou de mediator0788.635.177; fanutalisman@ yahoo.com http://mediere. wordpress.com
    391LovinNatalia17/10/2008Bucureşti, Str. Lt. Gheorghe Saidac, nr. 11, ap. 3, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Natalia Lovin - Birou de mediator021-220.59.22 lovuatpuf@yahoo.com
    392LupeaAlin-Petru06/04/2008Bucureşti, Bd. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Franceză--Alin Lupea - Birou de mediator0232-222.744 alin.lupea@gmail.com www.lamediere.ro
    393LupulescuAnamaria - Crisanda14/02/2009Bucureşti, Str. Ştefan Vodă, nr. 24, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză--Anamaria Lupulescu - Birou de mediator0744390560/ lupulescu_anamaria@ yahoo.com
    394MachedonCristina08/08/2008Bucureşti, Str. Cobadin, nr. 2, bl. P21C1, sc. 1, et. 4, ap. 20, sector 5BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Turcă, Engleză--Machedon Cristina - Birou de mediator0722-784.889 machedoncristina@ yahoo.com
    395Maftei- GolopenţiaTudor- Vasile28/02/2009Bucureşti, Str. 7 Drumuri, nr. 8-10, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Mafteo Tudor - Birou de mediator0723-166425 maff71@yahoo.com
    396ManciuLiana-Alina06/04/2008Bucureşti, Bdul. Timişoara, nr. 9A, bl. B4, sc. A, et. 4, ap. 15, sector 6 Sediu secundar: Sat. Crângaşi, Com. Conţeşti, jud. DâmboviţaBucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Alina Manciu - Birou de mediator0722-631.673 alinam@flash.ro www.mediere.org.ro
    397ManeaAngela06/04/2008Bucureşti, Str. Olimpului, nr. 34, ap. 2, sector 4 Sediu secundar: Bucureşti, Şos. Iancului, nr. 17, bl. 106C, sc. B, ap. 66, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Angela Manea - Birou de mediator0766.536.475 oracolzhq@yahoo.com
    398MantaVictor-Paul21/04/2008Bucureşti, Str. G-ral. H. M. Berthelot, nr. 55, et. 3, ap. 12, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză, Germană, Maghiară--Victor-Paul Manta - Birou de mediator021-313.28.10 manta.paul@gmail.ro, paulmanta@yahoo.com
    399Marcu- DuşanGelu Victor19/02/2010Bucureşti, Str. Pargarilor, nr. 66, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză--Marcu-Duşan Gelu- Victor - Birou de mediator0720.754.254 marcuvictor89@ yahoo.com
    400MarinDaniela12/04/2009Bucureşti, Str. Aviaţiei, nr. 31, bl. 16F, sc. 1, ap. 1, sector 1BucureştiSC Edumonde Mediation SRL2008-Engleză--Daniela Marin - Birou de mediator021-2327909 dana_marin04@ yahoo.com
    401MarinescuVictoria26/11/2009Bucureşti, Str. Dristorului, nr. 98, bl. 11, sc. C, et. 5, ap. 110, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Victoria Marinescu - Birou de mediator031-8031195
    402MartişAlice- Ramona16/04/2010Bucureşti, Bdul. Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. 22, ap. 13, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză--Martiş Tăbuşcă - Birou de mediatori asociaţi0213.212.028 alicem972000@ yahoo.com
    403MarmaraMihai Gabriel Cornel16/04/2010Bucureşti, Bld. Elisabeta, nr. 28, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-EnglezăInstitutul American-Contract de muncă, mediator - Asociaţia "Institutul American- Asociaţia pentru cunoaşterea Americii"021.222.13.72 am.enst.ro@gmail.com www.american institute.ro
    404MazuruOana- Florentina06/09/2008Bucureşti, Str. Crinului, nr. 80A, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Oana Mazuru - Birou de mediator021-668.69.54 oana_mazuru@ yahoo.com
    405MihaiLuciana- Antoanina06/04/2008Bucureşti, Str. Valeriu Branişte, nr. 56, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 6, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Craiova-Mihai Luciana Antoanina - Birou de mediator021-321.78.82 lucianamihai@ gmail.com www.avocatmediator. eu
    406MihaiLiliana19/03/2010Bucureşti, Str. Vedea, nr. 7, bl. 87E, sc. 5, et. 2, ap. 13, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Liliana Mihai - Birou de mediator021.319.35.59 liliana@lawoff.ro
    407MihailJeni- Angelica17/10/2008Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 36-40, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Angelica Mihail - Birou de mediator021-211.30.28  amihail@k.ro
    408MihuţGabriela- Gyongy06/04/2008Bucureşti, Aleea Stănilă, nr. 4, bl. H11, sc. 2, ap. 4, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-Engleză, Franceză, Italiană--Mihuţ Gabriela- Gyongy - Birou de mediator021-346.82.60 gmihut@hotmail.com
    409MihăilescuCosmin Dragoş10/05/2009Bucureşti, Str. Ileana Cosânzeana, nr. 10, bl. P 7, sc. 2, et. 3, ap. 40, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-Engleză--Cosmin Dragoş Mihăilescu - Birou de mediator021-4232862 mihailescucosmin@ yahoo.com
    410MilcevGabriela06/04/2008Bucureşti, B-dul Octavian Goga, nr. 23, bl. M106, sc. 4, et. 4, ap. 117, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Engleză--Gabriela Milcev - Birou de mediator021-323.13.84 gabriela.milcev@ allegra.ro www.allegra.ro
    411MincuMagdalena- Georgeta16/04/2010Bucureşti, Str. Straja, nr. 5, bl. 63, sc. 1, et. 2, ap. 8, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010----Mincu Magdalena- Georgeta0726.394.632 magda.mincu@ yahoo.com
    412MitiţescuNelu06/04/2008Bucureşti, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 44, sc. A, et. 8, ap. 75, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de mediere Craiova2007-FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Amis - Alexandru, Mitiţescu, Scopelitis - Societate civilă profesională de mediatori031.417.72.28 nelumititescu@ yahoo.com www.mediereromania. ro
    413MituEcaterina09/09/2009Bucureşti, Str. Arcadei, nr. 12, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Savalache şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.467.33.27 cati_mitu@yahoo.com
    414MolnarSorana- Flavia16/04/2010Bucureşti, Str. Voievod Alexandru Moruzzi, nr. 5, bl. A13, sc. 2, et. 7, ap. 57, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Engleză, Franceză--Molnar Sorana Flavia - Birou de mediator0722.813.466 sorana1972@gmail.com
    415MotroaşăAurora- Cristina06/04/2008Bucureşti, Bld. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-EnglezăAsociaţia Mediatorilor Bucureşti-Motroaşă Motroaşă - Birou de mediatori asociaţi0723-728.234 office@medierem.ro www.medierem.ro
    416MotroaşăAlexandru- Costin06/04/2008Bucureşti, B-dul. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Mediatorilor Bucureşti-Motroaşă Motroaşă - Birou de mediatori asociaţi0722-555.361 costin.motroasa@ gmail.com www.medierem.ro
    417MunteanuCorina- Simona14/12/2008Bucureşti, Str. Morilor, nr. 22A, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Corina Munteanu - Birou de mediator021.323.99.31  cm@birou-mediere.com  www.birou-mediere. com
    418MunteanuNicoleta14/12/2008Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. A, et. 2, ap. 4, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Nicoleta Munteanu - Birou de mediator021-335.45.09 office@cimediere.com www.cimediere.com
    419MunteanuAndreea14/12/2008Bucureşti, Şos. Colentina, nr. 19, bl. OD57, sc. 1, ap. 3, parter, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Spaniolă--Andreea Munteanu - Birou de mediator021-323.99.31 office@mediator. andreeamunteanu.com www.mediator. andreeamunteanu.com
    420MunteanuFlavius- Cristian26/11/2009Bucureşti, Str. Mircea Vodă, nr. 36, bl. M6, sc. 2, et. 6, ap. 57, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Engleză--Pavel, Toma, şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatoriflavius.mediator@ googlemail.com www.societate- mediere.ro
    421MuşatLucia26/11/2009Bucureşti, Str. Al. Donici, nr. 25, sector 2BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Muşat Lucia - Birou de mediator021-330.71.17 avocatmusat@ yahoo.com
    422MăgureanuAlexandru- Florin25/01/2009Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu, nr. 137, sc. A, ap. 4, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Franceză--Măgureanu Alexandru - Birou de mediator0311.016.039 magureanu_alexandru_ 1982@yahoo.com
    423MălescuSimona14/12/2008Bucureşti, Str. Elena Văcărescu, nr. 98, UVX. B1: corp A, parter, ap. 1A, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Greacă--Simona Valentina Mălescu - Birou de mediator031-620.86.05 centrul_de_mediere@ yahoo.com
    424MălîiaDoru13/10/2009Bucureşti, Cal. Moşilor, nr. 124, parter, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Mălîia Doru - Birou de mediator021.310.89.89 office@mediere impartiala.ro www.cabinet-mediere .ro
    425MănescuIrina- Angela25/01/2009Bucureşti, Str. Polonă, nr. 28-30, sector 1BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Irina Mănescu - Birou de mediator021.319.35.01/ irina_manescu@ yahoo.com
    426MănăilăIonica06/04/2008Bucureşti, B-dul. Tineretului, nr. 15, bl. A4, sc. A, et. 7, ap. 30, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2007--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Ionica Mănăilă - Birou de mediator021-313.38.83 ioana.manaila@ gmail.com www.mediere.org.ro
    427MîndrilăCătălin16/04/2010Bucureşti, Str. Ion Urdăreanu, nr. 4, bl. P23, sc. 1, et. 1, et. 1, ap. 5, sector 5BucureştiAmbasada SUA, Ministerul Justiţiei/ Asociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Cătălin Mîndrilă - Birou de mediator0318.155.107 mediere@attorney- barrister.ro www.attorney- barrister.ro
    428NaubauerŞtefan06/04/2008Bucureşti, B-dul. Ferninand I, nr. 131, bl. E2, sc. C, et. 4, ap. 17, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2007-Engleză--Ştefan Naubauer - Birou de mediator031-809.41.93 stefannaubauer@ yahoo.com
    429NeaguDoina06/04/2008Bucureşti, Calea Rahovei, nr. 305, bl. 52, sc. 3, et. 8, ap. 110, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Doina Neagu - Birou de mediator0724-816.993 office@mediator- autrizat.ro www.mediator- autorizat.ro
    430NeculaMimi28/02/2009Bucureşti, Str. Iarba Cîmpului, nr. 9, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-FrancezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Mimi Necula - Birou de mediator031-419.99.73 mimi.necula@ yahoo.com www.birou-mediere.ro
    431NedelcuIulia- Elizabeth11/07/2008Bucureşti, Str. Sld. Tudor Ion, nr. 4, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 15, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008--Asociaţia Centrul Mediatorilor Profesio- nişti Bucureşti-Nedelcu şi Stoica - Birou de mediatori asociaţi021-208.14.01  elissened@ hotmail.com
    432NegrăuIosif06/04/2008Bucureşti, Str. Drumul Sărmaş, nr. 39-43, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Iosif Negrău - Birou de mediator0724-503.652  iosifnegrau@ hotmail.com
    433NemeşMarinela06/04/2008Bucureşti, Str. Vasile Lascăr, nr. 48-50, sc. B, et. 4, ap. 24, camerele 3 şi 4, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Marinela Nemeş - Birou de mediator0722-233.261 mediatorautorizat_ nemes@yahoo.com
    434Nicolescu- ŞerbanMarina- Liliana06/04/2008Bucureşti, Str. Vulcan, nr. 12, ap. 3, sector 3 Sediu secundar: Bucureşti, Str. Washington, nr. 28A, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-EnglezăAsociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori-Liliana Nicolescu- Şerban - Birou de mediator0744-649.281 liliana@nicolescu- masters.ro www.nicolescu- masters.ro
    435NiţuNicoleta06/04/2008Bucureşti, Str. Izvor, nr. 78, et. 2, sector 5 Sediu secundar: Domneşti, Str. Principală, nr. 691, jud. IlfovBucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Nicoleta Niţu - Birou de mediator021-3174.350 nicoletanitu@ gmail.com www.mediere.org.ro
    436NiţulescuAngela- Simona06/06/2008Bucureşti, Str. G-ral Barbu Vlădoianu, nr. 36, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-Engleză--Simona Niţulescu - Birou de mediator0723-544.698 asimona_nitulescu@ yahoo.com
    437NiţăElena-Alina06/04/2008Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr. 184, ap. 1, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Niţă Elena- Alina - Birou de mediator0728-150.818 mediatoralinanita@ yahoo.com www.mediere.org.ro
    438NăstaseGabriela09/09/2009Bucureşti, Str. Romulus, nr. 10, sc. 1, parter, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009--Asociaţia Pro Medierea-Gabriela Năstase şi Constantin Răzvan Ţurcanu - Birou de mediatori asociaţi0727.034.413 nastase_gbrl@ yahoo.com www.mediator4u.ro
    439OlteanSilviu14/02/2009Bucureşti, Bld. Basarabia, nr. 106, bl. D5, sc. A, ap. 6, et. 1, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-MaghiarăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Silviu Oltean - Birou de mediator0734286425 silviuoltean@ gmail.com
    440OlteanuNicolae- Caius06/04/2008Bucureşti, Bdul. Unirii, nr. 78, bl. J2, sc. 2, ap. 47, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Spaniolă--Olteanu Nicolae- Caius - Birou de mediator0722-756.175 procaius@yahoo.com, executorjudiciar@ yahoo.com
    441OostveenSilvia- Mihaela25/01/2009Bucureşti, Str. Austrului, nr. 12A, et. 3, ap. 16, sector 2BucureştiSC Edumonde Mediation SRL2007----Silvia- Mihaela Oostveen - Birou de mediator021-252.66.68 office@arhitectural. ro
    442OpreaCristina- Elena28/02/2009Bucureşti, Str. Valea Lungă, nr. 38G, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Oprea Cristina - Birou de mediator0722.214.553 mediator.oprea@ gmail.com
    443OvedenieElena21/04/2008Bucureşti, Str. Aleea Petre Antonescu, nr. 1, bl. OD51, sc. B, ap. 66, sector 2BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză--Elena Ovedenie - Birou de mediator021.686.79.03 elenaove@gmail.ro
    444PanduruMaria10/05/2009Bucureşti, Aleea Sălaj, nr. 6, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Franceză, Engleză--Panduru Maria - Birou de mediator0744674671 secretariat.panduru@ gmail.com
    445PartenieOana07/11/2009Bucureşti, Şos. Pantelimon, nr. 223, bl. 68, ap. 23, sector 2BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007----Oana Partenie - Birou de mediator021.653.70.01 oana.partenie@nnkp. ro
    446PavelDaniel-Radu26/11/2009Bucureşti, Str. Mircea Vodă, nr. 36, bl. M6, sc. 2, et. 6, ap. 57, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Germană, Engleză--Pavel, Toma şi Asociaţii - Societate civilă de mediatori0744.556.080 radu_mediator@ googlemail.com www.societate- mediere.ro
    447PetreSabina28/02/2009Bucureşti, Str. Vlad Judeţu, nr. 19, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Petre Sabina - Birou de mediator021-2087696 sabina.petre@ zappmobile.ro
    448PetreaNeculae09/09/2009Bucureşti, Str. Rîmnicu Vîlcea nr. 1, bl. S17, sc. A, et. 4, ap. 16, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză, Franceză--Petrea Neculae - Birou de mediator031/411.82.64 petreanicolae@ yahoo.com/ www.evaluators.ro
    449PetroschiIosif- Gabriel06/04/2008Bucureşti, B-dul. Libertăţii, nr. 22, bl. 102, sc. 6, ap. 127, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Mediatorilor Bucureşti-Petroschi Gabriel - Birou de mediator021-318.69.84 iosif_gabriel_bgd@ yahoo.com www.mediereadr.ro
    450PocrişMariana25/01/2009Bucureşti, Str. George Murgoci, nr. 2, parter, cam. 1, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Dochia Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori021.2108.461/ pocrismariana@ yahoo.com
    451PoenaruLiliana17/10/2008Bucureşti, Bdul. Iancu de Hunedoara, nr. 29, bl. A3, sc. A, et. 7, ap. 78, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Badea şi Bahrim şi Poenaru şi Terteş - Societate civilă profesională de mediatori0744-753.903 poenaruliliana@ yahoo.com www.biroumediatori. ro
    452PomîrleanuDiana- Andreea16/04/2010Bucureşti, Str. Căminului, nr. 10, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-EnglezăAsociaţia Centrul Mediatorilor Profesio- nişti Bucureşti-Andreea Pomîrleanu - Birou de mediator021.253.14.94 apomirleanu@ gmail.com
    453PopMariana19/02/2010Bucureşti, Bld. Ion Mihalache, nr. 181, et. 3, mansarda, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Pop Mariana - Birou de mediator021.222.7654 merry.pop@gmail.com
    454PopaMelania26/11/2009Bucureşti, Str. Batiştei, nr. 28, sector 2BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Franceză--Melania Popa - Birou de mediator021.313.03.12
    455Popa- RădulescuAurelian14/12/2008Bucureşti, Str. Paris, nr. 69, et. 1, ap. 2, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Franceză--Aurelian Popa Rădulescu - Birou de mediatoroffice@notarul- public.ro www.notarul- public.ro
    456PopescuTiberiu- Viorel09/09/2009Bucureşti, Cal. Giuleşti, nr. 107, bl. 10, sc. C, et. 3, ap. 81, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Popescu Tiberiu Viorel - Birou de mediator0744.937.282 tpopescu2005@ yahoo.com
    457PopescuIuliana06/06/2008Bucureşti, Str. Tina Petre, nr. 1, bl. L13, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 3BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007----Iuliana Popescu - Birou de mediator0722-747.487 iuliana_irna@ yahoo.com
    458PopescuGabriela19/02/2010Bucureşti, Cal. Griviţei, nr. 230, bl. B, sc. B, parter, ap. 4, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Popescu Gabriela - Birou de mediator021.224.10.80 cabinetavocat. gabrielapopescu@ yahoo.com
    459PopoviciuDaniela06/04/2008Bucureşti, Str. prof. dr. Ion Atanasiu, nr. 8, et. 2, sector 5BucureştiAustrian Study Center for Peace and Conflict Resolution/ American Bar Associa tion- Ministerul Justiţiei1995-Franceză, EnglezăAssociation for Conflict Resolution (USA), Asociaţia Mediatorilor Profesio- nişti, Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Popoviciu şi Stoica - Societate civilă profesională de mediatori021-315.57.64 popoviciu_şi_stoica@ yahoo.com www.mediere.org.ro
    460PredescuMaria- Mariana28/02/2009Bucureşti, Str. Ion Brezoianu, nr. 53A, bl. A, et. 5, ap. 14, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Maria Predescu - Birou de mediator021-314.58.89 mmaria.predescu@ yahoo.com www.mediator-maria- predescu.ro
    461PrunariuDumitru Dorin02/12/2009Bucureşti, Str. Batiştei, nr. 28, et. 2, sector 2BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----D.D. Prunariu - Birou de mediatordorin52@gmail.com
    462PuhaCristina17/09/2009Bucureşti, Str. Emil Gârleanu, nr. 7, bl. A3, sc. 1, ap. 3, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză, Franceză--Cristina Puha - Birou de mediator0722.390.539 espritgrup@yahoo.com www.mediatorlex.ro
    463PălăceanCarmen12/04/2009Bucureşti, Str. Poiana Narciselor, nr. 14, et. 5, ap. 23, sector 1BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Pălăcean Carmen - Birou de mediator0723-452218 carmenpalacean@ yahoo.com
    464PătraşcuLucia26/11/2009Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 28, corp. A+B, p+1, et. 1, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009--Insitutul American-Contract de muncă Mediator- Institutul American- Asociaţia pentru Cunoaşterea Americii021-222.13.72 patrascu.lucia@ yahoo.com
    465PăunescuRăzvan Ioan07/11/2009Bucureşti, Bld. Mircea Eliade, nr. 7, bl. 1, ap. 4, cam. 1, sector 1BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Engleză, Italiană, FrancezăAsociaţia Centrul avocaţilor mediatori-Răzvan Păinescu - Birou de mediator021-3121000 mediere@b1tv.ro
    466PăşescuGheorghe09/09/2009Bucureşti, Str. Arcadei, nr. 12, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Savalache şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.683.35.90
    467PîrvanNicoleta25/01/2009Bucureşti, B-dul. Corneliu Coposu, nr. 3, bl. 101, sc. 2, et. 7, ap. 35, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză, Spaniolă--Nicoleta Pîrvan - Birou de mediator021.312.75.44 nicoleta.pirvan@ yahoo.com
    468RaduCristian09/09/2009Bucureşti, Str. Arcadei, nr. 12, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Savalache şi Asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.683.35.90 radu.cristian@ gmail.com
    469RaduRăzvan- Cristian17/11/2009Bucureşti, Şos. Viilor, nr. 95, bl. 2, sc. 5, et. 6, ap. 143, sector 5BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Rusu Radu - Birou de mediator021.335.67.27
    470RaduCarmen- Elena06/04/2008Bucureşti, Str. Dr. Leonida Varnali, nr. 29, demisol, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Carmen Radu - Birou de mediator021-316.14.90
    471RogojanuOctavian- Viorel06/04/2008Bucureşti, Str. Ana Davilla, nr. 6, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Germană, EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Rogojanu şi Rădulescu - Birou de mediatori asociaţi031-816.44.27 octavian@mediator.ro www.mediator.ro
    472RomanovGraţiela- Adriana19/02/2010Bucureşti, Str. Sold. Petre M. Tina, nr. 7, bl. L33, sc. 2, et. 3, ap. 73, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Italiană--Romanov Graţiela- Adriana - Birou de mediator0722.632.682 romanovgratiela@ gmail.com
    473RoşcaFlorina- Mihaela06/04/2008Bucureşti, Str. Cobadin, nr. 2, bl. P21C1, sc. 2, et. 1, ap. 37, sector 5BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză--Florina- Mihaela Roşca - Birou de mediator021-424.53.96 florinarosca@ yahoo.com
    474RădulescuAngelica- Diana14/12/2008Bucureşti, B-dul Camil Ressu, nr. 19, bl. 56, sc. 1, et. 9, ap. 40, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Diana Rădulescu - Birou de mediator021-335.45.09 diana.radulescu@ avocaturamediere.ro www.avocatura- mediere.ro
    475RădulescuCristian06/04/2008Bucureşti, Str. Ana Davilla, nr. 6, bl. A2, sc. 1, et. 2, ap. 12, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Germană, EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Rogojanu Rădulescu - Birou de mediatori asociaţi031-8164.427 cristian@mediato.ro www.mediato.ro
    476RădulescuMarilena17/10/2008Bucureşti, Str. Alexandru Vlahuţă, nr. 6, bl. M46, sc. 1, et. 5, ap. 22, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Marilena Rădulescu - Birou de mediator0744.389.320 marilenaradulescu97@ yahoo.com
    477RădulescuAntoanela- Iulia26/11/2009Bucureşti, Str. Crişana, nr. 5, ap. 1, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Franceză, Engleză--Rădulescu Antoanela- Iulia - Birou de Mediator021-312.73.78  mediere_iuliaradulescu@yahoo.com  www.mediere-iulia radulescu.uv.ro
    478RăduţAndreea Elena06/04/2008Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 51, bl. 129, sc. B, ap. 51, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Mediatorilor Bucureşti-Răduţ Andreea - Birou de mediator031-4278.986 andreearadut2003@ yahoo.com
    479RusuLiliana17/11/2009Bucureşti, Şos. Viilor, nr. 95, bl. 2, sc. 5, et. 6, ap. 153, sector 5BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Rusu Radu - Birou de mediatori asociaţi021.335.67.27 lili_rusu@yahoo.com
    480Sache- larideDaniela26/11/2009Bucureşti, Str. Grigore Ionescu, nr. 63, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Sachelaride Daniela - Birou de mediator021.210.22.83 danapensii@yahoo.com
    481SanduMarin06/04/2008Bucureşti, Str. Ulmetului nr. 18, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Sandu Marin, Constantin Nicuşor - Birou de mediatori asociaţi021-332.32.19 msandu@mediere bucuresti.ro www.mediereBucuresti .ro
    482SavalacheRadu09/09/2009Bucureşti, Str. Arcadei, nr. 12, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Savalache şi asociaţii - Birou de mediatori asociaţi021.683.35.90 av_radu_savalache@ yahoo.com
    483ScopelitisCarmen - Emanuela06/04/2009Bucureşti, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 44, sc. A, et. 8, ap. 75, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-EnglezăAsociaţia "Centrul de Mediere Bucureşti"-Amis - Alexandru, Mitiţescu, Scopelitis - Societate civilă profesională de mediatori0213.315.784 carmen@scopelitis.ro www.mediereromania. ro
    484SoareVictoriţa08/08/2008Bucureşti, Str. Anastasie Panu nr. 4, bl. A4, sc. 1, et. 6, ap. 21, sector 3BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Victoriţa Soare - Birou de mediator031-409.88.11 victorita_soare@ yahoo.com
    485SorescuElena26/11/2009Bucureşti, Str. I.L. Caragiale, nr. 35, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Sorescu Popescu - Birou de mediatori asociaţi0752.093.808 elena.sorescu@ yahoo.com
    486SoraMioara21/04/2008Bucureşti, Str. Carei, nr. 11, bl. A18B, sc. B, ap. 52, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007--Asociaţia Centrul de Mediere Bucureşti-Sora Mioara - Birou de mediator0748-887.599 mioarasora@yahoo.com
    487SpeteanuSimona28/02/2009Bucureşti, Str. Cornelia, nr. 3, et. 1, ap. 2, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Speteanu Simona - Birou de mediator021-3367282 mediator.speteanu@ gmail.com
    488SpătaruIulian- Artenie25/01/2009Bucureşti, Str. George Murgoci, nr. 2, parter, cam. 1, sector 4BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Dochia Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori021.323.03.22 iulian.spataru@ yahoo.fr
    489StaicuNicoleta08/08/2008Bucureşti, Cal. Crângaşi nr. 56, bl. 3ICEM, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 6BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008----Nicoleta Staicu - Birou de mediator021-220.10.09 staicu_nicoleta@ yahoo.com
    490StaicuBogdan- Valeriu06/04/2008Bucureşti, Str. Vintilă Mihăilescu, nr. 21, bl. 63, sc. B, et. 5, ap. 88, sector 6BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007----Bogdan Staicu - Birou de mediator021-221.58.45 avocat@bogdanstaicu. ro www.bogdanstaicu.ro
    491StănescuDoina07/05/2010Bucureşti, Aleea Valea Florilor, nr. 1, bl. Z7, et. 3, ap. 24, sc. 1, sector 6BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Franceză--Doina Stănescu - Birou de mediator021.413.11.10 mediator_succes@ yahoo.com
    492StegerescuSorin19/03/2010Bucureşti, Str. Matei Voievod, nr. 65, sector 2BucureştiSC Edumonde Mediation SRL2010----Stegerescu Sorin - Birou de mediator-
    493StochiţăDumitru- Aurel16/04/2010Bucureşti, Str. Târgu Neamţ, nr. 11, bl. MII b8/4, ap. 4, sc. A, parter, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009----Aurel Stochiţă - Birou de mediator0762.222.234 relusto@yahoo.com
    494StoianAnca12/04/2009Bucureşti, Str. Ileana Cosînzeana, nr. 9, bl. P2, sc. 3, et. 7, ap. 95, sector 5BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Anca Stoian - Birou de mediator0723-778180/ ancaancastoian@ yahoo.it
    495StoianIrina-Anna- Maria08/08/2008Bucureşti, Str. Mirăslău, nr. 24, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Irina Stoian - Birou de mediator021-323.4570 irina_stoian64@ yahoo.com www.iraconsult.ro
    496StoicaMonica- Georgeta15/03/2009Bucureşti, Str. Sld. Tudor Ion nr. 4, bl. 5, sc. A, et. 2, ap. 15, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-EnglezăAsociaţia Centrul Mediatorilor Profesio- nişti Bucureşti-Nedelcu şi Stoica - Birou de mediatori asociaţi0728-118559 scorpiusmg@yahoo.com
    497StoicaSorin28/09/2009Bucureşti, Int. Reconstrucţiei, nr. 6, bl. 28, sc. 3, et. 2, ap. 98, sector 3 Sediu secundar: Bucureşti, Str. Calea Victoriei, nr. 32-34, sc. B, et. V, ap. 77, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză--Stoica Sorin - Birou de mediator0763.621.551 sorin.stoica09@ yahoo.com www.mediator4u. ro-colaboratori
    498StoicaIoana-Adina06/04/2008Bucureşti, Str. prof. dr. Ion Atanasiu, nr. 8, et. 2, sector 5BucureştiAmerican Bar Associa- tion - Ministerul Justiţiei al României2000-EnglezăAssociation for Conflict Resolution (USA), Asociaţia Mediatorilor Profesio- nişti, Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Popoviciu şi Stoica - Societate civilă profesională de mediatori021-315.57.64 popoviciu_şi_stoica@ yahoo.com www.mediere.org.ro
    499StoicescuCarmen06/06/2008Bucureşti, Cal. Moşilor, nr. 296, bl. 46, sc. 3, et. 1, ap. 77, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Engleză--Carmen Stoicescu - Birou de mediator021-610.22.76 office@lex.com.ro
    500StoicescuRaluca- Maria06/04/2008Bucureşti, Str. Vasile Lascăr, nr. 48-50, sc. B, et. 4, ap. 24, camera 2, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Raluca Stoicescu - Birou de mediator0723-607.577 raluca.stoicescu_ mediere@yahoo.com
    501Stănciu- lescuLuiza17/09/2009Bucureşti, Str. Cărămidarii de Jos, nr. 9, bl. 74A, sc. 1, ap. 35, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Piteşti-Stănciulescu Luiza - Birou de mediator031.801.06.18 luiza.stanciulescu@ yahoo.com www.luiza stanciulescu.ro
    502StănescuCamelia06/04/2008Bucureşti, Şos. Mihai Bravu, nr. 190, bl. 205, sc. A, et. 2, ap. 10, sec. 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Camelia Stănescu - Birou de Mediator021-3211234, camelia@roadviser.eu www.mediere.org.ro
    503StănescuNicolae- Bogdan- Codruţ06/04/2008Bucureşti, Str. Zborului, nr. 8, ap. 4, et. 2, sector 3 sector 1BucureştiAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2005-EnglezăEuropean Mediator Network Initiative, Union Inter- national des Avocats-Botez, Stănescu, Hugel - Societate civilă profesională de mediatori0749.062.289 mediere.bsh.@ yahoo.com www.mediere-bsh.ro
    504StănescuCristian06/04/2008Bucureşti, Şos. N. Titulescu, nr. 4-8, America House, Intrarea de Vest, et. 8, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză, Franceză--Cristian Stănescu - Birou de mediator0743-030.709 stanescu.cristian@ gmail.ro
    505SâmboanMihaela- Cristina12/04/2009Bucureşti, Str. Slt. Cristescu Dima, nr. 8, bl. 217, sc. B, ap. 70, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză, FrancezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Sâmboan Cristina - Birou de mediator021-6533958 csamboan@idilis.ro
    506SăcăşeanCarmen- Maria06/04/2008Bucureşti, Str. Agatha Bîrsescu, nr. 27, bl. V27A, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Săcăşean Carmen - Birou de mediator021-313.48.58 ideal_carmen@ yahoo.cam
    507SîrbuCristina- Adriana14/12/2008Bucureşti, Str. Ion Berindei, nr. 3, bl. OD21A, sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008Asocia- ţia Media- torilor Profe- sioniştiEngleză, Franceză--Cristina Sîrbu - Birou de mediator031.806.16.20 csirbu@mediere sirbu.ro www.medieresirbu.ro
    508SîrbuManuela06/04/2008Bucureşti, Str. Intrarea Procopie Dumitrescu, nr. 8, sector 2BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-EnglezăAsociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori-Sîrbu Manuela - Birou de mediator021-619.20.63 sirbu@mlaw.ro
    509TatuGeanina06/04/2008Bucureşti, Str. Nerva Traian, nr. 16, bl. M35, et. 5, ap. 48, sector 3BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză, Franceză--Tatu Geanina - Birou de mediator021-3268233  geaninatatu@ gmail.com
    510TatuTudor06/04/2008Bucureşti, B-dul Chişinău, nr. 8, bl. M2, sc. C, parter, ap. 81, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007--Uniunea Mediatorilor Bancari; EUCON - Institutul pentru Managementul Conflic- tului, Munchen Germania-Tatu Tudor - Birou de mediator0744-750036 tatu_tudor2007@ yahoo.com www.medieretatu.net
    511TeodorescuMaria06/09/2008Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 39-49, bl. 12, sc. C, et. 4, ap. 126, sector 1BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Italiană, Engleză--Maria Teodorescu - Birou de mediator021-2310609 miaro@easynet.ro
    512TeodorescuElisabeta- Raluca14/12/2008Bucureşti, Str. Armand Călinescu, nr. 7, et. 5, ap. 20, sector 2BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Engleză, FrancezăAsociaţia Alma-Ro; Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Elisabeta Teodorescu - Birou de mediator021-314.39.60 eliza_teo@yahoo.com http://alma-ro.ngo. ro
    513TeodosiuFlavia Cristina26/11/2009Bucureşti, Str. Mircea Vodă, nr. 36, bl. M6, sc. 2, et. 6, ap. 57, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Engleză, Germană, Franceză--Pavel, Toma şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori0745.505.300 flavia.mediator@ googlemail.com www.societate- mediere.ro
    514TerteşCostel- Eugen17/10/2008Bucureşti, Str. Păişului, nr. 7A, sector 4 Sediu secundar: Ploieşti, Str. Popa Farcaş, nr. 24A, jud. PrahovaBucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Badea şi Bahrim şi Terteş - Societate civilă profesională de mediatori021-332.06.43 eugen_tertes@ yahoo.com www.mediez.ro
    515TomaCălin- Robert26/11/2009Bucureşti, Str. Mircea Vodă, nr. 36, bl. M6, sc. 2, et. 6, ap. 57, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Maghiară, Engleză--Pavel, Toma şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori0730.002.272 calin.mediator@ googlemail.com www.societate- medieri.ro
    516Trandafi- rescuFlorica06/04/2008Bucureşti, Str. Dezrobirii, nr. 4, bl. M25, sc. 1, ap. 5, sector 6BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Flory Trandafi- rescu - Birou de mediator021-2569526 flory_trandafirescu@ yahoo.com
    517TrofinLaura- Mihaela06/04/2008Bucureşti, Str. Partizanilor, nr. 3, bl. M10, sc. 1, et. 3, ap. 13, sector 6BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-FrancezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Laura- Mihaela Trofin - Birou de mediator031-409.47.85 ltrofin@yahoo.com
    518TrăistaruNicolae19/02/2010Bucureşti, Str. Bibescu Vodă, nr. 2, bl. P5, sc. 3(5), et. 2, ap. 34, sector 4BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009-Franceză, Engleză--Nicolae Trăistaru - Birou de mediator021.323.11.60 ntraistaru@gmail.com
    519TudanGabriela- Maria06/04/2008Bucureşti, Str. Academiei, nr. 7, et. 1, sector 1 Sediu secundar: Ploiesti, Str. Ştefan cel Mare, nr. 1, jud. PrahovaBucureştiAsociaţia Pro Medierea2007-Engleză, FrancezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Gabriela- Maria Tudan - Birou de mediator021-3137550, gabriela.tudan@ gmail.com www.mediere.org.ro
    520TudosieMaria14/02/2009Bucureşti, B-dul. Camil Ressu, nr. 57A, bl. Y2B, sc. 3, et. 9, ap. 125, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Maria Tudosie - Birou de mediator0723.261.915 mariatudosie@ yahoo.com
    521TănaseBogdan08/08/2008Bucureşti, Str. Dumbrava Nouă, nr. 9, bl. M16A, sc. A, et. 1, ap. 12, sector 5BucureştiUniversi- tatea Babeş Bolyai - Cluj-Napoca2005-EnglezăAsociaţia Inter- naţională de Comunicare, Mediere şi Negociere-Tănase Bogdan - Birou de mediator031-4257031 office@bogdantanase .ro www.bogdantanase.ro
    522TănaseElena14/12/2008Bucureşti, Str. Labirint, nr. 123, ap. 1, parter, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Elena Tănase - Birou de mediator0722-200.014 helena_tanase@ yahoo.com www.mediere.net.ro
    523TăbuşcăSilvia- Maria16/04/2010Bucureşti, Bdul. Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. 22, ap. 13, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză--Martiş Tăbuşcă - Birou de mediatori asociaţi0213.212.028 silviamartis@yahoo .co www.businessmediator .ro
    524UdrescuAdrian06/04/2008Bucureşti, Str. Belgrad, nr. 10, sector 1BucureştiAsociaţia de Dialog şi Soluţionare a Disputelor2005-Engleză--Adrian Udrescu - Birou de mediator-
    525UngureanuDan17/09/2009Bucureşti, Str. Stănileşti, nr. 4-6, sector 1BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2009-EnglezăAsociaţia Colegiul Mediatorilor-Ungureanu Dan - Birou de mediator+40-21-668.35.86 danungureanu2@ yahoo.com
    526VasilescuSilvana- Andrada28/09/2009Bucureşti, Str. Lizeanu, nr. 1-3, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Germană--Vasilescu Silvana- Andrada - Birou de mediator021-212.25.10 s.vasilescu@ notarvasilescu.ro
    527VârbanMarian16/04/2010Bucureşti, Str. Paris, nr. 45, et. 2, ap. 5, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2010-Engleză, Germană--Marian Vârban - Birou de mediator0314.253.931
    528VencuGeorgiana12/04/2009Bucureşti, Cal. Griviţei, nr. 242, bl. A, sc. A, et. 4, ap. 21, sector 1BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008----Vencu Georgiana - Birou de mediator021-6674007 georgianavencu@ yahoo.com
    529VeseliuAndrei26/11/2009Bucureşti, Str. Vulturilor, nr. 18-18A, et. 1, sector 3BucureştiSC Human Tool Kit SRL2009----Veseliu- Latiş şi Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori021-326.01.67 andrei970@yahoo.com
    530Vetrici- ŞoimuBogdan14/12/2008Bucureşti, Str. Toamnei, nr. 17, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Bogdan Vetrici- Şoimu - Birou de mediator021-210.94.03 bogdan.vetrici@ proveritas.ro www.proveritas.ro
    531VieruDaniel21/04/2008Bucureşti, Str. Polonă, nr. 92, bl. 17A+B, sc. 2, et. 8, ap. 88, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Securitate Comunitară2001-EnglezăCentrul Regional de Facilitare şi Negociere Iaşi-Daniel Vieru - Birou de mediator021-610.25.12 vidan@clicknet.ro www.alegemedierea. info
    532VilaiaDana06/04/2008Bucureşti, Str. General Constantin Budisteanu, nr. 28bis, sector 1BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007-Engleză, Franceză--Vilaia Asociaţii - Societate civilă profesională de mediatori-
    533VladCiprian- Sorin08/08/2008Bucureşti, Str. Teheran, nr. 3, parter, sector 1BucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008-Engleză--Sorin Vlad - Birou de mediator021-2314613
    534VochinAdina06/04/2008Bucureşti, Str. Spiniş, nr. 2, bl. 105, sc. 2, et. 3, ap. 17, sector 4BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Adina Vochin - Birou de mediator021-45.09.646 adina_pavel79@ yahoo.com www.mediere.org.ro
    535VărzaruEmilia06/04/2008Bucureşti, Calea Moşilor, nr. 199, bl. 3, sc. B, et. 1, ap. 35, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2006-Franceză--Emilia Vărzaru - Birou de mediator021-6103303 av.varzaru@ lawcompany.ro
    536ZahariaElena- Simona25/01/2009Bucureşti, Calea Călăraşi, nr. 244, bl. S21, sc. 2, et. 4, ap. 50, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008-EnglezăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Simona Zaharia - Birou de mediator0721.950.902 zaharia.mediator@ gmail.com
    537ZanfirŞtefania14/12/2008Bucureşti, Şos. Mihai Bravu, nr. 290, bl. 4, sc. A, et. 9, ap. 33, sector 3BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008-Italiană--Ştefania Zanfir - Birou de mediator0722-291.991 zanfirstefania@ yahoo.it
    538ZazuleacDoru-Vasile06/06/2008Bucureşti, Str. Ion Manolescu, nr. 2, bl. 129, sc. B, ap. 53, sector 6 Sediu secundar: Vatra Dornei, Str. Bârnărel, nr. 7, jud. SuceavaBucureştiFundaţia pentru Schimbări Democratice2008--Asociaţia Colegiul Mediatorilor-Doru Zazuleac - Birou de mediator0744.300.517 doruzazu@yahoo.com www.mediator-dvz.ro
    539ZgoneaGrigoreta- Cristina06/04/2008Bucureşti, Str. Vasile Lascăr, nr. 48-50, sc. B, et. 4, ap. 24, sector 2BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Cristina Zgonea - Birou de mediator0722-253280 czgonea.mediere@ yahoo.com
    540ZottuMarioara17/10/2008Bucureşti, Bld. Ferdinand I, nr. 3, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Marioara Zottu - Birou de mediator021.253.21.84 zottumarioara@ yahoo.com
    541ŞocaeMarius06/04/2008Bucureşti, B-dul. 1 Mai nr. 18, bl. 17S14, sc. 1, et. 3, ap. 41, sector 6BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-EnglezăAsociaţia Centrul Avocaţilor Mediatori Cristian Iordănescu-Marius Şocae - Birou de mediator021-413.31.32 avocatsocae@ gmail.com www.avocatsocae.ro
    542ŞomfăleanLarisa21/04/2008Bucureşti, Str. Negru Vodă, nr. 2, bl. C4, sc. 1, et. II, ap. 10, sector 3BucureştiAsociaţia Pro Medierea2007-RusăAsociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Larisa Şomfălean - Birou de mediator021-321.39.71 contact@advocate.ro www.advocate.ro
    543ŞtefănescuElena06/04/2008Bucureşti, B-dul. Tudor Vladimirescu, nr. 55, bl. T5, sc. 1, et. 7, ap. 26, sector 5BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2007----Ştefănescu Elena - Birou de mediator031-418.89.87 elenastefanescu68@ yahoo.com
    544ŢalupcaRaul- Cristian19/03/2010Bucureşti, Str. George Bacovia, nr. 65, sector 4BucureştiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Engleză--Raul Ţalupca - Birou de mediator021.632.424 t.raoul@gmail.com
    545ŢuguleaLiliana06/04/2008Bucureşti, Str. Simon Bolivar, nr. 3, ap. 2, sector 1BucureştiCentrul de Mediere şi Arbitraj Bucureşti2007-Engleză, Italiană--Liliana Ţugulea - Birou de mediator0722-291240  office@ biroudemediere.ro www.biroudemediere. com
    546ŢurcanuConstantin- Răzvan09/09/2009Bucureşti, Str. Romulus, nr. 10, sc. 1, parter, sector 2BucureştiAsociaţia Pro Medierea2009-Engleză--Gabriela Năstase şi Constantin Răzvan Ţurcanu - Birou de mediatori asociaţi031.404.85.67 razvanturcanu@ yahoo.com www.mediator4u.ro
    547AvramMihai26/11/2009Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, nr. 37, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Pro Medierea2009----Mihai Avram - Birou de mediator0238-719.692 mihai.avraam@ yahoo.com
    548BusuiocLuiza- Cristina06/04/2008Buzău, Str. Poet Griogore Alexandrescu, nr. 8 bis, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005----Busuioc Luiza - Birou de mediator0244-251305
    549BădulescuAlina19/02/2010Buzău, Bld. Unirii, bl. 13AB, parter jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Bădulescu Alina - Birou de mediator0238.727.952 alibadulescu@ yahoo.com
    550BădulescuDorin- Valeriu06/04/2008Buzău, Bld. Unirii, bl. 13AB, parter, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Engleză, FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Buzău-Bădulescu Dorin- Valeriu - Birou de mediator0238-727.952 dorinbadulescu@ yahoo.com
    551BăieşFlorentina06/04/2008Buzău, Str. Decebal, nr. 4, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005----Costin şi Băieş - Societate civilă profesională de mediatori0238-724589  floriendflori@ yahoo.com
    552CiolanFlorin26/11/2009Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, bl. 3, sc. B, et. 4, ap. 34, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-FrancezăAsociaţia Centrul de Mediere Buzău-Ciolan Florin - Birou de mediator0238-431.418 florin.ciolan@ yahoo.com
    553CostinAdela- Cătălina06/04/2008Buzău, Str. Decebal, nr. 4, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005----Costin şi Baieş - Societate civilă profesională de mediatori0238-724.589 costinadela@ yahoo.com
    554DobrefDaniel- Mihai15/03/2009Buzău, Str. Olteţului, bl. A4, parter, jud. BuzăuBuzăuFundaţia pentru Schimbări Democratice2009-Franceză--Daniel Dobref - Birou de meditor0238-714173 dobrefdaniel@ yahoo.com
    555DumitruAneta16/04/2010Buzău, Car. Episcopiei, bl. A1, et. 4, ap. 17, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Dumitru Aneta - Birou de mediator0238.438.544 daneta45@yahoo.com
    556DumitracheGheorghe19/03/2010Sat Lera, Comuna Chiojdu, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009----Dumitrache Gheorghe - Birou de mediator0238.429.362 dumitrache_goerge07@ yahoo.com
    557HorohaiGeorgiana- Marilena19/03/2010Rîmnicu Sărat, Str. Ion Mihalache, nr. 30, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Buzău-Horohai Georgiana- Marilena - Birou de mediator0238.568.211 georgianahorohai@ yahoo.com
    558MureaCamelia06/04/2008Buzău, Cartier Broşteni, bl. D6, ap. 3, sc. A, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005----Camelia Murea - Birou de mediator0238-722.081 carmen.murea@ yahoo.com
    559OanceaMarian19/02/2010Buzău, Bld. Unirii, bl. 13D, et. 3, ap. 14, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Marian Oancea - Birou de mediator0238.712.736 lex08jus@yahoo.com
    560OlariuVasile19/02/2010Buzău, Bld. Unirii, bl. 4, et. 6, ap. 25, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Olariu Vasile - Birou de mediator0727.500.782  vali_olariu@ yahoo.com
    561PodaruCamelia26/11/2009Buzău, Str. Costache Negruzzi, nr. 7, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Podaru Camelia - Birou de mediator0238-712.681 camelia.podaru@ yahoo.com
    562PredaGabriela26/11/2009Buzău, B-dul, Unirii, bl. 3B, et. 6, ap. 27, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Preda Gabriela - Birou de mediator0722.426.405 gabypreda2007@ gmail.com
    563PâsoiGeorge- Călin19/03/2010Buzău, Str. N. Beldiceanu, nr. 18, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Engleză, Germană--Pasoi George Călin - Birou de mediator0238.723.744 evex.srl@gmail.com
    564RaduBogdan- Mihail19/03/2010Buzău, Str. Traian Vuia, bl. 15, sc. B, ap. 25, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010-Engleză--Radu Bogdan Mihail - Birou de mediator0338.111.811 bogdanradu68@ gmail.com
    565RaduDaniela16/04/2010Buzău, Bld. N. Bălcescu (nr. 1-3), bl. 3, sc. B, et. 4, ap. 22, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Radu Daniela - Birou de mediator0745.452.268  avocat-daniela.radu@ yahoo.com
    566StoianIordachi06/09/2008Buzău, Str. Unirii, bl. 24B, et. 1, ap. 6, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Stoian Iordachi - Birou de mediator0722-674.144 stoian.iordachi@ gmail.com
    567SimionSamir26/11/2009Buzău, Comuna Verneşti, Sat Verneşti, nr. 613, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2008----Samir Simion - Birou de mediator0238.597.555 birounotarsimion@ clicknet.ro
    568TeodorDaniela- Silvia26/11/2009Buzău, B-dul. Unirii, bl. E7A, et. 8, ap. 24, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Teodor Silvia - Birou de mediator0238.722.094 teodorsilvia26@ yahoo.com
    569TimişIzabela06/04/2008Buzău, Bld. Nicolae Bălcescu, bl. 92, et. 1, ap. 5, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005-Franceză--Izabela Timiş - Birou de mediator0744-153621
    570ToaderNiculina06/04/2008Buzău, Str. Ostrovului, nr. 7bis, bl. A1, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Toader Niculina - Birou de mediator0752.243.563 avo_toader@yahoo.com
    571TudoranceaMonica16/04/2010Buzău, Str. Unirii, bl. 8A, parter, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2009-EnglezăAsociaţia Centrul de Mediere Buzău-Monica Tudorancea - Birou de mediator0238.721.696 office@bnpmonica tudorancea.ro
    572ZaneCătălina- Silvia16/04/2010Rîmnicu Sărat, Bld. Eroilor, nr. 39, jud. BuzăuBuzăuAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Centrul de Mediere Buzău-Zane Cătălina- Silvia - Birou de mediator0238.561.279 zanecatalina@ yahoo.com
    573BurciuMarian19/03/2010Călăraşi, Str. Aleea Transfor- matorului, bl. N21(C3), sc. 4, ap. 1, jud. CălăraşiCălăraşiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2010Servicul de Proba- ţiune de pe lângă Tribu- nalul Călăraşi---Burciu Marian - Birou de mediator0726.490.864 burciu_mrn@yahoo.com
    574CârjilăGeorgeta14/02/2009Călăraşi, Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, bl. D2, sc. M, ap. 5, jud. CălăraşiCălăraşiAsociaţia Pro Medierea2008--Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România-Cârjilă Georgeta - Birou de mediator0342-402145 carjila_georgeta@ yahoo.com
    575IordanVasile12/02/2010Olteniţa, Str. Prof. Dr. Florian Mandache, nr. 3, bl. P5, sc. A, et. 1, jud. CălăraşiCălăraşiAsociaţia Centrul de Mediere Craiova2005--Asociaţia Centrul de Mediere Călăraşi-Iordan Vasile - Birou de mediator0242.511.315 vasile.iordan@ mediere_calarasi.ro
    576