ORDIN nr. M.61 din 27 mai 2010privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de domenii şi infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010  Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele tehnice de domenii şi infrastructuri, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.45/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 29 mai 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 4------------la normele tehnice------------------NORMEpentru calculul necesarului anual de apă pentru spaţiileşi activităţile specifice Ministerului Apărării Naţionale
    Nr. crt.Specificarea consumatoruluiUnitatea la care se referăCantitatea de apăObservaţii
      a) Igienă, consum fiziologic şi întreţinere
    1.Cazărmiom pe zi170 l  
    2.Tabere de instrucţieom pe zi50-70 l
    3.Spitalebolnav pe zi235-325 l
    4.Policlinici*om pe zi15 l**15 litri pentru fiecare pacient
    5.Instituţii militare de învăţământ, internate, şcoli**om pe zi102 l**Inclusiv curăţatul acestora
    6.Popote de garnizoană şi restauranteom pe zi22 l**Pentru o singură masă servită la prânz
    44 l****Pentru 3 mese servite pe zi
    7.Cămine în clădiri/de unitate înzestrate cu canalizare, fără săli de mese, însă cu spălătorii şi duşuriom pe zi80 l**Cu obiecte sanitare comune
    90 l****Cu lavoare în camere
    170 l******Cu grupuri sanitare în camere
    8.Cămine în clădiri înzestrate cu canalizare, fără săli de mese şi spălătorii, însă cu duşuriom pe zi80 l  
    9.Halem2 pe zi2 l
    10.Clădiri administrative*om pe schimb30-60 l**Se calculează pentru tot personalul prevăzut în Statele de organizare
    11.Primenirea apei din bazinele de înotzi0,25 x cantitate apă bazin
    **Calculul se face socotind 60 de spălări pe an.
    12.Pisoare cu spălare intermitentăvas pe zi40 l
    ***Calculul se face socotind 60 de spălări pe an.
    13.Pisoare cu spălare continuăvas pe zi190 l
    14.Spălatul unui closetvas pe zi40 l
    15.Spălătorii mecanice**kg rufe uscate55 l
    16.Spălătorii manuale***kg rufe uscate35 l
      b) Spălat vehicule
    1.Autoturisme şi similare*de fiecare spălare300 l*Pentru autoturisme se vor calcula 250 de spălări pe an.
    2.Autocamion şi similare ca dimensiuni**de fiecare spălare500 l
    **Se vor lua în calcul 200 de spălări pe an.
    ***Se vor lua în calcul 200 de spălări pe an.
    3.Autodubă, microbuz, autoutilitară şi similarede fiecare spălare576 l
    NOTĂ:
    Numărul de spălări se stabileşte în funcţie de planul de pregătire de luptă pentru autovehicule de instrucţie. Pentru autovehiculele cu sarcini gospodăreşti-administrative, numărul de spălări se stabileşte în funcţie de km parcurşi de fiecare maşină.
    4.Tanc T, 55-100 şi similare ca dimensiunide fiecare spălare1.500 l
    5.Transportor amfibiu blindatde fiecare spălare1.000 l
    6.Tren de comandamentde fiecare spălare de 8 ori pe an/vagon1.500 l
    La instalaţiile cu recircularea apei cu spălare se iau în calcul numai 15% din cantitatea rezultată.
    7.Avion MIG 21 Lancer4 spălări/an1.000 l/spălare
    8.Elicopter IAR 3306 spălări/an1.000 l/spălare
    9.Avion IAR-9924 de spălări/an300 l/spălare
    10.Avion IAR-99 şoim24 de spălări/an300 l/spălare
    11.Avion AN-224 de spălări/an500 l/spălare
    12.Avion AN-26, AN-306 spălări/an2.000 l/spălare
    13.Avion C-1306 spălări/an4.000 l/spălare
    14.Avion C/27 J Spartan6 spălări/an3.000 l/spălare
    15.Alte mijloace de transport***de fiecare spălare60 l
      c) Stropit, curăţat, spălat - spaţii verzi, drumuri, cişmele publice şi nevoi de apă la atelierele productive
    1.Stropitul spaţiilor verzi - în regiuni cu h > 500 mm - în regiuni cu h <= 500 mmde fiecare m2/zi1,5-2,5 lÎn calcul se prevăd maximum 130 de zile pe
    de fiecare m2/zi2-4 lan. h = înălţimea precipitaţiilor medii anuale.
    2.Cişmea publică cu ventil automat de închiderezi150 l
    3.Ateliere cu temperaturi obişnuite în care se degajă sub 20 kcal/orăde fiecare lucrător/zi50 lPentru 240 de zile lucrătoare/an
    4.Pentru duşuride fiecare lucrător/zi75 l
    5.Stropit piste, aerodromuri, drumuri, alei, platformede fiecare m2/zi1,5 lPentru 100 de zile/an
    6.Stropit magazii muniţii, rezervoare de combustibil suprateranede fiecare m2/zi2 l
      d) Consumuri tehnologice
    1.Consum productiv pentru utilajede fiecare utilajconform cărţii tehnice  
    2.Consum pentru instalaţiile de încălzire centralăde fiecare instalaţie/anconform volumului în m3 calculat pentru fiecare instalaţieSe vor lua în calcul maximum 4 încărcări/an.
    3.Consum pentru executarea lucrărilor de reparaţii curentepe m2/anconform cantităţilor stabilite de normative  
      e) Animale productive, de antrenament şi intervenţie
    1.Cabaline adultela un animal/zi50 lSTAS 1343/3 - 1986''
    2.Tineret cabalinla un animal/zi30 l
    3.Câinila un animal/zi7 l
  2. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 5------------la normele tehnice------------------- Model -U.M. nr. ................................Garnizoana .......................... NesecretCazarma .............................. Exemplarul nr.BAZĂde calcul privind stabilirea necesarului anual de apă
    Nr. crt.Specificarea consumatoruluiUnitatea la care se referă normaNorma de consumCantitatea la care se aplică normaDurata de aplicareCalculul necesarului de apă (l)Necesarul anual de apă (l)
    a) Igienă, consumuri fiziologice şi întreţinere
    1.Băut, preparat hrană, spălatom/zi170 l1.000 soldaţi şi gradaţi voluntari365 de zile1.000 x 170 x 36562.050.000
    2.Spălătoriekg rufe uscate55 l1.000 soldaţi şi gradaţi voluntari şi alte categorii de persoane60 de spălări pe an1.000 x 2 kg rufe/soldat şi gradat voluntar x 55 l/kg rufe x 606.600.000
    3.Cămin de garnizoanăom/zi170 l65 de persoane365 de zile170 x 65 x 3654.033.250
    4.Primenirea apei în bazinele de înotpe zi0,25 x volum l10.000 l365 de zile0,25 x 10.000 x 365912.500
    5.Pentru pavilionul administrativom/zi30 l48 de persoane240 de zile30 x 48 x 240345.600
    6.Pisoare cu spălare intermitentăvas/zi40 l5 pisoare365 de zile40 x 5 x 36573.000
    7.Spălat vas W.C.vas/zi40 l80 de vase W.C.365 de zile40 x 80 x 3651.168.000
    TOTAL:75.182.350
    75.182.350 litri: 1.000 = 75.183 m3
    b) Spălat vehicule
    1.Autoturismeo spălare300 l3 autoturisme250 de spălări(300 x 3 x 250) x 15%33.750
    2.Autocamioaneo spălare500 l100 de autocamioane15 spălări(500 x 100 x 15) x 15%112.500
    3.Tancurio spălare1.500 l28 de tancuri100 de spălări(1.500 x 28 x 100) x 15%630.000
    TOTAL:776.250
    776.250 litri : 1.000 = 777 m3
    c) Stropit, curăţat, spălat - spaţii verzi, drumuri, cişmele publice şi nevoi de apă la atelierele productive
    1.Stropit spaţii verzide m21,5-2,5 l100 m2100 de zile2,5 x 100 x 10025.000
    2.Cişmeazi150 ldouă cişmele365 de zile150 x 2 x 365109.500
    3.Stropit magazii de muniţiede m22 l3.000 m2100 de zile2 x 3.000 x 100600.000
    TOTAL:734.500
    734.500 litri : 1.000 = 735 m3
    d) Consumuri tehnologice
    1.Instalaţie de încălzire centralăpe an1125.000 l4 spălări1 x 125.000 x 4500.000
    2.Pentru executarea lucrărilor de construcţiipe an---conform documentaţiei tehnico- economice9.000
    TOTAL:509.000
    509.000 litri : 1.000 = 509 m3
    e) Animale de producţie, de antrenament şi instrucţie
    1.Cabaline adultela un animal/zi50 l4365 de zile50 x 4 x 36573.000
    2.Tineret cabalinla un animal/zi30 l2365 de zile30 x 2 x 36521.900
    3.Câinila un animal/zi7 l10365 de zile7 x 10 x 36525.550
    TOTAL:120.450
    120.450 litri : 1.000 = 121 m3
    f) Rezerve de apă necesare intervenţiei la incendiu
    1.Autotunpe an219.000 lun autotuno spălare219.000 x 1 x 1219.000
    2.Autopompăpe an126.000 lo autopompăo spălare126.000 x 1 x 1126.000
    3.Motopompăpe an81.000 ldouă motopompeo spălare81.000 x 2 x 1162.000
    4.Rezerve de apă pentru depozitul de muniţie100 de vagoane50.000 l200 de vagoaneo spălare50.000 x 2100.000
    5.Bazine la magaziile de muniţieo magazie de muniţie2.000 l5 bazineo spălare2.000 x 5 x 110.000
    TOTAL:617.000
    617.000 litri : 1.000 = 617 m3
                                 TOTAL NECESAR ANUAL DE APĂ = 77.942 mc                Întocmit Verificat        .......................... ..........................."3. La anexa nr. 7, după numărul curent 3 se introduc două noi numere curente, numerele curente 4 şi 5, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
  "Nr. crt. Specificarea consumatorului Unitatea de calcul U.M. Canti- tatea Observaţii
  0 1 2 3 4 5
  4. Petrol lampant - pentru iluminat încăperile în cazul întreruperii furnizării energiei electrice felinar/zi l 0,100
  5. Becuri, tuburi fluorescente pentru încăperile dotate prin proiectul de execuţie cu corpuri de iluminat cu caracter special - candelabre, lustre - la 6 luni buc. 1 la fiecare loc de lampă"
  4. La anexa nr. 10, numerele curente 10, 15, 16, 18, 19, 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  "Nr. crt. Specificarea consumatorului Unitatea de calcul U.M. Canti- tatea Observaţii
  0 1 2 3 4 5
  10. Saci menajeri de unică folosinţă: - de exterior pentru colectarea şi depozitarea gunoiului - de interior pentru coşuri de colectare a hârtiilor la 1.000 mý supra- faţă utilizabilă/an pentru fiecare coş de hârtie buc. buc. 150 52
  ........
  15. Perii din paie sau PVC pentru curăţat vasele de W.C. la un vase W.C./an buc. 1
  16. Deşeuri textile sau lavete pentru: - curăţatul pardoselilor din parchet, scândură, mozaic, ciment, PVC etc. - curăţatul uşilor, ferestrelor, pereţilor vopsiţi şi placajelor din faianţă sau materiale plastice** la 100 mý/an la 100 mý/an kg kg 0,700* 0,300 *2 kg pentru licee şi şcoli militare **Se calculează la suprafaţa acestora.
  ........
  18. Rezerve mop la 100 mý supra- faţă utilizabilă/an buc. 10
  19. Rezerve textile sau sintetice pentru teul de curăţat pardoseli la 100 mý supra- faţă utilizabilă/an buc. 10
  ........
  25. Găleţi din tablă sau PVC de 10 litri, inclusiv cu dispozitiv tip mop, pentru: - localuri ocupate de direcţii centrale, comandamente, instituţii militare de învăţământ, spitale, policlinici, cercuri militare, cămine militare etc.; - cazărmi ocupate de unităţi, subunităţi, formaţiuni şi depozite independente la 100 mý suprafaţă fără covoare şi preşuri/an la 100 mý suprafaţă fără covoare şi preşuri/an buc. buc. 2* 1 *La instituţii de învăţământ militar 1 buc./an pentru fiecare pluton"
  5. La anexa nr. 11, numărul curent 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 7*
  "Nr. crt. Specificarea consumatorului U.M. Unitatea de calcul Norma de consum Unitatea la care se aplică norma Calculul necesarului Necesar anual Obser- vaţii
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  5. Soluţii specifice pentru curăţat geamuri, vitralii l la 1.000 mý/an 150 1.206 150x1.206/1.000 181"
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaBucureşti, 27 mai 2010.Nr. M.61.------------