ORDIN nr. 590 din 27 mai 2010pentru aprobarea organigramei Oficiului Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010    Văzând Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. Cs.A. 5.012 din 20 mai 2010,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) şi ale art. 14 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă organigrama Oficiului Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 27 mai 2010.Nr. 590.  +  Anexa OFICIUL CENTRAL DE STOCARE PENTRU SITUAŢII SPECIALE BUCUREŞTIORGANIGRAMĂ                        ┌────────────────┐                       │ CONSILIUL DE │                       │ ADMINISTRAŢIE │                       └───────┬────────┘                               │                               ▼                          ┌──────────┐                          │ DIRECTOR │                          └┬────┬───┬┘                           │ │ │       ┌──────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────────────┐       │Compartimentul│◄───┤ │ │ │ Serviciul IAATPPSII │       │ juridic │ │ │ │ │(întreţinere, administrativ,│       └──────────────┘ │ │ └────►│ aprovizionare, transport, │                           │ │ │ pază, P.S.I., investiţii) │                           │ │ └────────────────────────────┘         ┌────────────┐ │ │ ┌──────────────┐         │Biroul RUNOS│◄───┘ ├───────────────────►│ Contabil-şef │         └────────────┘ │ └───────┬──────┘                                │ ▼                                │ ┌─────────────┐                                │ │ Biroul │                                │ │ financiar- │                                │ │contabilitate│                      ┌─────────┘ └─────────────┘                      │ ┌───────────────────┐                      │ │ Depozitul nr. 1 │                      ├──► │Bucureşti (cu punct│                      │ │de lucru Urziceni, │                      │ │judeţul Ialomiţa │                      │ └───────────────────┘                      │ ┌───────────────────┐                      │ │ Depozitul nr. 2 │                      ├──► │ Gorneşti, │                      │ │ judeţul Mureş │                      │ └───────────────────┘                      │ ┌───────────────────┐                      │ │ Depozitul nr. 3 │                      ├──► │ Bereşti │                      │ │ judeţul Bacău │                      │ └───────────────────┘                      │ ┌───────────────────┐                      │ │ Depozitul nr. 5 │                      └──► │ Novaci │                           │ judeţul Gorj │                           └───────────────────┘____________