HOTĂRÂRE nr. 444 din 28 aprilie 2010pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 iunie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia cu privire la cooperarea economică şi tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şimediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiBucureşti, 28 aprilie 2010.Nr. 444.ACORD 29/04/2009