ORDIN nr. 1.500 din 24 noiembrie 2009 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare(actualizat până la data de 5 mai 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 15 decembrie 2009. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 5 mai 2010, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 388 din 29 aprilie 2010.Având în vedere:- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul de aprobare al Direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. A.V. 1.806 din 25 noiembrie 2009,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi conducerea unităţilor sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii, interimar,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2009.Nr. 1.500.  +  AnexăREGULAMENT 24/11/2009