HOTĂRÂRE nr. 517 din 2 iunie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, contractul de concesiune modificându-se în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. îşi va actualiza corespunzător evidenţele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 517.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate în administrarea MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. de pe raza de activitatea Sucursalei Regionalei CF Bucureşti, care vor trece din domeniulpublic al statului în domeniul privat al statului în vedereascoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
    *Font 7*
    ┌───┬───────┬──────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────┬───────────┬───────┐│ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia │ ││ │ │ │ │ │ │ │ juridică │ ││Nr.│ Nr. │ Cod │ Denumirea │ Date de identificare │Valoarea│ Situaţia juridică │ actuală │ Tipul ││crt│ M.F. │ de │ ├────────────────┬───────────────┬─────────┬──────┤ de ├──────────────┬───────┼───────────┤bunului││ │ │clasi-│ │ Descrierea │Vecinatăţi │Adresa │Anul │inventar│Baza legală │În ad- │Concesiune/│ ││ │ │ficare│ │ tehnică │ │ │dobân │(în lei)│ │minis- │ închiriat/│ ││ │ │ │ │ │ │ │dirii-│ │ │trare/ │ dat cu │ ││ │ │ │ │ │ │ │dării │ │ │conce- │ titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ în │ │ │sionare│ gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │ │├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤│ 1.│147766 │8.10._│ │Linie curentă de│Regionalele │Regionala│ 1936│ 16,05 │L 219/1998, │ În │ │ ││ │parţial│ │Linii ferate │cale ferată │CFR Craiova, │CFR │ │ │HG 581/1998; │conce- │ │Imobil ││ │ │ │de circulaţie│ 306 N │Braşov, Galaţi,│Bucureşti│ │ │HG 1.743/2006;│siune │ │ ││ │ │ │şi aparate │km 7+112-7+ 600 │Constanţa │ │ │ │HG 1.657/2008 │ │ │ │├───┼───────┼──────┤de cale, ├────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤│ 2.│147766 │8.10._│inter- │Schimbător │Regionalele │Regionala│ 1936│ 1,40 │L 219/1998, │ În │ │ ││ │parţial│ │operabile │de cale │CFR Craiova, │CFR │ │ │HG 581/1998; │conce- │ │Imobil ││ │ │ │ │nr. 2B │Braşov, Galaţi,│Bucureşti│ │ │HG 1.743/2006;│siune │ │ ││ │ │ │ │ │Constanţa │ │ │ │HG 1.657/2008 │ │ │ │├───┼───────┼──────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤│ │ │ │ │Total: │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Total nr. MF │linie cf = │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ 147766 │ 0,488 km, │ │ │ │ 17,45 │ │ │ │ ││ │ │ │ │1 aparate │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │de cale ferată │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───────┴──────┴─────────────┴────────────────┴───────────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘-------------