HOTĂRÂRE nr. 489 din 19 mai 2010pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 8 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brăneşti": a) la secţiunea I a "Bunuri imobile", se abrogă poziţiile nr. 13-22 şi 35, iar la secţiunea I b "Bunuri imobile", se abrogă poziţia nr. 5; b) la secţiunea I a "Bunuri imobile", "Străzi", după poziţia 61 se introduc douăzeci şi opt de noi poziţii, poziţiile nr. 62-89, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dascălu" la secţiunea I "Bunuri mobile": a) se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 28, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Făgăraş";- la poziţia nr. 30, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Carpaţi";- la poziţia nr. 39, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Ciucaş";- la poziţia nr. 40, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Oituz";- la poziţia nr. 41, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Oituz";- la poziţia nr. 47, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Jiului";- la poziţia nr. 48, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Oltului";- la poziţia nr. 58, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Crişului";- la poziţia nr. 60, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mureş";- la poziţia nr. 61, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Mureş";- la poziţia nr. 67, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Ialomiţa";- la poziţia nr. 70, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Şcolii";- la poziţia nr. 73, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Călăraşi";- la poziţia nr. 74, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Sportului";- la poziţia nr. 78, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Independenţei";- la poziţia nr. 81, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Crinului";- la poziţia nr. 86, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Crizantemelor";- la poziţia nr. 100, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Ialomiţa";- la poziţia nr. 102, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Calea Bucureşti pentru satul Dascălu şi Cozia pentru satul Gagu";- la poziţia nr. 103, coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Victoriei"; b) după poziţia 105 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 106-109, potrivit anexei nr. 2.3. La anexa nr. 37 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tunari", la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 120, 126 şi 129.4. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vidra", la secţiunea I "Bunuri imobile (Clădiri şi terenuri aferente)", după poziţia 36 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 37-40, iar la secţiunea a II-a "Drumuri", după poziţia 63 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 64, potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 19 mai 2010.Nr. 489.  +  Anexa 1 Completări la inventarul bunurilor care aparţindomeniului public al comunei BrăneştiSATUL BRĂNEŞTI
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică actuală
  0 1 2 3 4 5 6
  62 1.3.7. Strada Câmpului Lungime: 600 m Lăţime: 7 m Suprafaţa totală: 4.200 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 2.400 mp 2000 75.288 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  63 1.3.7. Strada Grădinii Lungime: 600 m Lăţime: 4 m Suprafaţa totală: 2.400 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 2.400 mp 2000 75.288 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  64 1.3.7. Strada Brazi Lungime: 675 m Lăţime: 4 m Suprafaţa totală: 2.700 mp Pământ Spaţiu carosabil: 2.700 mp 2008 31.779 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  65 1.3.7. Strada Tuberozei Lungime: 240 m Lăţime: 7 m Suprafaţa totală: 1.680 mp Pământ Spaţiu carosabil: 1.200 mp 2008 11.299 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  66 1.3.7. Strada Liliacului Lungime: 320 m Lăţime: 7 m Suprafaţa totală: 2.240 mp Pământ Spaţiu carosabil: 1.600 mp 2008 15.296 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  67 1.3.7. Strada Nufărului Lungime: 320 m Lăţime: 9 m Suprafaţa totală: 2.280 mp Pământ Spaţiu carosabil: 1.600 mp 2008 15.296 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  68 1.3.7. Strada Băjenari Lungime: 850 m Lăţime: 4 m Suprafaţa totală: 3.400 mp Pământ Spaţiu carosabil: 3.400 mp 2000 40.018 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  SATUL PASĂREA
  *Font 7*
  69 1.3.7. Strada Arad Lungime: 150 m Lăţime: 6 m Suprafaţa totală: 900 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 600 mp 2000 18.822 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  70 1.3.7. Strada Intr. Constanţa Lungime: 150 m Lăţime: 6 m Suprafaţa totală: 900 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 600 mp 2000 18.822 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  71 1.3.7. Strada Intr. Braşov Lungime: 150 m Lăţime: 8 m Suprafaţa totală: 1.200 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 750 mp 2000 18.822 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  72 1.3.7. Strada Braşov Lungime: 550 m Lăţime: 7 m Suprafaţa totală: 3.850 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 2.750 mp 2000 69.014 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  73 1.3.7. Strada Intr. Calea Bucureşti Lungime: 200 m Lăţime: 7 m Suprafaţa totală: 1.400 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 800 mp 2000 25.096 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  74 1.3.7. Strada Cluj Lungime: 200 m Lăţime: 9 m Suprafaţa totală: 1.800 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 1.200 mp 2000 25.096 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  75 1.3.7. Strada Timişoara Lungime: 320 m Lăţime: 9 m Suprafaţa totală: 2.880 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 1.600 mp 2000 40.153 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  76 1.3.7. Strada Alba Iulia Lungime: 320 m Lăţime: 9 m Suprafaţa totală: 2.880 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 1.600 mp 2000 40.153 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  77 1.3.7. Strada Calea Bucureşti Lungime: 1.400 m Lăţime: 7 m Suprafaţa totală: 9.800 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 7.000 mp 2000 175.672 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  78 1.3.7. Strada Deva Lungime: 320 m Lăţime: 6 m Suprafaţa totală: 1.920 mp Pământ Spaţiu carosabil: 1.600 mp 2000 15.065 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  79 1.3.7. Strada Constanţa Lungime: 300 m Lăţime: 10 m Suprafaţa totală: 3.000 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 1.600 mp 2000 37.644 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  80 1.3.7. Strada Orăştie Lungime: 350 m Lăţime: 7 m Suprafaţa totală: 2.450 mp Pietruită parţial Spaţiu carosabil: 1.750 mp 2008 16.478 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  81 1.3.7. Strada Alex. Brănişteanu Lungime: 350 m Lăţime: 8 m Suprafaţa totală: 2.800 mp Pietruită Spaţiu carosabil: 1.750 mp 2000 43.918 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  SATUL ISLAZ
  *Font 7*
  0 1 2 3 4 5 6
  82 1.3.7. Strada Tineretului Lungime: 500 m Lăţime: 5 m Suprafaţa totală: 2.500 mp Pietruită parţial Spaţiu carosabil: 2.500 mp 2000 62.740 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  83 1.3.7. Strada Islaz Lungime: 520 m Lăţime: 5 m Suprafaţa totală: 2.600 mp Pietruită parţial Spaţiu carosabil: 2.600 mp 2000 65.249 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  84 1.3.7. Strada Sudului Lungime: 525 m Lăţime: 5 m Suprafaţa totală: 2.625 mp Pietruită parţial Spaţiu carosabil: 2.625 mp 2000 65.877 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  85 1.3.7. Strada Cerna Lungime: 320 m Lăţime: 6 m Suprafaţa totală: 1.920 mp Pământ Spaţiu carosabil: 1.600 mp 2008 15.056 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  86 1.3.7. Strada Timiş Lungime: 320 m Lăţime: 4 m Suprafaţa totală: 1.280 mp Pământ Spaţiu carosabil: 1.280 mp 2008 15.056 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  87 Parcul Central Brăneşti Str. Slt. Petre Ionel 2008 179.642 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  88 Parc satul Islaz 2008 90.644 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  89 Parc satul Pasărea 2008 79.701 lei Domeniul public al comunei Brăneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
   +  Anexa 2 Completări la inventarul bunurilor care aparţindomeniului public al comunei Dascălu
  *Font 7*
  Secţiunea I Bunuri imobile
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică
  0 1 2 3 4 5 6
  106 De 242/1 - Liliacului În lungime de 340 m şi lăţime de 12 m Nemodernizat 2009 74.466 lei Domeniul public al comunei Dascălu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009
  107 Teren Suprafaţă de 7.000 mp din tarlaua T49, parcela 181/1, cu următoarele vecinătăţi: - la nord: HC 188 - la sud: DS 1.324 - la est: PS 188 - la vest: DS 511 2000 32 lei Domeniul public al comunei Dascălu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  108 Teren Suprafaţă de 5.000 mp din tarlaua T69, parcela 269/22/1, cu următoarele vecinătăţi: - la nord: PS 269/22 - la sud: PS 269/22/2 - la est: HC 142 - la vest: DE 268 2000 23 lei Domeniul public al comunei Dascălu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
  109 Teren Suprafaţă de 1.537,62 mp din tarlaua T63, parcela 228/1, cu următoarele vecinătăţi: - la nord: PS 228 - la sud: parcela 228/1/37 - la est: DS 1551/1 - la vest: PS 228 2000 99 lei Domeniul public al comunei Dascălu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 1/2009
   +  Anexa 3 Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniuluipublic al comunei VidraSECŢIUNEA I - Bunuri imobile (Clădiri şi terenuri aferente)
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii Valoare - lei - Situaţia juridică
  0 1 2 3 4 5 6
  37 - Teren fost stadion Creţeşti Suprafaţa = 40.608 mp, comuna Vidra, satul Creţeşti, judeţul Ilfov 2009 - Domeniul public al comunei Vidra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2009
  38 - Depozitul Ecologic neconform Creţeşti Suprafaţa = 3.954 mp, comuna Vidra, satul Creţeşti, judeţul Ilfov 2009 - Domeniul public al comunei Vidra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2009
  39 - Teren Groapa - Liziera Suprafaţa = 449.844 mp, comuna Vidra, satul Creţeşti, judeţul Ilfov 2009 - Domeniul public al comunei Vidra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2009
  40 - Gospodăria de apă Vidra Suprafaţa = 9.430 mp, comuna Vidra, satul Vidra, judeţul Ilfov 2009 - Domeniul public al comunei Vidra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2009
  SECŢIUNEA a II-a - Drumuri
  *Font 7*
  0 1 2 3 4 5 6
  64 1.3.7.1. Drum vicinal de exploatare nr. 325 Suprafaţa = 19.525 mp Lungime = 2.570 ml Lăţime = 7,6 ml 2009 Domeniul public al comunei Vidra, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2009
  -----------