HOTĂRÂRE nr. 299 din 31 martie 2010pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 29 aprilie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 şi 597 bis din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 2 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.2. La anexa nr. 8 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Gheorgheni", la capitolul A "Drumuri, străzi cu trotuarele aferente, precum şi zonele de protecţie ale acestora", se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 530 ml, pietruit 530 ml, suprafaţa totală S = 3.980 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "68.421,52";- la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.410 ml, pietruit 1.410 ml, suprafaţa totală S = 15.608 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "182.027,06";- la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 225 ml, asfaltat 225 ml, suprafaţa totală S = 3.750 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "151.241,37";- la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.350 ml, asfaltat 770 ml, pietruit 580 ml, suprafaţa totală S = 17.631 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "562.433,57";- la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 185 ml, pietruit 185 ml, suprafaţa totală S = 2.083 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "119.960,06";- la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.880 ml, asfaltat 1.880 ml, suprafaţa totală S = 60.028 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "1.847.512,93";- la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.020 ml, asfaltat 890 ml, pietruit 130 ml, suprafaţa totală S = 9.618 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "649.729,60";- la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 180 ml, asfaltat 180 ml, suprafaţa totală S = 2.617 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "139.029,80";- la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 970 ml, asfaltat 970 ml, suprafaţa totală S = 10.990 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "547.442,46";- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 500 ml, asfaltat 500 ml, suprafaţa totală S = 7.360 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "400.816,14";- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.175 ml, pietruit 1.175 ml, suprafaţa totală S = 10.281 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "173.359,12";- la poziţia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.600 ml, asfaltat 650 ml, pietruit 950 ml, suprafaţa totală S = 17.376 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "576.458,60";- la poziţia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.000 ml, pietruit 1.000 ml, suprafaţa totală S = 8.200 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "129.097,23";- la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 400 ml, asfaltat 400 ml, suprafaţa totală S = 4.876 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "271.371,80";- la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: "lungimea totală 1.220 ml, asfaltat 1.220 ml, suprafaţa totală S = 13.017 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "821.233,96".3. La anexa nr. 12 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Avrămeşti", la secţiunea I "Bunuri imobile": a) se abrogă poziţiile nr. 1 şi 2; b) la poziţia nr. 24, coloana nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: "teren aferent 2.526 mp la fosta grădiniţă de copii Firtănuş", iar coloana nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins "Str. Principală nr. 63"; c) după poziţia nr. 27 se introduc cincizeci şi două de noi poziţii, poziţiile nr. 28-79, conform anexei nr. 2.4. Anexa nr. 14 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brădeşti" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.5. Anexa nr. 15 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Căpâlniţa" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.6. Anexa nr. 17 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciumani" se modifică şi se completează după cum urmează: a) se abrogă poziţiile nr. 4, 9 şi 22; b) după poziţia nr. 115 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 116-119, conform anexei nr. 5.7. La anexa nr. 20 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Corund", la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 86 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 87, conform anexei nr. 6.8. Anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dârjiu" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7.9. La anexa nr. 25 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Feliceni", următoarele poziţii se modifică după cum urmează:- la poziţia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "1.309.023";- la poziţia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "948.523";- la poziţia nr. 239, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "166.717";- la poziţia nr. 242, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "145.946";- la poziţia nr. 257, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "272.675";- la poziţia nr. 358, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "172.022";- la poziţia nr. 362, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: "389.011".10. Anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Lupeni" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8.11. Anexa nr. 35 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mereşti" se modifică şi se completează după cum urmează: a) se abrogă poziţia nr. 8 "Clădire Dispensar sanitarveterinar"; b) după poziţia nr. 18 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 19-26, conform anexei nr. 9.12. Anexa nr. 39 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Păuleni Ciuc" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10.13. La anexa nr. 40 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Plăieşii de Jos", după poziţia nr. 52 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 53-62, conform anexei nr. 11.14. Anexa nr. 41 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Praid" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 12.15. Anexa nr. 42 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Remetea" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 13.16. La anexa nr. 44 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sărmaş", după poziţia nr. 64 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 65 şi 66, conform anexei nr. 14.17. Anexa nr. 49 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sânmartin" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 15.18. Anexa nr. 52 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suseni" se modifică şi se completează după cum urmează: a) se abrogă poziţia nr. 54; b) după poziţia nr. 136 se introduc 44 de noi poziţii, poziţiile nr. 137-180, conform anexei nr. 16.19. Anexa nr. 53 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimoneşti" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 17.20. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vărşag", după poziţia nr. 27 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 28, conform anexei nr. 18.21. Anexa nr. 58 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Voşlăbeni" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 19.22. Anexa nr. 60 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cozmeni" se modifică şi se completează după cum urmează: a) la poziţia nr. 10, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "Situat în localitatea Lăzăreşti nr. 253, vecinătăţi: vest: DC 2, nord: proprietate privată, sud: Biserica româno-catolică, est: grădină particulară, suprafaţa construită = 430 mp, structura din zidărie de cărămidă, planşee de bolţi de zidărie, fundaţii din piatră, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare ţigle. Instalaţie electrică de iluminat, instalaţii de apă canal şi instalaţii sanitare, teren aferent - 3.280 mp";- la poziţia nr. 13, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "Situat în localitatea Lăzăreşti nr. 248, vecinătăţi: vest: DJ 113B, nord: DS 93, sud: proprietate particulară, est: proprietate particulară, suprafaţa construită = 368 mp, structura din zidărie de cărămidă, planşee de bolţi de zidărie, fundaţii din beton, acoperiş tip şarpantă cu învelitoare ţigle. Instalaţie electrică de iluminat, instalaţii de apă canal şi instalaţii sanitare, teren aferent 3.087 mp";- la poziţia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins "Teren bază sportivă şi teren intravilan", iar coloana nr. 4 va avea următorul cuprins "Situat în localitatea Cozmeni, vecinătăţi: nord: proprietate privată, est: proprietate privată, vest: DE 451, sud: proprietate privată, teren aferent - 11.904 mp, nr. topo. 8491, nr. inventar: 8005 şi teren intravilan - 2.700 mp, situat în vecinătatea terenului de bază sportivă, la S, N şi E - proprietate privată, V - drum comunal, CF nr. 101/N Cozmeni";- la poziţia nr. 35, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "Cozmeni nr. topo. 4704, vecinătăţi N - drum comunal, S, E, V parcele particulare, teren aferent - 42.200 mp";- la poziţia nr. 61, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: "Baia Budos, suprafaţa de 10.900 mp, din care suprafaţa construită - 48 mp"; b) după poziţia nr. 156, se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 157-159, conform anexei nr. 20.23. Anexa nr. 63 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Satu Mare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 21.  +  Articolul IISe atestă apartenenţa bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tomeşti, judeţul Harghita, înfiinţată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiinţarea unor comune, prevăzute în anexa nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------- Notă *) Anexele nr. 1-22 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 31 martie 2010.Nr. 299.------