ORDIN nr. 416 din 2 iunie 2010pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 9 iunie 2010    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.___________ Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 2 iunie 2010.Nr. 416.___________