ORDIN nr. 3.331 din 25 februarie 2010privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010    Având în vedere prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă, pentru forma de învăţământ zi, Planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, conform anexei nr. 1. (2) Pentru forma de învăţământ seral, la clasa a IX-a, se aplică planurile de învăţământ pentru forma de învăţământ zi prevăzute în anexa nr. 1, cu menţiunea că acestea nu includ pregătirea practică săptămânală şi stagiile de pregătire practică.  +  Articolul 2Se aprobă Domeniile de pregătire de bază pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, în cadrul profilurilor tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului şi servicii, pentru care se organizează pregătirea în clasa a IX-a din ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă, pentru forma de învăţământ zi, Planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, conform anexei nr. 3. (2) Pentru forma de învăţământ seral, la clasa a X-a, se aplică planurile de învăţământ pentru forma de învăţământ zi prevăzute în anexa nr. 3, cu menţiunea că acestea nu includ pregătirea practică comasată.  +  Articolul 4Se aprobă Structura de pregătire prin învăţământul liceal, filiera tehnologică, pentru nivelul 2 de calificare profesională, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Structura de pregătire prin învăţământul liceal, filiera tehnologică, pentru nivelul 3 de calificare profesională, prevăzută în anexa nr. 5.  +  Articolul 6 (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu anul şcolar 2010-2011. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară se abrogă. (3) Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Secretariatul de stat pentru învăţământul preuniversitar, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi sindicatele, Direcţia generală economic, finanţe, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 25 februarie 2010.Nr. 3.331.ANEXA 25/02/2010