ORDIN nr. 1.204 din 26 martie 2010pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 14 aprilie 2010    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,ministrul dezvoltării regionale și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se completează cu dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului turismului nr. 485/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
    Elena Gabriela Udrea
    București, 26 martie 2010.Nr. 1.204.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind autorizarea plajelor în scop turistic