ORDIN nr. 547 din 26 mai 2010pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 4 iunie 2010    Având în vedere prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,luând în considerare avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 713/M.C.S. din 12 mai 2010 şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. 381.881 din 25 mai 2010,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. Cs.A./3.008 din 26 martie 2010,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regulamentul prevăzut la art. 1 se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, unităţilor de asistenţă socială, unităţilor de asistenţă medico-socială, precum şi unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, unităţile de asistenţă socială şi unităţile de asistenţă medico-socială vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaBucureşti, 26 mai 2010.Nr. 547.  +  AnexăREGULAMENT 26/05/2010