ORDIN nr. 120 din 25 mai 2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 31 mai 2010  (la 01-02-2018, Titlul ordinului a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 ) În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 01-02-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3 din 17 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 01 februarie 2018 )  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administrației
  și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 25 mai 2010.Nr. 120.  +  AnexăREGULAMENTde ordine interioară în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne