ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"(actualizat până la data de 12 mai 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 11 iulie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 276 din 28 aprilie 2009.Ţinând cont de Avizul nr. 90.587 din 9 iunie 2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor,în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyBucureşti, 2 iulie 2008.Nr. 863.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 02/07/2008