HOTĂRÂRE nr. 490 din 19 mai 2010pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 16 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berislăveşti", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum agricol Cârstăneşti";- la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum agricol Nebuni"; b) după poziţia nr. 166 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 167, conform anexei nr. 1.2. La anexa nr. 18 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Budeşti", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren aferent Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Budeşti-Ruda", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: S = 731,8 mp; Adresa: comuna Budeşti, satul Ruda; Vecini: N - moştenitor Costache, S - Prcioaga, E - Dobre, V - DJ";- la poziţia nr. 159, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Budeşti-Ruda", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: fundaţie beton, zidărie cărămidă, parter; Descript: Sc = Sd = 113,6 mp, învelitoare tablă, planşeu lemn; Adresa: comuna Budeşti, satul Ruda".3. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ioneşti", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 158 se introduc douăzeci de noi poziţii, poziţiile nr. 159-178, conform anexei nr. 2.4. La anexa nr. 52 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de acces la terenuri agricole";- la poziţia nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de acces la terenuri agricole";- la poziţia nr. 211, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de acces la terenuri agricole";- la poziţia nr. 212, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de acces la terenuri agricole";- la poziţia nr. 271, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de acces la terenuri agricole";- la poziţia nr. 272, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de acces la terenuri agricole";- la poziţia nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de acces la terenuri agricole".5. La anexa nr. 61 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Popeşti, la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 250 m, l = 4,00 - 6,00 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Meieni, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "6.562,5 lei";- la poziţia nr. 25, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 120 m, l = 8,00 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Meieni, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "5.040 lei";- la poziţia nr. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 100 m, l = 6,00 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Meieni, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "3.150 lei";- la poziţia nr. 30, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 700 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Meieni, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "29.400 lei";- la poziţia nr. 33, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.850 m, l = 8 m; Descript: parţial pietruit; Adresa: satul Meieni, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "77.700 lei";- la poziţia nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 650 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Curtea, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "27.300 lei";- la poziţia nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.000 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Dăeşti, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "42.000 lei";- la poziţia nr. 64, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 250 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Dăeşti, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "10.500 lei";- la poziţia nr. 66, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 390 m, l = 8 m; Descript: pietruit; Adresa: satul Dăeşti, comuna Popeşti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "16.380 lei"; b) după poziţia nr. 95 se introduc treizeci şi una de noi poziţii, poziţiile nr. 96-126, conform anexei nr. 3.6. La anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Slătioara", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Crânguri", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 846 m, l = 6 m, extravilan 607 m; Vecini: face legătura cu DJ 665/A, spre est, drum de exploataţie agricolă, deserveşte 460 ha pentru un număr de 180 de persoane; Adresa: satul Milostea, comuna Slătioara";- la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Lăbău", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 946 m, l = 4 m, extravilan 453 m; Vecini: pleacă din DJ 665/B către vest prin plantaţia Ruget- Pădurea Ciocâltea, deserveşte 260 ha pentru 120 de persoane"; Adresa: satul Rugetu, comuna Slătioara";- la poziţia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Militaru", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.016 m din care intravilan = 488 m şi extravilan 528 m, l = 6 m; Vecini: pleacă din DJ 665/B către est, trece râul Cerna până la apa Mariţa, deserveşte 480 ha pentru 240 de persoane; Adresa: satul Rugetu, comuna Slătioara";- la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Sacoţi-Coloana", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 984 m, din care extravilan 757 m, l = 6 m; Vecini: pleacă din DJ 665/A spre est către Sacoţi; Adresa: comuna Slătioara";- la poziţia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Sacoţi-Gueşti", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 2.200 m, l = 6 m, extravilan 782 m, deserveşte 850 ha pentru un număr de 320 de persoane; Vecini: pleacă din Sacoţi spre Gueşti; Adresa: satul Milostea, comuna Slătioara";-la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Sacoţi-Mogeşti"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.902 m, l = 6 m, extravilan 981 m; Vecini: face legătura dintre Sacoţi şi Mogeşti; Adresa: satul Milostea, comuna Slătioara".7. La anexa nr. 74 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Stroeşti", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Peret", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 200 m, l = 5 m, extravilan din pământ; Vecini: pleacă din drumul de exploataţie agricolă Sarsani până la drumul Teiuşului; Adresa: satul Dianu, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Sarsani", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 875 m, l = 5 m extravilan din pământ; Vecini: pleacă din DC 132 până în drumul Peretelui; Adresa: satul Dianu, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Ursasca", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.110 m, l = 5 m, extravilan din pământ; Vecini: pleacă din DJ 676 din satul Stroeşti, ajunge până la punctul "Teiuş", intersectându-se cu drumul de exploataţie agricolă Teiuşul care se găseşte în satul Dianu; Adresa: satul Stroeşti, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Ancuta", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 450 m, l = 5 m, extravilan din pământ; Vecini: pleacă din drumul de exploataţie agricolă Sarsani până la casa Ancutei; Adresa: satul Dianu, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Valea Bisericii", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 2.152 m, l = 5 m, intravilan de la km 0+000 până la km 0+492, l = 4 m, balast, intravilan de la km 0+492 până la km 2+152, extravilan cu l = 5 m pământ, drum de exploataţie agricolă; Vecini: pleacă din DJ 676 până la proprietatea lui Dobrita Nicolae; Adresa: satul Cireşu, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Valea Ulmetului", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.566 m, l = 5 m după cum urmează: de la km 0+000 la km 0+450 intravilan-balast; de la km 0+450 la km 1 la 566 extravilan, pământ, drum de exploataţie agricolă; Vecini: pleacă din DJ 676 până la hotar cu comuna Mateeşti; Adresa: satul Cireşu, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Fântâna Bârsana", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.162 m, l = 5 m, extravilan, pământ; Vecini: pleacă din drumul de exploataţie agricolă Valea Ulmetului până la Pădurea Mare; Adresa: satul Stroeşti, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 197, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Gruita-Cernişoara", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 2.285 m, l = 5 m, extravilan, pământ; Vecini: pleacă din DC 132 (Stroeşti-Dianu) şi ajunge în DC 115A (comuna Cernişoara); Adresa: satul Dianu, comuna Stroeşti";- la poziţia nr. 200, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum de exploataţie agricolă Teiuş", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1.100 m, l = 5 m, extravilan, pământ; Vecini: pleacă din DC 132 Stroeşti-Dianu (DC 132 pleacă din DJ 676) până în drumul de exploataţie agricolă Ursasca, (drumul de exploataţie agricolă Ursasca pleacă din DJ 676); Adresa: satul Dianu, comuna Stroeşti"; b) după poziţia nr. 244 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 245-247, conform anexei nr. 4.8. La anexa nr. 75 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suteşti", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 328 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 329-334, conform anexei nr. 5.9. La anexa nr. 81 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vaideeni", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 230, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 100 m, l = 6 m; Descript: pământ stabilizat, intravilan; Vecini: din DJ 665 100 m spre N; Adresa: satul Vaideeni, comuna Vaideeni", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "5.403 lei";- la poziţia nr. 231, coloana 3 va avea următorul cuprins: "Drum agricol - Plaiul Nedeiului"; coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 18.600 m, l = 6 m, Descript: pământ stabilizat, extravilan; Vecini: din DJ 665+100 m spre Nord până la Coasta Lacurilor (jgheaburi); Adresa: satul Vaideeni şi satul Izvorul Rece, comuna Vaideeni", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "805.113 lei".  +  Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 19 mai 2010.Nr. 490.  +  Anexa 1 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Berislăveşti
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar Situaţia juridică
  1 2 3 4 5 6 7
  167. 1.3.7.1 Drum agricol Negrila Tehnice: L = 2,237 km, l = 7 m Descript: fără şanţuri şi trotuare, situat în păşunea Negrila Adresa: satul Scăueni, comuna Berislăveşti 1969 50.000,00 Domeniul public al comunei Berislăveşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2010
   +  Anexa 2 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului publical comunei Ioneşti
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar Situaţia juridică
  1 2 3 4 5 6 7
  159. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 1 Tehnice: L = 468 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Marcea, punctul "Sub Mal" Vecini: N - Hotar Şirineasa S - Ocolul Silvic Babeni E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  160. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 2 Tehnice: L = 468 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Marcea, punctul "La rigolă" Vecini: N - proprietăţi particulare S - DE 7 E - rigola V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  161. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 3 Tehnice: L = 468 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Marcea, punctul "La Cornaciu" Vecini: N - Str. Pinului S - str. Corbeanca E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  162. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 4 Tehnice: L = 700 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Prodăneşti, punctul "La Boşneagu" Vecini: N - str. Corbeanca S - str. Corbeanca E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  163. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 5 Tehnice: L = 400 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Prodăneşti, punctul "La Zamfira" Vecini: N - proprietăţi particulare S - proprietăţi particulare E - str. Corbeanca V - izlaz 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  164. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 6 Tehnice: L = 300 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Prodăneşti, punctul "La Codreanu" Vecini: N - proprietăţi particulare S - proprietăţi particulare E - DE 5 V - str. Corbeanca 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  165. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 7 Tehnice: L = 1.450 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Prodăneşti, punctul "Staţie irigaţii" Vecini: N - DE 2 S - canal Corbeanca E - rigola V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  166. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 8 Tehnice: L = 450 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Ioneşti, punctul "La Simion" Vecini: N - proprietăţi particulare S - proprietăţi particulare E - zăvoi V - DN 64 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  167. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 9 Tehnice: L = 1.000 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Ioneşti, punctul "La Gârlă" Vecini: N - DE Ruginosu S - canal E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  168. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 10 Tehnice: L = 950 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Ioneşti, punctul "La ulm" Vecini: N - canal S - canal E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  169. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 11 Tehnice: L = 1.900 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Ioneşti, punctul "La Antares" Vecini: N - canal S - DJ 677D E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  170. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 12 Tehnice: L = 250 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Ioneşti, punctul "La stadion" Vecini: N - DC 106 S - str. Obeni E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  171. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 13 Tehnice: L = 948 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Delureni, punctul "La balastieră" Vecini: N - S.C. EnergoConstrucţia - S.A. S - DE 14 E - proprietăţi particulare V - CFR 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  172. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 14 Tehnice: L = 570 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Delureni, punctul "La gatere" Vecini: N - DE 13 S - S.C. AGORA - S.R.L. E - proprietăţi particulare V - CFR 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  173. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 15 Tehnice: L = 400 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Delureni, punctul "La Teşuică" Vecini: N - str. Delureni S - Str. Rugilor E - proprietăţi particulare V - proprietăţi particulare 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  174. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 16 Tehnice: L = 517 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Dealu Mare, punctul "La rezerve" Vecini: N - grajduri S - UT 370 E - proprietăţi particulare V - UT 370 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  175. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 17 Tehnice: L = 799 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Fişcălia, punctul "La Gârla Iamandii" Vecini: N - proprietăţi particulare S - proprietăţi particulare E - gârla V - DN 64 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  176. 1.3.7.1 Drum de exploatare agricol DE 18 Tehnice: L = 1.500 m, extravilan, 3,50 m carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Fişcălia, punctul "La gară" Vecini: N - CFR S - DE 17 E - proprietăţi particulare V - CFR 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  177. 1.3.7.4 Drum de exploatare forestier Ruginosu Tehnice: L = 1.917 m, extravilan, 4,00 carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Ioneşti, punctul "Drumul Pietrii" Vecini: N - proprietăţi particulare S - proprietăţi particulare E - rigola V - DN 64 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  178. 1.3.7.4 Drum de exploatare forestier Miclişoaia Tehnice: L = 1.900 m, extravilan, 4,00 carosabil, 2,00 m şanţuri, pământ Adresa: Ioneşti, punctul "Miclişoaia" Vecini: N - Ocolul Silvic Babeni S - Str. Nucilor E - proprietăţi particulare, izlaz V - proprietăţi particulare, izlaz 1962 1.800,00 Domeniul public al comunei Ioneşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
   +  Anexa 3 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului publical comunei Popeşti
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar Situaţia juridică
  1 2 3 4 5 6 7
  96. 1.6.2 Teren "La Centru la Şosea" Tehnice: Suprafaţa = 750 mp Descript: Situat în intravilanul comunei Popeşti; punctul "La Centru la Şosea", tarlaua 15, parcela 456 Vecini: N - canal şi moştenitorii defunctei Vladu Sofia, S - drum, E - canal, V - DN 65C, având număr cadastral 35174 Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 2010 5.000 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  97. 1.6.2 Teren "La Centru la Şosea" Tehnice: Suprafaţa = 745 mp Descript: Situat în intravilanul comunei Popeşti, punctul "La Centru la Şosea", judeţul Vâlcea, tarlaua 15, parcela 456 Vecini: N - moştenitorii defunctei Vladu Sofia, S - canal, E - râul Luncavăţ, V - canal, având număr cadastral 35175 Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 2010 5.000 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  98. 1.3.7.4 Teren forestier Tehnice: Suprafaţa = 5 ha Descript: UP II, UA 45B Vecini: N - izlaz Pânicişte, S - moştenitorii defunctului Beldiman N. Constantin, E - izlaz Pânicişte, V - culme Amărăşti Adresa: comuna Popeşti 2003 122.946 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  99. 1.3.7.4 Teren forestier Tehnice: Suprafaţă = 7.000 mp Descript: UP II, UA 24A Vecini: N - izlaz Meea, S - drum forestier, E - izlaz Meea, V - Ocolul Silvic Băbeni Adresa: comuna Popeşti 2003 376,32 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  100. 1.3.71 Drum acces "La mină" Tehnice: Lungime = 500 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 21.000 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  101. 1.3.7.1 Drum acces "Păpuşoiu" Tehnice: Lungime = 3.600 m, Lăţime = 04,50-06,50 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi - Popeşti, comuna Popeşti 1975 94.500 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  102. 1.3.7.1 Drum acces "La Bolovanu" Tehnice: Lungime = 2.500 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 1975 105.000 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  103. 1.3.7.1 Drum acces "La Doagă" Tehnice: Lungime = 450 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 1975 18.900 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  104. 1.3.7.1 Drum acces "Deluşel" Tehnice: Lungime = 6.000 m, Lăţime = 04,50-06,50 m Descript: pământ Adresa: satele Popeşti, Meieni, Dăeşti, Curtea, comuna Popeşti 1975 157.500 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  105. 1.3.7.1 Drum acces "La Pălău" Tehnice: Lungime = 1.100 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 1975 46.200 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  106. 1.3.7.1 Drum acces "La Stăncioiu" Tehnice: Lungime = 500 m, Lăţime = 8,00 m Descript: parţial pietruit Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 1975 21.000 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  107. 1.3.7.1 Drum acces "Valea Mare" Tehnice: Lungime = 2.200 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 92.400 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  108. 1.3.7.1 Drum acces "La Dinuţa" Tehnice: Lungime = 900 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Popeşti-Urşi, comuna Popeşti 1975 37.800 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  109. 1.3.7.1 Drum acces "La Oane Ciurică" Tehnice: Lungime = 450 m, Lăţime = 6,00 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 14.175 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  110. 1.3.7.1 Drum acces "La Broască" Tehnice: Lungime = 900 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 37.800 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  111. 1.3.7.1 Drum acces "Valea Ursului" Tehnice: Lungime = 700 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 29.400 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  112. 1.3.7.1 Drum acces "Valea Pârâului" Tehnice: Lungime = 900 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 1975 37.800 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  113. 1.3.7.1 Drum acces "Socet" Tehnice: Lungime = 1.100 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 46.200 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  114. 1.3.7.1 Drum acces "Drumul lui Cuza" Tehnice: Lungime = 2.500 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Urşi - Popeşti, comuna Popeşti 1975 105.000 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  115. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Leoaica" Tehnice: Lungime = 200 m, Lăţime = 6,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 6.300 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  116. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Ica" Tehnice: Lungime = 100 m, Lăţime = 4,00 m, Descript: pietruit Adresa: satul Urşi, comuna Popeşti 1975 2.100 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  117. 1.3.7.1 Drum sătesc "Drumul Morii" Tehnice: Lungime = 200 m, Lăţime = 6,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Popeşti, comuna Popeşti 1975 6.300 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  118. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Budurăscu" Tehnice: Lungime = 350 m, Lăţime = 6,00 m Descript: pământ Adresa: satul Meieni, comuna Popeşti 1975 11.025 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  119. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Lupescu" Tehnice: Lungime = 300 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pământ Adresa: satul Dăeşti, comuna Popeşti 1975 12.600 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  120. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Garoafă" Tehnice: Lungime = 40 m, Lăţime = 4,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Dăeşti, comuna Popeşti 1975 840 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  121. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Antonie Ion" Tehnice: Lungime = 60 m, Lăţime = 6,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Dăeşti, comuna Popeşti 1975 1.890 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  122. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Fântânile Reci" Tehnice: Lungime = 200 m, Lăţime = 8,00 m Descript: parţial pietruit Adresa: satul Dăeşti, comuna Popeşti 1975 8.400 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  123. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Ivăneşti" Tehnice: Lungime = 600 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Curtea, comuna Popeşti 1975 25.200 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  124. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Roşu" Tehnice: Lungime = 100 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Curtea, comuna Popeşti 1975 4.200 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  125. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Gogu" Tehnice: Lungime = 170 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Curtea, comuna Popeşti 1975 7.140 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
  126. 1.3.7.1 Drum sătesc "La Badea" Tehnice: Lungime = 160 m, Lăţime = 8,00 m Descript: pietruit Adresa: satul Curtea, comuna Popeşti 1975 6.720 Domeniul public al comunei Popeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2010
   +  Anexa 4 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului publical comunei Stroeşti
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar Situaţia juridică
  1 2 3 4 5 6 7
  245. 1.4.2.2 Valea Aninoasa Tehnice: L = 4.500 m, l = 30 m Descript: prundiş şi pământ Vecini: pleacă din râul Cerna până la Apostu Maria în punctul "Văleni" Adresa: comuna Stroeşti 1958 270.000,00 Domeniul public al comunei Stroeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2010
  246. 1.4.2.2 Valea Diculeştilor Tehnice: L = 2.100 m, l = 30 m Descript: prundiş şi pământ Vecini: pleacă din valea Aninoasa şi merge până la Suvar Octavian în punctul "Măgura Slătioarei" Adresa: comuna Stroeşti 1958 136.000,00 Domeniul public al comunei Stroeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2010
  247. 1.3.7.1 Drum de exploataţie agricolă Gruiţa-Teiuş Tehnice: L = 350 m, l = 5 m, extravilan, din pământ Vecini: pleacă din drumul de exploataţie agricolă Gruiţa-Cernişoara până în punctul Teiuş Adresa: comuna Stroeşti, satul Dianu 1936 3.000,00 Domeniul public al comunei Stroeşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2010
   +  Anexa 5 COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţin domeniului publical comunei Suteşti
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar Situaţia juridică
  1 2 3 4 5 6 7
  329. 1.3.7.1 Drum de exploatare 101 Suteşti-culmea dealului Pietroasa Tehnice: L = 1.703 m, l = 8 m Descript: drum de acces, nepietruit, şanţuri nedalate Adresa: comuna Suteşti 2010 11.921,00 Domeniul public al comunei Suteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010
  330. 1.3.7.1 Drum de exploatare 102 Chera-culmea dealului Verdea Tehnice: L = 3.998 m, l = 8 m Descript: drum de acces, nepietruit, şanţuri nedalate Adresa: comuna Suteşti 2010 27.986,00 Domeniul public al comunei Suteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010
  331. 1.3.7.1 Drum de exploatare 103 Verdea-Popa Iancu Tehnice: L = 1.096 m, l = 8 m Descript: drum de acces, nepietruit, şanţuri nedalate Adresa: comuna Suteşti 2010 7.672,00 Domeniul public al comunei Suteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010
  332. 1.3.7.1 Drum de exploatare 104 - culmea dealului-Boroseşti - Creţeni Tehnice: L = 3.781 m, l = 8 m Descript: drum de acces, nepietruit, şanţuri nedalate Adresa: comuna Suteşti 2010 26.467,00 Domeniul public al comunei Suteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010
  333. 1.3.7.1 Drum de exploatare 105 Boroseşti-Observator Tehnice: L = 1.515 m, l = 8 m Descript: drum de acces, nepietruit, şanţuri nedalate Adresa: comuna Suteşti 2010 10.535,00 Domeniul public al comunei Suteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010
  334. 1.3.7.1 Drum de exploatare 106 Boroseşti Biserica-culmea dealului Boroseşti Tehnice: L = 1.479 m, l = 8 m Descript: drum de acces, nepietruit, şanţuri nedalate Adresa: comuna Suteşti 2010 10.353,00 Domeniul public al comunei Suteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010
  ---------------