AMENDAMENT din 25 ianuarie 2010convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 şi la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind învăţământul rural, semnat la Bucureşti la 23 mai 2003
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010  Biroul Băncii Mondiale, România S-Park, clădirea A2, etajul 2Banca Internaţională pentru Str. Tipografilor nr. 11-15Reconstrucţie şi Dezvoltare Sectorul 1, 013714Asociaţia Internaţională pentru Bucureşti, RomâniaDezvoltareTel.: (+4) 021-201-0311Fax: (+4) 021-201-033825 ianuarie 2010Excelenţei SaleSebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,ministrul finanţelor publiceBucureşti, RomâniaStimate domnule ministru,România: Proiect privind învăţământul rural (Împrumut nr. 4.691-RO)Închiderea contului împrumutuluiFacem referire la Acordul de împrumut din data de 23 mai 2003, cu amendamente, pentru Proiectul mai sus menţionat dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi dorim să vă înştiinţăm că odată cu anularea finală, efectuată la 15 ianuarie 2010, a echivalentului sumei de 109.615,45 dolari S.U.A., contul împrumutului de mai sus a fost închis.Stadiul final al disponibilizărilor pe categorii în cadrul acestui împrumut este anexat.Am fi recunoscători dacă ne-aţi putea confirma primirea acestei scrisori.Cu stimă,Francois Rantrua,director de ţară,Biroul Băncii Mondiale, RomâniaAnexă: Stadiul final al disponibilizărilor pe categoriiExcelenţei SaleSebastian Teodor Gheorghe Vlădescu25 ianuarie 2010Împrumut: BIRD 4691-ROŢara: RomâniaProiect: PO73967 - Proiect privind învăţământul ruralStadiul final al disponibilizărilor pe categorii
  *Font 9*
  Cate- gorie Descrierea categoriei Alocat dolari SUA Disponibilizat dolari SUA Nedisponibilizat dolari SUA
  (1) Lucrări 22.685.499,00 22.531.708,88 153.790,12
  (2) Bunuri, echipamente şi materiale
  (a) în cadrul Părţii A.3 a Proiectului 5.057.696,00 5.057.695,83 0,17
  (b) în cadrul altor părţi ale Proiectului 18.288.926,00 18.470.131,52 -181.205,52
  (3) Servicii de consultanţă inclusiv serviciile de audit)
  (a) în cadrul Părţii A.3 a Proiectului 2.874.557,00 2.787.750,72 86.806,28
  (b) în cadrul altor părţi ale Proiectului 3.080.976,00 3.019.423,87 61.552,13
  (4) Pregătire
  (a) în cadrul Părţii A.3 a Proiectului 44.355,00 44.353,82 1,18
  (b) în cadrul altor părţi ale Proiectului 427.159,00 438.488,02 -11.329,02
  (5) Granturi 7.540.832,00 7.540.831,89 0,11
  (6) Nealocate 0,00 0,00 0,00
  TOTAL: 60.000.000,00 59.890.384,55 109.615,45
  Excelenţei SaleSebastian Teodor Gheorghe Vlădescu25 ianuarie 2010Cc:Excelenţei SaleDaniel Petru Funeriu,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportuluiBucureşti, RomâniaDl Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de stat,Ministerul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDl Cătălin Ovidiu Baba,secretar de stat,Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiBucureşti, RomâniaDna Angela Carabaş,director general,Ministerul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDl Tiberiu Velter,director U.M.P.,Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiBucureşti, RomâniaDna Mirela Dîrstaru,director U.M.P.,Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi SportuluiBucureşti, RomâniaDl Jan Rudolf Treffers,director executiv,Banca MondialăBiroul Băncii Mondiale, RomâniaBanca Internaţională pentru S-Park, clădirea A2, etajul 2Reconstrucţie şi Dezvoltare Str. Tipografilor nr. 11-15Asociaţia Internaţională pentru Sectorul 1, 013714Dezvoltare Bucureşti, RomâniaTel.: (+4) 021-201-0311Fax: (+4) 021-201-033829 ianuarie 2010Excelenţei SaleSebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,ministrul finanţelor publiceBucureşti, RomâniaStimate domnule ministru:Ref.: România - Proiect privind învăţământul rural(Împrumut nr. 4.691-RO) Graficul de amortizare revizuitAnexăm alăturat un grafic de plată revizuit cu date şi sume de plată în cadrul Acordului de împrumut pentru Împrumutul nr. 4.691-RO dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), din data de 23 mai 2003.Acest grafic înlocuieşte sumele din anexa 3 la acest Acord de împrumut şi reflectă anularea echivalentului sumei de 109.615,45 dolari S.U.A. în vigoare de la 15 ianuarie 2010, confirmată către dumneavoastră prin scrisoarea noastră din 25 ianuarie 2010.În conformitate cu prevederile aplicabile din secţiunea 7.05 a Condiţiilor generale, suma anulată s-a aplicat proporţional mai multor rate de capital ale aceluiaşi împrumut ce erau scadente după data anulării.Am fi recunoscători dacă ne-aţi putea confirma primirea graficului revizuit.Cu stimă,Francois Rantrua,director de ţară,Biroul Băncii Mondiale, RomâniaAnexă: Graficul de amortizare revizuitExcelenţei SaleSebastian Teodor Gheorghe Vlădescu29 ianuarie 2010Cc:Dl Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de stat,Ministerul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDna Angela Carabaş,director general,Ministerul Finanţelor PubliceBucureşti, RomâniaDl Ruud Treffers,director executiv,Banca MondialăExcelenţei SaleSebastian Teodor Gheorghe Vlădescu29 ianuarie 2010BIRD 46910: RomâniaProiect PO73967 Învăţământ ruralGraficul de amortizare revizuit(Reflectă anularea echivalentului sumei de109.615,45 dolari S.U.A. în vigoare de la 15 ianuarie 2010)
  Valuta Data scadenţei Rata de capital revizuită Rata de capital iniţială Suma anulată
  USD 15 august 07 2.035.000,00 2.035.000,00 -
  USD 15 februarie 08 2.055.000,00 2.055.000,00 -
  USD 15 august 08 2.075.000,00 2.075.000,00 -
  USD 15 februarie 09 2.095.000,00 2.095.000,00 -
  USD 15 august 09 2.115.000,00 2.115.000,00 -
  USD 15 februarie 10 2.140.000,00 2.140.000,00 -
  USD 15 august 10 2.155.013,81 2.160.000,00 (4.986,19)
  USD 15 februarie 11 2.174.967,64 2.180.000,00 (5.032,36)
  USD 15 august 11 2.194.921,47 2.200.000,00 (5.078,53)
  USD 15 februarie 12 2.219.863,76 2.225.000,00 (5.136,24)
  USD 15 august 12 2.239.817,59 2.245.000,00 (5.182,41)
  USD 15 februarie 13 2.264.759,88 2.270.000,00 (5.240,12)
  USD 15 august 13 2.284.713,71 2.290.000,00 (5.286,29)
  USD 15 februarie 14 2.309.656,00 2.315.000,00 (5.344,00)
  USD 15 august 14 2.329.609,84 2.335.000,00 (5.390,16)
  USD 15 februarie 15 2.354.552,12 2.360.000,00 (5.447,88)
  USD 15 august 15 2.374.505,96 2.380.000,00 (5.494,04)
  USD 15 februarie 16 2.399.448,24 2.405.000,00 (5.551,76)
  USD 15 august 16 2.424.390,53 2.430.000,00 (5.609,47)
  USD 15 februarie 17 2.449.332,82 2.455.000,00 (5.667,18)
  USD 15 august 17 2.469.286,65 2.475.000,00 (5.713,35)
  USD 15 februarie 18 2.494.228,94 2.500.000,00 (5.771,06)
  USD 15 august 18 2.519.171,23 2.525.000,00 (5.828,77)
  USD 15 februarie 19 2.544.113,53 2.550.000,00 (5.886,47)
  USD 15 august 19 2.569.055,82 2.575.000,00 (5.944,18)
  USD 15 februarie 20 2.603.975,01 2.610.000,00 (6.024,99)
  USD TOTAL: 59.890.384,55 60.000.000,00 (109.615,45)
  Ministerul Finanţelor PubliceSecretar de statNr. 596.0125 februarie 2010Str. Apolodor nr. 17,sectorul 5, BucureştiTel: +40 21 311 23 76Fax: +40 21 312 67 92Biroul Băncii Mondiale, RomâniaBanca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareDl Franăois Rantrua, director de ţarăBiroul Băncii Mondiale, RomâniaFax: 021 201 0338Ref.: România - Proiect privind învăţământul rural(Împrumut nr. 4.691-RO)Închiderea contului împrumutuluiGraficul de amortizare revizuitStimate domnule,Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră din 25 ianuarie 2010 şi 29 ianuarie 2010 prin care am fost informaţi în legătură cu anularea echivalentului sumei de 109.615,45 dolari S.U.A., disponibilizările finale pe categorii (anexa 1 la Acordul de împrumut) şi graficul de amortizare actualizat (anexa 3 la Acordul de împrumut).Cu stimă,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statCc: Dna Mariana MoarcăşBiroul Băncii Mondiale, România-----------