ORDIN nr. 3.743 din 30 aprilie 2010privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010  În baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă calendarul sesiunii speciale de bacalaureat 2010 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale. Calendarul este cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Sesiunea specială de bacalaureat pentru elevii participanți la loturile de pregătire pentru olimpiadele și concursurile internaționale se va desfășura la Colegiul Național Vocațional "Nicolae Titulescu" din Slatina, județul Olt.  +  Articolul 3Lista nominală a candidaților care pot participa la examenul de bacalaureat, sesiunea specială 2010, este cuprinsă în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Comisia pentru examenul de bacalaureat 2010, sesiunea specială menționată la art. 1, se numește de către Inspectoratul Școlar al Județului Olt. Se numește ca președinte al acestei comisii profesor universitar doctor Marin Ionică de la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Pitești.  +  Articolul 5Examenul se desfășoară pe baza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2010, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum și a Atribuțiilor membrilor comisiilor de bacalaureat. Disciplinele la care se susține examenul de bacalaureat și programele de examen sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.508/2009 privind disciplinele și programele pentru examenul de bacalaureat - 2010.  +  Articolul 6Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și sindicatele, Direcția generală economic, finanțe, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Inspectoratul Școlar al Județului Olt, conducerea Colegiului Național Vocațional "Nicolae Titulescu" duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  București, 30 aprilie 2010.Nr. 3.743.  +  Anexa nr. 1CALENDARULsesiunii speciale a examenului de bacalaureat2010 pentru elevii participanți la loturile olimpice
  6-7 iunie 2010 - înscrierea candidaților
  8 iunie 2010 - limba și literatura română - proba E) a) - probă scrisă
  9 iunie 2010 - proba obligatorie a profilului - proba E) c) - probă scrisă
  10 iunie 2010 - proba la alegere a profilului și specializării - proba E) d) - probă scrisă
  11 iunie 2010 - limba și literatura maternă - proba E) b) - probă scrisă; afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor (după ora 18,00)
  12 iunie 2010 - rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
   +  Anexa nr. 2TABELcu elevii componenți ai loturilor naționale lărgite, ce pot susțineexamenul de bacalaureat - sesiune specială, 6-12 iunie 2010, Slatina
  Nr. crt. Numele și prenumele Clasa Unitatea de învățământ/localitatea Județul Olimpiada/ Concursul
  1. DUȚĂ E. RALUCA XII Colegiul Național "Dr. Ioan Mesota"/Brașov Brașov BIOLOGIE
  2. ENACHE I. PAULA XII Colegiul Național "Ion C. Brătianu"/Pitești Argeș BIOLOGIE
  3. ACONSTANTINESEI V. DRAGOS XII Colegiul Național "Gh. Vrânceanu"/Bacău Bacău BIOLOGIE
  4. GEORGESCU D. R. MIHAELA XII Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza"/București București BIOLOGIE
  5. PASCU R. EMILIA GEORGIANA XII Colegiul Național "Carol I"/Craiova Dolj BIOLOGIE
  6. POPESCU TIBERIU XII Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"/Constanța Constanța BIOLOGIE
  7. SĂCĂRESCU ALINA XII Colegiul Național "E. Racoviță"/Iași Iași BIOLOGIE
  8. IORDACHE V. TIBERIU-PAUL XII Colegiul Național "Mihai Viteazul"/Ploiești Prahova BIOLOGIE
  9. ISTRĂȚOAIE I. BOGDAN IOAN XII Colegiul Național "C. Brediceanu"/Lugoj Timiș BIOLOGIE
  10. LEUCĂ C. ANDREI XII Colegiul Național "M. Eminescu"/Botoșani Botoșani BIOLOGIE
  11. BURA T. VLAD XII Colegiul Național "M. Eminescu"/Satu Mare Satu Mare BIOLOGIE
  12. DRĂGHICI M. OANA-ROXANA XII Colegiul Național "Tudor Vladimirescu"/Târgu Jiu Gorj BIOLOGIE
  13. MIRON D. MARIA ALEXANDRA XII Colegiul Național "Mihai Viteazul"/București București BIOLOGIE
  14. GIURGIU C. CONSTANTIN XII Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"/Cluj-Napoca Cluj CHIMIE
  15. MOGA D. IOANA XII Colegiul Național "E. Gojdu"/Oradea Bihor CHIMIE
  16. CĂLDĂRARU F. OCTAV XII Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"/ București București CHIMIE
  17. CRAINIC V. NICOLAE XII Colegiul Național/Iași Iași CHIMIE
  18. BUCIU C. PETRE XII Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"/ București București CHIMIE
  19. MOCANU G. V. FELIX COSMIN XII Colegiul Național "Sfântu Sava"/București București CHIMIE
  20. LESNIC S.F. ANCA XII Colegiul Național "Ion Minulescu"/Slatina Olt CHIMIE
  21. RADU V. CLAUDIU XII Colegiul Național "B.P. Hașdeu"/Buzău Buzău CHIMIE
  22. BARBU ION ALEXANDRU XII Colegiul Național "Ion Minulescu"/Slatina Olt GEOGRAFIE
  23. POP BOGDAN ANDREI XII Colegiul Național "Silvania"/Zalău Sălaj ENGLEZĂ
  24. ANDRAS ORSOLYA XII Liceul Teoretic "Bathory Istvan"/Cluj-Napoca Cluj LIMBA ȘI LITERA- TURA MAGHIARĂ
  25. BRAZDILIK ZSUZSA XII Liceul Teoretic "Bolyai Farkas"/Târgu Mureș Mureș LIMBA ȘI LITERA- TURA MAGHIARĂ
  26. POHOATA COSMIN XII Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"/ București București MATEMATICĂ
  27. CIUPAN ANDREI XII Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"/ București București MATEMATICĂ
  28. PĂDUREANU VICTOR XII Colegiul Național "Carol I"/Craiova Dolj MATEMATICĂ
  29. ȚURCAȘ GEORGE-CĂTĂLIN XII Colegiul Național "Simion Bărnuțiu"/Șimleu Silvaniei Sălaj MATEMATICĂ
  30. MOLDOVAN DORIN VASILE XII Colegiul Național "Andrei Mureșanu"/Dej Cluj MATEMATICĂ
  31. CRÎNGUREANU N. ANDREI DANIEL XII Liceul Internațional de Informatică/București București MATEMATICĂ
  32. ANGHEL CRISTINA XII Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"/ București București MATEMATICĂ
  33. TATAROIU BOGDAN-CRISTIAN XII Liceul Internațional de Informatică/București București INFORMATICĂ
  34. TUTUNARU MIHAI-COSMIN XII Colegiul Național "Traian"/Drobeta-Turnu Severin Mehedinți INFORMATICĂ
  35. PARVU ANDREI-BOGDAN XII Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"/ București București INFORMATICĂ
  36. HEVELE ISTVAN XII Liceul Teoretic "Orban Balazs"/Cristuru Secuiesc Harghita INFORMATICĂ
  37. MISARCA ANDREI XII Colegiul Național "Andrei Șaguna"/Brașov Brașov INFORMATICĂ
  38. MARCU FLORIAN XII Colegiul Național "Roman Vodă"/Roman Neamț INFORMATICĂ
  39. BLEȘNEAG IONUȚ XII Colegiul Național "Petru Rareș"/Suceava Suceava ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ ȘI FIZICĂ
  40. CIOCÎRLAN DANIEL XII Colegiul Național "Al. Vlahuță"/Râmnicu Sărat Buzău FIZICĂ
  41. CÎRSTOIU CRISTINA XII Colegiul Național "Vlaicu Vodă"/Curtea de Argeș Argeș ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ
  42. CONSTANTIN MARIUS XII Liceul Internațional de Informatică/București București ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ ȘI FIZICĂ
  43. CONSTANTINESCU GABRIEL CRISTIAN XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/Iași Iași FIZICĂ
  44. KRUK SANDOR-IOZSEF XII Colegiul Național "Vasile Lucaciu"/Baia Mare Maramureș ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ
  45. MĂRGARINT VLAD DUMITRU XII Colegiul Național "Gheorghe Roșca Codreanu"/Bârlad Vaslui ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ ȘI FIZICĂ
  46. TURCU TUDOR CRISTIAN XII Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu"/Cluj-Napoca Cluj ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ
  47. ZELKO IOANA XII Liceul Internațional de Informatică/București București ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ ȘI FIZICĂ
  48. POPA V. IANA-ALEXANDRA XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN
  49. MATEI M. MIHAI FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN
  50. SANDU M. IRINA XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN
  51. MANEA D. BOGDAN XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN
  52. NEAGU OLIVIA XII Liceul "Traian Vuia"/Reșița Caraș- Severin LUPTE
  53. OANCEA BEATRICE XII Liceul "Mircea Eliade"/București București LUPTE
  54. MUNTEANU MIHAELA XIII Grupul Școlar "Constantin Brâncuși"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  55. BOGASIERU ELENA NICOLETA XII Liceul Pedagogic "Ștefan Odobleja"/Drobeta-Turnu Severin Mehedinți LUPTE
  56. PREDOI CORNELIA MĂDĂLINA XII Liceul Economic "Teodor Costescu"/Drobeta-Turnu Severin Mehedinți LUPTE
  57. CIUHUREZU ANA NICOLETA XII Liceul "Traian Vuia"/Reșița Caraș- Severin LUPTE
  58. PETREA ANCA MĂDĂLINA XII Liceul cu Program Sportiv/Roman Neamț LUPTE
  59. CRÎȘMARU LAURA LILIANA XII Liceul cu Program Sportiv/Roman Neamț LUPTE
  60. TĂTAR OTILIA MAGDALENA XIII Grupul Școlar "Constantin Brâncuși"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  61. UVEGES CSABA XIII Grupul Școlar "Constantin Brâncuși"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  62. BUCȘA BUCUR XIII Grupul Școlar "Constantin Brâncuși"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  63. MATEFI ARPAD NORBERT XIII Grupul Școlar de Turism și Alimentație Publică/Brașov Brașov LUPTE
  64. ENEA GHEORGHE XII Grupul Școlar "Kos Karoly"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  65. ONOFREI SERGIU XII Colegiul Tehnic "Matei Corvin"/Hunedoara Hunedoara LUPTE
  66. ROMAN RAZVAN XII Liceul Economic/Mangalia Constanța LUPTE
  67. MAȘNIȚA EMANUEL XII Liceul "Traian Vuia"/Reșița Caraș- Severin LUPTE
  68. CHIRCU LAURENȚIU XII Liceul "Traian Vuia"/Reșița Caraș- Severin LUPTE
  69. ASAN ALEXANDRU XII Liceul "Mircea Eliade"/București București LUPTE
  70. FONCSOLI SZOLT XII Liceul "Banyoi"/Odorheiu Secuiesc Harghita LUPTE
  71. MACAREI STOROS LAURENȚIU XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș LUPTE
  72. MOCANU FLORIN XII Liceul "Mircea Eliade"/București București LUPTE
  73. IOȘCA CONSTANTIN OVIDIU XII Liceul cu Program Sportiv/Slatina Olt LUPTE
  74. TAMAȘ ATTILA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor LUPTE
  75. CĂLIN COSMIN XIII Colegiul Național Agricol "Carol I"/Slatina Olt LUPTE
  76. CĂȘARU CĂTĂLIN XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanța Constanța LUPTE
  77. BURLICA ION XII Liceul cu Program Sportiv/Suceava Suceava LUPTE
  78. CREȚU ROBERT PAUL XII Liceul cu Program Sportiv/Bacău Bacău LUPTE
  79. NEMEȘ SAMUEL ANDREI XII Colegiul Tehnic Transporturi"Transilvania"/Cluj-Napoca Cluj LUPTE
  80. KALLAI GABRIEL ALIN XIII Grupul Școlar Tehnofrig/Cluj-Napoca Cluj LUPTE
  81. DRĂGUȘIN D. TEODORA MELINDA XII Liceul Teoretic "Ion Neculce"/București București VOLEI
  82. NEDELCU I. VLAD CRISTIAN XII Grupul Școlar "Voievodu Mircea"/Târgoviște Dâmbovița JUDO
  83. ȚIBRNĂ GH. BOGDAN XII Liceul Teoretic "Ioan Petruș"/Otopeni Ilfov BASCHET
  84. IOAN C. DAN -MIHAI XII Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"/București București BASCHET
  85. STAVARACHE M. EMIL-ANDREI XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București BASCHET
  86. ILINCANU L-A. CLAUDIU- GEORGE XII Colegiul Național "Vasile Alecsandri"/Galați Galați BASCHET
  87. MILENCOVICI B. ZORAN REMUS XII Colegiul Național "Constantin Diaconovici"/Timișoara Timiș BASCHET
  88. CORNEANU C. CRISTIAN- FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj BASCHET
  89. POP I. SERGIU-PAVEL XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  90. PINTEA C-T. TUDOR XII Colegiul Național "George Barițiu"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  91. STOIEDIN I. ADINA XII Liceul cu Program Sportiv "Banatul"/Timișoara Timiș BASCHET
  92. GRAMA G. CRISTINA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București BASCHET
  93. LOVASZ A A. ADINA DANIELA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București BASCHET
  94. FODOR I-A. MARTA XII Liceul Teoretic "Brassai Samuel"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  95. PĂTRUȚ A. ROXANA XII Colegiul Național "George Coșbuc"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  96. MARINACHE M. ROXANA MIHAELA XII Colegiul Național "George Barițiu"/Cluj-Napoca Cluj BASCHET
  97. ULICĂ M. LOREDANA ROXANA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  98. CURSARU M V. GABRIELA MARIA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București BASCHET
  99. MUNTEANU N. GABRIELA XII Grupul Școlar Industrial "Sf. Pantelimon"/Călărași Călărași BASCHET
  100. MUSCĂ E-I. ANDA CRISTINA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  101. VLAICU D. G. ALEXANDRA GABRIELA XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor BASCHET
  102. ARMEANU N. ANA- MARIA CRISTINA XII Colegiul Economic "Virgil Madgearu"/București București VOLEI
  103. VÎLCU N. ADRIANA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanța Constanța VOLEI
  104. JUDEA L. I. FLAVIA MARIA XII Colegiul Național "Iulia Hașdeu"/București București VOLEI
  105. KIS G. GABRIEL CĂTĂLIN XII Colegiul Tehnic "Alexandru Papiu Ilarian"/Zalău Sălaj VOLEI
  106. GEORGESCU I. ANDREI NICUȘOR XII Colegiul Național "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj VOLEI
  107. TĂNASE I. DANIEL ALIN XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN
  108. TUDOSE I. DENISA MIHAELA XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN
  109. BRUNEANU G. CRISTIAN XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București NATAȚIE ȘI PENTATLON MODERN
  110. PARASCHIVOIU MARIUS XII Grupul Școlar Transporturi/Ploiești Prahova PATINAJ
  111. ILAȘCU GABRIELA XII Colegiul Național "Vasile Alecsandri"/Galați Galați PATINAJ
  112. RADU CRISTINA XII Liceul "Jean Monnet"/Ploiești Prahova PATINAJ
  113. OLTEAN ANA MARIA XII Grupul Școlar "Kos Karoly"/Sfântu Gheorghe Covasna LUPTE
  114. LUCA VALENTIN OVIDIU XII Liceul "Traian Vuia"/Reșița Caraș- Severin LUPTE
  115. NEGHINĂ OANA NICOLETA XII Colegiul Național "Costache Negri"/Galați Galați POPICE-BOWLING
  116. SAMSON CRISTINA(BIDILICĂ) XII Grupul Școlar Energetic/Ploiești Prahova POPICE-BOWLING
  117. MARA S.V ANGELA XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj JUDO
  118. KOVACS V. M. DIANA XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj JUDO
  119. VLĂDOIU C. ADRIANA ELENA XII Grupul Școlar Industrial/Ploiești Prahova JUDO
  120. BĂJAN G. LAURA MIHAELA XII Colegiul Național "Al. Odobescu"/Pitești Argeș JUDO
  121. JOITA I.GABRIELA MADALINA XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș JUDO
  122. TIMIȘ F. FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad JUDO
  123. LUCA I. COSTIN IONUT XII Grupul Școlar Agricol/Bărcănești Prahova JUDO
  124. SMEU D. FLAVIU MIRCEA CONSTANTIN XII Colegiul Național Sportiv "Cetatea Deva"/Deva Hunedoara JUDO
  125. LAZEA A. AMADO CLAUDIU XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad JUDO
  126. LAZEA A. REMUS MIRCEA XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad JUDO
  127. DRUNA C. COSTEL XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș JUDO
  128. MITRACHE M.CODRUT ALEXANDRU XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș JUDO
  129. VAIDA C. BOGDAN VALENTIN XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București JUDO
  130. MERISANU P.A. ALEXANDRU MARIUS XII Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu JUDO
  131. NEAMTU N. NICOLAE MARIAN XII Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu JUDO
  132. CIOBANU ALEXANDRU XII Grupul Școlar "Doamna Chiajna"/Chiajna Ilfov JUDO
  133. TOLEA M. ALEXANDRU DRAGOS XIII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeș KAIAC-CANOE
  134. GHITULESCU M. GEORGE ROBERT XIII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeș KAIAC-CANOE
  135. STANISTEANU E. MARIAN DORIN XIII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeș KAIAC-CANOE
  136. MIHAI G. VASILE CRISTIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș KAIAC-CANOE
  137. MARINESCU V. ROBERT CONSTANTIN XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș KAIAC-CANOE
  138. TOLEA A. NICOLAE GABRIELA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  139. POIANA V. MIHAELA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  140. VIDINEI M. PAUL XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  141. ONULESCU M. MIHAI XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  142. TUDOSE A. ADRIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  143. GHITA A. RAZVAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  144. MATEI D. CRISTIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  145. SOARE I. MIHAI CATALIN XII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov KAIAC-CANOE
  146. GHEBA N. BOGDAN XII Liceul Agricol/Mărăcineni Argeș KAIAC-CANOE
  147. BURIC M. ALEXANDRU XII Grupul Școlar "Anghel Saligny"/Tulcea Tulcea KAIAC-CANOE
  148. MATEI D. CRISTIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov KAIAC-CANOE
  149. GROZUTA D. ADI AURELIAN XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți KAIAC-CANOE
  150. BARBU C. IULIAN CRISTIAN XII Grupul Școlar "Nicolae Bălcescu"/Voluntari Ilfov KAIAC-CANOE
  151. TERTIS N. NICOLETA XIII Colegiul "Brad Segal"/Tulcea Tulcea KAIAC-CANOE
  152. BERCHIU T. NICOLETA CRISTINA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți KAIAC-CANOE
  153. PESCA S.BIANCA SORINA XII Liceul Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov KAIAC-CANOE
  154. CIOBANU D. OANA ALEXANDRA XII Liceul Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov KAIAC-CANOE
  155. DINU ANDREI XII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov TIR
  156. BLEI IONUT XII Liceul de Metrologie "Traian Vuia"/București București TIR
  157. FENESAN RAZVAN XII Colegiul Național "George Barițiu"/Cluj-Napoca Cluj FOTBAL
  158. SOVAILA NICOLAE RADU XII Grupul Școlar "Simion Stolnicu"/Comarnic Prahova BOB - SANIE
  159. BARBU GABRIEL XII Colegiul "Ernest"/Petroșani Hunedoara BOB - SANIE
  160. CODARCEA ALEXANDRU XII Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"/Petroșani Hunedoara BOB - SANIE
  161. ANDREI F. ALEXANDRU XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București POLO
  162. OPREA C. BOGDAN LAURENTIU XII Colegiul Tehnic Feroviar/București București POLO
  163. NICULAE V. CRISTIAN XII Colegiul Tehnic "Petru Maior"/București București POLO
  164. FLOREA MARIUS IONUT XII Liceul Bilingv Miguel de Cervantes/București București POLO
  165. NECULA MIRCEA XII Grupul Școlar Industrial de Marină/Galați Galați HOCHEI-GHEAȚĂ
  166. IFTENE FLORIN XII Liceul Teoretic "Emil Racoviță"/Galați Galați HOCHEI-GHEAȚĂ
  167. JUSTINIAN CLARA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București HOCHEI-GHEAȚĂ
  168. ALEXE ALEXANDRA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București HOCHEI-GHEAȚĂ
  169. TAPU CIPRIAN XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București HOCHEI-GHEAȚĂ
  170. MIHAILESCU CLAUDIU XII Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/București București HOCHEI-GHEAȚĂ
  171. PASCARU LEONARD XII Colegiul Economic "Viilor"/București București HOCHEI-GHEAȚĂ
  172. HRISTACHE CIPRIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Galați Galați HOCHEI-GHEAȚĂ
  173. SIMA NICULINA XIII Grupul Școlar/Ostrov Constanța HOCHEI-GHEAȚĂ
  174. DABIAJA ELORA XII Liceul "Mircea Eliade"/București București TENIS
  175. RADU ALICE ANDRADA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj TENIS
  176. DAMASCHIN ALEXANDRA XII Liceul Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj TENIS
  177. GAVRILA LAURENTIU XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș TENIS
  178. POPESCU VALENTIN XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București TENIS
  179. HALEP SIMONA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanța Constanța TENIS
  180. NEDELESCU CATALIN XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș TENIS
  181. STEFAN VLAD XII Liceul de Artă "Ionel Perlea"/Slobozia Ialomița TENIS
  182. MARCU DIANA XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București TENIS
  183. FARCAS AXELL DANIEL XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj TENIS
  184. HRISTEA CAMELA XII Liceul Teoretic/Balș Olt TENIS
  185. ROATES STEFAN CONSTANTIN XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Oradea Bihor TENIS
  186. SAVULESCU ANDREI XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București TENIS
  187. DUMITRESCU GEANINA XII Liceul "Mircea Eliade"/București București TENIS
  188. MITU ANDREEA XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București TENIS
  189. CONSTANTIN ALIN MIHAI XII Liceul de Arte și Meserii "Aurel Vijoli"/Făgăraș Brașov TENIS
  190. HINTEUAR TANIA OANA XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  191. LACATUS OCTAVIAN XII Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  192. CRET SONIA DENISA XII Liceul Teoretic "Victor Babeș"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  193. KERTESZ ROBERT LEVENTE XII Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  194. TIBREA MIHAI ALEXANDRU XII Liceul Teoretic "Avram Iancu"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  195. FELECAN RAUL XII Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior"/ Cluj-Napoca Cluj KARATE
  196. CRISTEAN PAUL XII Liceul Teoretic "Avram Iancu"/Cluj-Napoca Cluj KARATE
  197. DANCESCU DRAGOS XII Colegiul de Științe "Grigore Antipa"/Brașov Brașov KARATE
  198. SURDU ANCA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanța Constanța GIMNASTICĂ
  199. GHEORGHE IULIAN XII Grupul Școlar Construcții "Anghel Saligny"/București București GIMNASTICĂ
  200. BĂLĂȘOIU CRISTIAN GEORGE XII Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/București București TENIS DE MASĂ
  201. DĂESCU M. COSMIN XII Colegiul Național "Octav Onicescu"/București București TENIS DE MASĂ
  202. SOARE IULIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Buzău Buzău TENIS DE MASĂ
  203. SEBE ANAMARIA XII Liceul cu Program Sportiv/Constanța Constanța TENIS DE MASĂ
  204. ENE ROMINA XII Liceul cu Program Sportiv/Slatina Olt TENIS DE MASĂ
  205. BÎNȚĂ CLAUDIA XII Liceul cu Program Sportiv/Slatina Olt TENIS DE MASĂ
  206. MARIN ALEXANDRA LAURA XII Liceul "Mircea Eliade"/București București SCRIMĂ
  207. BIRSAN ANDREI SEBASTIAN XII Liceul "Mircea Eliade"/București București SCRIMĂ
  208. ROSU ADRIANA LIDIA XII Liceul "Mircea Eliade"/București București SCRIMĂ
  209. CRISTIAN CRISTINA MIHAELA XII Liceul "Mircea Eliade"/București București SCRIMĂ
  210. PREDUTOIU IOANA XII Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"/București București SCRIMĂ
  211. COSTIN CIPRIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Iași Iași SCRIMĂ
  212. POPESCU ANA MARIA XII Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja"/București București SCRIMĂ
  213. TUDOR ALICE FLORIANA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj SCRIMĂ
  214. TUDOSE D. CONSTANTIN XII Liceul "1 Mai"/Ploiești Prahova NATAȚIE
  215. PREDA C. CATALIN PETRU XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București NATAȚIE
  216. DOBRICA I. DANIEL XII Colegiul Bilingv "George Coșbuc"/București București NATAȚIE
  217. MEXI C.C. ALEXANDRU XII Colegiul Bilingv "George Coșbuc"/București București NATAȚIE
  218. TATAR GH. GHEORGHE CRISTIAN XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București NATAȚIE
  219. ISTRATE V. CONSTANTIN XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanța Constanța RUGBY
  220. ARITON M. IONUT XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanța Constanța RUGBY
  221. CURCA G. CLAUDIU NICU XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj RUGBY
  222. LAZĂR V. DORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Iași Iași RUGBY
  223. TARAGAN C. CRISTIAN CONSTANTIN XII Liceul cu Program Sportiv/Iași Iași RUGBY
  224. BĂLȚATU I. MADALIN IONUT XIII Liceul "Henri Coandă"/Arad Arad RUGBY
  225. IFTODE S. EUGEN ANDREI XIII Liceul "Henri Coandă"/Arad Arad RUGBY
  226. MOTOTOLEA C. VALI CATALIN XIII Colegiul Tehnic "Tomis"/Constanța Constanța RUGBY
  227. CONACHE V. GABRIEL XII Liceul cu Program Sportiv/Suceava Suceava RUGBY
  228. CITEA F. REMUS FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Focșani Vrancea RUGBY
  229. GAIȚĂ D. ANDREI XII Liceul cu Program Sportiv/Focșani Vrancea RUGBY
  230. ALEXE I. ALIN MARIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Focșani Vrancea RUGBY
  231. PANAIT I. EMANUEL BOGDAN IULIUS XII Colegiul Național "Aurel Vlaicu"/București București RUGBY
  232. NEACȘU F. BOGDAN EMANUEL XII Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/București București RUGBY
  233. PĂTRAȘCU P. STEFAN XIII Liceul de Construcții Căi Ferate/București București RUGBY
  234. CRISTEA C. ANDREI BOGDAN XII Colegiul Național "Aurel Vlaicu"/București București RUGBY
  235. CANTONIERU I. EDUARD ALEXANDRU XII Colegiul Național "Aurel Vlaicu"/București București RUGBY
  236. MUNTEANU L. MARIUS LUCIAN XII Liceul Pedagogic "Alexandru Vlahuță"/Bârlad Vaslui RUGBY
  237. BRATU M. TUDOREL GEORGIAN XII Grupul Școlar "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov RUGBY
  238. TAMBA C. PETRU XIII Liceul de Construcții Căi Ferate/București București RUGBY
  239. LEMNARU T. MADALIN VLAD XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad RUGBY
  240. TUTUNEA ALEXANDRU ALBERTO XII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov RUGBY
  241. DIACONU V. BRATU GEORGE XII Liceul cu Program Sportiv/Focșani Vrancea RUGBY
  242. MUȘAT A. CRISTIAN FLORIN XII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov RUGBY
  243. ION M. EUGEN XII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov RUGBY
  244. ASAN D. ALI ALEXANDRU XIII Colegiul Tehnic de Material Rulant și Transport Feroviar București RUGBY
  245. VLAD I. IONUT XIII Liceul Comercial "Carol I"/Constanța Constanța RUGBY
  246. VASILE N.DRAGOS ALEXANDRU XIII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov RUGBY
  247. BĂRDAȘU S. VASILE FLORIN XII Liceul cu Program Sportiv/Baia Mare Maramureș RUGBY
  248. SUCIU J. SILVIU SEBASTIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Baia Mare Maramureș RUGBY
  249. AILENEI RAZVAN XII Colegiul Național "Vasile Lucaciu"/Baia Mare Maramureș RUGBY
  250. STAN COSMIN XII Colegiul Național "Aurel Vlaicu"/București București RUGBY
  251. TĂNASE SILVIU ANDREI XII Liceul "Ștefan Odobleja"/București București RUGBY
  252. CONSTANTIN V. IONUT ALEXANDRU XIII Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"/București București RUGBY
  253. SANDU ANA MARIA XII Colegiul Tehnic Căi Ferate "Unirea"/Iași Iași RUGBY
  254. GÎLCA LARISA XII Colegiul Tehnic Căi Ferate "Unirea"/Iași Iași RUGBY
  255. SAVA IULIANA XII Colegiul Tehnic Căi Ferate "Unirea"/Iași Iași RUGBY
  256. MITROI ANDREI FLORIN XIII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov RUGBY
  257. PLOPEANU RICHARD ALEXANDRU XIII Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau"/Brănești Ilfov RUGBY
  258. MANOLACHE A. MARIA CĂTĂLINA XII Colegiul Economic "Ion Ghica"/Târgoviște Dâmbovița ATLETISM
  259. MEHES A. ALEXANDRU XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor ATLETISM
  260. MIHALCEA D. IONUȚ XII Liceul cu Program Sportiv/Brăila Brăila ATLETISM
  261. MILITARU I. ROBERT CORNEL XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș ATLETISM
  262. MOVILEANU T.O.I. CRISTINA OLIVIA IOANA XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  263. NEDELCU I. ANDREEA MARIA XII Liceul "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu ATLETISM
  264. NEMES A. ROBERT SANDOR XII Liceul cu Program Sportiv "Bihorul"/Oradea Bihor ATLETISM
  265. PREDA V. GEORGE DANIEL XII Grupul Școlar de Construcții "N. Mihăescu"/Târgoviște Dâmbovița ATLETISM
  266. PURDA M. IOSEFINA XII Liceul "Traian Vuia"/Reșița Caraș- Severin ATLETISM
  267. RADU A. STELIAN ALEXANDRU XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș ATLETISM
  268. RÎPEANU C.IONELA MINODORA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  269. SLABU S. ADRIAN JENEL XII Colegiul Național "Octav Onicescu" București București ATLETISM
  270. STAN GH. ALEXANDRA GEORGIANA XII Grupul Școlar Industrial Energetic/Câmpina Prahova ATLETISM
  271. STĂNCULESCU N. ADRIANA XII Colegiul Național "Victor Babeș"/București București ATLETISM
  272. STĂNESCU R. VLAD XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București ATLETISM
  273. STĂNILĂ GH. GEORGIANA CRISTINA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  274. ȘUHANI V. CĂTĂLIN VASILE XII Colegiul "Alexandru cel Bun"/Gura Humorului Suceava ATLETISM
  275. TOADER M. ELIZA RALUCA XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  276. TRIFAN I.V. ADRIAN IONEL XII Liceul cu Program Sportiv/Bistrița Bistrița- Năsăud ATLETISM
  277. TROFIN D. ANDREI CIPRIAN XII Liceul cu Program Sportiv/Suceava Suceava ATLETISM
  278. TUDORACHE C. GABRIEL XII Colegiul Economic "Maria Teiuleanu"/Pitești Argeș ATLETISM
  279. TURNEA D. ADRIANA DANIELA XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/Constanța Constanța ATLETISM
  280. ZANFIRESCU M. MARIA ANA XII Liceul Teoretic "Axente Sever"/Mediaș Sibiu ATLETISM
  281. MILITARU F. IULIA ALINA XII Colegiul Național "Mihai Viteazul"/București București ATLETISM
  282. TÂRZIMAN I. ESTERA XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/București București ATLETISM
  283. GOLEAC M.ANTONIO CRISTIAN XII Colegiul Național "Octav Onicescu"/București București ATLETISM
  284. ANDREI F. BEATRICE XII Colegiul Național "Nichita Stănescu"/Ploiești Prahova ATLETISM
  285. ARSENE GH. MARIUS DANIEL XII Grupul Școlar Economic/Mihăilești Giurgiu ATLETISM
  286. BACIU C. ALEXANDRU GEORGE XII Liceul cu Program Sportiv/Bacău Bacău ATLETISM
  287. BARBU A. ANDREEA ROBERTA XII Liceul "Mircea Eliade"/București București ATLETISM
  288. BĂNĂNĂU P. CORNEL XII Colegiul Național "Octav Onicescu"/București București ATLETISM
  289. BERENDEI ST. DRAGOȘ XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  290. CACIURIAC V. ALEXANDRA CĂTĂLINA XII Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu"/București București ATLETISM
  291. CĂLBOREAN Z. CLAUDIU ZAHARIE XII Liceul Teoretic "Stephan Ludwig Roth"/Mediaș Sibiu ATLETISM
  292. CĂLIN M. IONUȚ COSMIN XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  293. CĂLINOIU A. ALEXANDRU GEORGE XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  294. CHEȘCHEȘ E. F. LUCIAN XII Liceul "Nicolae Teclu"/Copșa Mică Sibiu ATLETISM
  295. CIOBANU P. RĂZVAN IONUȚ XII Colegiul Național "Nicolae Grigorescu"/Câmpina Prahova ATLETISM
  296. CÎRNARU I.ADRIAN VALENTIN XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș ATLETISM
  297. COCOȘI A. IONUȚ ROBERT XII Liceul "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu ATLETISM
  298. COMAN V. VLAD MIHAI XII Colegiul Național "Nicolae Grigorescu"/Câmpina Prahova ATLETISM
  299. COSTACHE GH. ALIN GEORGE XII Liceul cu Program Sportiv/Pitești Argeș ATLETISM
  300. CRĂCIUNESCU C. F. BOGDAN RĂZVAN XII Liceul Teoretic "Independența"/Calafat Dolj ATLETISM
  301. DAVID C. IONUȚ XII Grupul Școlar de Construcții "N. Mihăescu"/ Târgoviște Dâmbovița ATLETISM
  302. DEAȘ V. MARIUS ALEXANDRU XII Colegiul Tehnic "Constantin Istrati"/Câmpina Prahova ATLETISM
  303. DINCĂ E. IONELA ECATERINA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  304. DUMITRESCU C. DANIELA XII Liceul P.T.T.R. "Gheorghe Airinei"/București București ATLETISM
  305. DUMITRU V. MIHAI CODRUȚ XII Grupul Școlar Forestier/Câmpina Prahova ATLETISM
  306. DUMITRU T. RALUCA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  307. ENACHE I. ADRIANA GEORGIANA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  308. ENE I. DIANA MARIA XII Liceul "Traian Vuia"/Reșița Caraș- Severin ATLETISM
  309. GAG M. ANDREI MARIUS XII Liceul cu Program Sportiv/Arad Arad ATLETISM
  310. GAGIU D. DANIEL XII Grupul Școlar "Grigore Moisil"/Brăila Brăila ATLETISM
  311. GUȚU D. O. MIHAELA SANDRA XII Colegiul Național "Octav Onicescu"/București București ATLETISM
  312. IANCU I. IOANA ALEXANDRA XII Colegiul Național "Octav Onicescu"/București București ATLETISM
  313. ISĂILĂ V. ADINA XII Liceul "Onisifor Ghibu"/Sibiu Sibiu ATLETISM
  314. TOMA GH. PETRICĂ XII Grupul Școlar de Construcții "N. Mihăescu"/Târgoviște Dâmbovița ATLETISM
  315. IVAȘCU R.N. ANDREEA XII Colegiul Național "Ion Creangă"/București București ATLETISM
  316. BODIN CĂTĂLIN XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  317. COJOCARU RAREȘ MARIAN XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  318. HRIMIUC DIDIL ROBERT XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  319. ILII GAVRIL ALIN XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  320. MĂRGINEANU ALEXANDRU MĂDĂLIN XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  321. RAMBA ILINUȚ EMANUEL XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  322. SANDRU CIPRIAN XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  323. VANCEA BOGDAN CIPRIAN XII Colegiul Național "Mircea Eliade"/Sighișoara Mureș HANDBAL
  324. POPOVICI TIBERIU XII Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"/Baia Mare Maramureș HANDBAL
  325. BALASZ RADU XII Liceul cu Program Sportiv/Brașov Brașov HANDBAL
  326. RĂU BOGDAN MIRCEA XII Liceul cu Program Sportiv/Brașov Brașov HANDBAL
  327. POLOCOSER ANDREEA XII Liceul cu Program Sportiv/Galați Galați HANDBAL
  328. MĂRGINEAN DELIA XIII Liceul Industrial Metalurgic nr. 3/Galați Galați HANDBAL
  329. DRĂGUȚ ANA-MARIA XII Liceul cu Program Sportiv/Brăila Brăila HANDBAL
  330. GOGORIȚĂ OANA ALEXANDRA XII Liceul "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj HANDBAL
  331. ILIE CARMEN GABRIELA XII Liceul "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj HANDBAL
  332. IONESI ANA-MARIA CLAUDIA XII Liceul "Nicolae Titulescu"/Craiova Dolj HANDBAL
  333. AILINCĂI CRINA ELENA XII Liceul cu Program Sportiv "Avram Iancu"/Zalău Sălaj HANDBAL
  334. PREDA GEORGIANA XII Colegiul Tehnic "Gheorghe Lazăr"/Plopeni Prahova HANDBAL
  335. IVAN IRINA XII Colegiul Tehnic Energetic/Râmnicu Vâlcea Vâlcea HANDBAL
  336. POP ȘTEFAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  337. POP LEON XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  338. MORARU MARIAN DUMITRU ANDREI XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  339. PÎRGHIE MARIUS IOAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  340. SAMSON MIHAI XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  341. STOICA GEORGIAN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  342. DRUNCEA DANIELA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  343. GRĂDINARIU OANA ELENA XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/Snagov Ilfov CANOTAJ
  344. OROS TEODOR ALEXANDRU XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  345. TUDOSANU ANA MARIA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  346. BUBURUZAN ALEXANDRA PAULA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  347. FLOREA SIMONA ANDREEA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  348. MODREA FLORINA GEORGIANA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  349. BOGHIAN ANDREEA NICOLETA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  350. VERMEȘAN ALEXANDRA XII Liceul Teoretic "Traian Lalescu"/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  351. MITEA COSTIN IRINEL XII Liceul cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru"/ Constanța Constanța CANOTAJ
  352. GRECU LAURENȚIU XII Colegiul Tehnic Dierna/Orșova Mehedinți CANOTAJ
  353. POPONEA ADELINA-ELENA XII Colegiul Agricol "Viaceslav Harnaj"/București București CANOTAJ
  354. MIHALACHE ALEXANDRA- NICOLETA XII Colegiul Agricol "Viaceslav Harnaj"/București București CANOTAJ
  355. DANCIU MARIUS pro- moția 2009 Grupul Școlar Forestier/Bistrița Bistrița- Năsăud HALTERE
  356. CHIRILĂ IOAN CRISTIAN XII Colegiul Național "Emil Racoviță"/București București ȘAH
  357. BĂCIOIU LORENA XII Colegiul Național de Arte "Regina Maria"/Constanța Constanța ADMITERE LYON, FRANȚA
  358. DUDUȚA CIPRIAN ALIN XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/ Snagov Ilfov CANOTAJ
  359. NIGA ZAHARIA MIHĂIȚĂ XII Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu"/ Snagov Ilfov CANOTAJ
  360. NEGRU CRISTINA XII Colegiul Sportiv "Nadia Comăneci"/Onești Bacău ATLETISM
  361. COTOI C. SORIN CONSTANTIN XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj ATLETISM
  362. CHIRICA TEODOR IONEL XII Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu"/București București INFORMATICĂ
  363. RONA MIHAI CRISTIAN XII Liceul Teoretic "Benjamin Franklin"/ București București HANDBAL
  364. DĂNĂILĂ CRISTINA XII Liceul cu Program Sportiv/Brăila Brăila TENIS
  365. PODASCA GABRIEL XIII Grupul Școlar "Costache Conachi Peche"/ Galați Galați BOX
  366. POCZO IULIUS FLORIN XIII Colegiul Tehnic "Matei Corvin"/Hunedoara Hunedoara BOX
  367. GAVRIL RONALD XII Grupul Școlar "Alexandru Vlahuță"/Bacău Bacău BOX
  368. VLAD ANCA GEORGIANA XII Liceul cu Program Sportiv "Petrache Trișcu"/Craiova Dolj BOX
  369. PIRLOGEA ADRIAN XIII Grupul Școlar Industrial de Petrol/ Teleajen Prahova BOX
  370. VANTA ALEXANDRU CONSTANTIN XII Grupul Școlar Charles Laugier/Craiova Dolj BOX
  371. PLAIAȘU ALEXANDRU DRAGOȘ XII Grupul Școlar Slănic/Slănic Prahova BOX
  372. VASILE GIGEL ANDREI XIII Grupul Școlar Industrial de Petrol/ Teleajen Prahova BOX
  373. STAN IULIAN GABRIEL XIV Grupul Școlar Doamna Chiajna/Chiajna Ilfov BOX
  374. DUCARU IONUȚ XII Liceul Teoretic "Mihail Săulescu"/ Predeal Brașov SCHI FOND ȘI BIATLON
  375. ȘERBAN DENIS XII Liceul Teoretic "Mihail Săulescu"/ Predeal Brașov SCHI FOND ȘI BIATLON
  376. TECAR FLAVIA CARMEN XII Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"/Cluj- Napoca Cluj NATAȚIE
  377. FICZAY MARIA MIHAELA XII Liceul cu Program Sportiv/Cluj-Napoca Cluj FOTBAL
  378. BARASCU ION RAZVAN XII Grupul Școlar Industrial/Râșnov Brașov SCHI FOND ȘI BIATLON
  379. SOLOVASTRU SEBASTIAN GEORGE XII Colegiul de Științe "Grigore Antipa"/ Brașov Brașov SCHI FOND ȘI BIATLON
  380. ARITON IONUȚ ALEXANDRU XII Liceul Teoretic/Zărnești Brașov SCHI FOND ȘI BIATLON
  381. KOPACZ N. KUND XII Liceul Teoretic "Marton Aron"/Miercurea- Ciuc Harghita SCHI ALPIN
  382. ȚIGĂNESCU BOGDAN XII Grupul Școlar Industrial/Zărnești Brașov CICLISM
  383. DUMITRANA CONSTANTIN XII Grupul Școlar Construcții de Mașini/ Colibași/Mioveni Argeș CICLISM
  384. RUSU DORU RAREȘ XII Liceul de Arte Plastice "Romul Ladea"/ Cluj- Napoca Cluj CICLISM
  385. MAZILU MARIA MARINELA XII Colegiul Național "Mircea cel Bătrân"/ Râmnicu Vâlcea Vâlcea SKELETON
  (la 09-06-2010, Anexa nr. 2 a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 3.848 din 17 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 09 iunie 2010 )
  --------