HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 10 octombrie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002(actualizată până la data de 13 mai 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 4 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 13 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 691 din 12 octombrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 25 din 6 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 12 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Începănd cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Prin HOTĂRÂREA nr. 1.408 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 2 decembrie 2009 s-a dispus înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V., ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a comasării prin fuziune a Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit în continuare O.N.D.O.V., şi a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, denumit în continuare O.N.V.V., care se desfiinţează.Înlocuirea denumirii acestor instituţii s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 63 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În acţiunile din domeniul producţiei vitivinicole Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale colaborează cu Organizaţia interprofesionala pe produs, constituită potrivit Legii nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare.  +  Articolul 3 (1) Contractele externe încheiate pentru vinuri şi alte băuturi pe bază de must şi vin, aflate în derulare, se executa în condiţiile legii în vigoare la data încheierii acestora. (2) Etichetele pentru vinuri şi alte produse pe bază de must şi vin, destinate comercializării pe piaţa interna, tipărite şi aflate la producători sau la comercianţii contractanţi, se utilizează până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2002. (3) După epuizarea stocului sau după data de 31 decembrie 2002 modul de inscriptionare a noilor etichete se va realiza conform prevederilor prezentelor norme metodologice.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakBucureşti, 10 octombrie 2002.Nr. 1.134.  +  AnexăNORMA 10/10/2002