PROGRAMUL din 24 martie 2010de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 9 aprilie 2010  I. Stadiul actual al Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilorÎn România, pierderile cauzate economiei naţionale în general şi agriculturii în special, dar şi populaţiei de către fenomenele meteorologice periculoase, precum şi lipsa unor măsuri active de intervenţie pentru combaterea sau limitarea acestora au fost argumentul principal pentru abordarea cu precădere în ultimii ani a domeniului modificării vremii.Începând cu anul 2000 s-a trecut la implementarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, prin hotărâri anuale ale Guvernului.Prin Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă s-au aprobat obiectivele activităţii de intervenţii active în atmosferă, structura sistemului, modul de finanţare şi implementare a programului şi înfiinţarea Administraţiei Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, instituţie publică de interes naţional care răspunde de domeniul intervenţiilor active în atmosferă.Sistemul naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor este conceput ca un sistem coerent, naţional, interconectat regional, având în componenţa sa unităţi de combatere a căderilor de grindină ce utilizează metoda de "însămânţare" a norilor cu iodură de argint, iar în perspectivă, după realizarea unor studii şi cercetări, unităţi de creştere a precipitaţiilor pentru efectuarea de acţiuni de însămânţare a norilor pentru creşterea şi/sau uniformizarea precipitaţiilor, grupuri independente de combatere a grindinei, utilizând generatoare terestre, precum şi unităţi noi, care se vor crea pe baza noilor tehnologii rezultate ca urmare a progresului tehnico-ştiinţific.Pe baza hotărârilor Guvernului prin care s-au aprobat obiectivele etapelor anuale ale Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor s-au realizat:- Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, care asigură în prezent protecţia unei suprafeţe de 105 mii ha, cu posibilităţi de protecţie a 150 mii ha în judeţele Prahova şi Buzău;- Centrul Zonal de Coordonare Moldova şi Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, cu intrarea parţială în funcţiune în anul 2010;- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Vrancea şi Galaţi - investiţie în derulare;- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Mureş şi Alba - investiţie în derulare;- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş, cu capacitatea de a proteja o suprafaţă de 150 mii ha în judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin - investiţie în derulare;- activităţi de cercetare-dezvoltare pentru mijloacele tehnice şi tehnologii de combatere.II. Necesitatea elaborării şi implementării Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilorPotrivit prevederilor Legii nr. 173/2008, implementarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se face eşalonat pe baza unui program de realizare a acestuia.Programul este naţional, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare şi operaţional.Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, prin care se aprobă obiectivele şi fondurile necesare.Activităţile principale prevăzute în etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologică, de proiectare, instruire, atestare-reatestare, investiţii, precum şi activităţi de servicii de protecţie în folosul populaţiei şi agriculturii.Obiectivul activităţilor de intervenţii active în atmosferă îl constituie:- reducerea riscurilor faţă de fenomenele meteorologice periculoase pentru populaţie, pentru zonele economice şi culturi agricole (grindină etc.);- creşterea precipitaţiilor în zonele de interes ale ţării (ploaie, zăpadă);- participarea activă la programele regionale şi internaţionale în domeniu.Prin implementarea Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se asigură protecţia culturilor agricole la căderile de grindină, evitându-se astfel importante pierderi cauzate de grindină, asigurarea resurselor de apă, precum şi protecţia populaţiei la fenomenele meteorologice extreme.În implementarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor se urmăreşte participarea României la proiecte internaţionale din domeniul intervenţiilor active în atmosferă, în funcţie de nivelul de dezvoltare a acestuia, realizarea tehnologiilor necesar a fi aplicate şi se ţine seama de condiţiile climatice regionale şi de particularităţile fenomenelor meteorologice extreme care apar în ţara noastră, precum şi de experienţa dobândită în acest domeniu.III. Principalele activităţi ale Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilorConform prevederilor Legii nr. 173/2008, principalele activităţi ale Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor sunt constituite din studii, cercetări, omologarea unităţilor din structura sistemului, programele experimentale în domeniu, exploatarea unităţilor din structură, eşalonarea realizării unităţilor, proiecte de colaborare internaţionale şi programe de formare profesională.Principalele activităţi sunt prezentate în continuare:
  *Font 7*
  Nr. crt. Principalele activităţi (componente-denumiri) Eşalonarea activită- ţilor (ani)
  0 1 2
  I. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNICĂ ŞI TEHNOLOGII DE INTERVENŢII ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ
  I.A. Studii privind concepţia de sistem şi strategii de dezvoltare a sistemului şi a unităţilor din structură
  I.A.1. Studiu privind concepţia de dezvoltare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024 2010-2011
  I.A.2. Studiu privind dezvoltarea în concordanţă cu noile tendinţe tehnico-ştiinţifice şi reglementări internaţionale în domeniul intervenţiilor active în atmosferă 2012-2018
  I.A.3. Studiu de dezvoltare a capacităţii de cercetare, dezvoltare, inovare, modelare şi simulare asistată în laborator, analiza comparativă a tehnologiilor de intervenţie activă în atmosferă, modelare a fenomenelor meteo dăunătoare 2011-2024
  I.A.4. Studiu de dezvoltare a sistemului de analiză a balanţei hidrologice la nivel naţional şi de gestionare a acesteia în corelaţie cu sistemul operativ de creştere a precipitaţiilor şi cu sistemul de irigaţii 2011-2017
  I.A.5. Studiu privind concepţia de dezvoltare a capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţiile active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova şi a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi cu grupurile de combatere din structură 2010-2011
  I.A.6. Studiu privind concepţia de dezvoltare a capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţiile active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Muntenia 2012-2015
  I.A.7. Studiu privind concepţia de dezvoltare a capabilităţii combaterii căderilor de grindină şi extinderea domeniilor de activitate pentru intervenţiile active în atmosferă şi aplicaţii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Transilvania 2011-2015
  I.A.8. Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia 2010-2012
  I.A.9. Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş 2012-2013
  I.A.10. Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova 2013-2014
  I.A.11. Studiu privind concepţia de dezvoltare a Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia 2016-2017
  I.A.12. Studiu privind concepţia de dezvoltare a unităţilor noi cu tehnologii speciale 2020-2024
  I.B. Studii privind domeniul intervenţiilor active în atmosferă
  I.B.1. Studii de meteorologie, hidrologie şi climatologie privind stabilirea datelor ştiinţifice necesare elaborării şi optimizării tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor în Banat şi Oltenia, precum şi colaborarea în domeniu cu ţările sud-est europene, în condiţiile schimbărilor climatice 2010-2015
  I.B.2. Studii de meteorologie, hidrologie şi climatologie privind stabilirea datelor ştiinţifice necesare elaborării şi optimizării tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor în estul şi sud-estul României, precum şi colaborarea în domeniu cu Republica Moldova, în condiţiile schimbărilor climatice 2011-2016
  I.B.3. Studii de meteorologie, climatologie şi hidrologie privind stabilirea datelor ştiinţifice necesare elaborării tehnologiei de uniformizare a precipitaţiilor în nordul şi nord-estul României, precum şi colaborarea în domeniu cu statele vecine din zonă, în condiţiile schimbărilor climatice 2012-2017
  I.B.4. Studii privind concepţia de elaborare şi/sau achiziţie-implementare a tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor 2014-2015
  I.B.5. Studii privind aplicarea tehnologiei de intervenţii active în atmosferă în combaterea incendiilor de proporţii în masive muntoase, cu implicarea în proiectele europene în domeniu 2015-2020
  I.B.6. Studii privind oportunitatea, impactul şi eficienţa aplicării tehnologiei de creştere/uniformizare a precipitaţiilor la asigurarea rezervelor de apă în acumulările montane, în condiţiile variabilităţii climatice 2015-2024
  I.B.7. Studii privind eficienţa aplicării tehnologiei de intervenţii active în atmosferă în reducerea riscurilor la alte fenomene meteorologice periculoase 2016-2020
  I.B.8. Studii de optimizare a tehnologiei de intervenţii active în atmosferă la condiţiile de relief şi meteorologice specifice României 2011-2024
  I.B.9. Studii de meteorologie, climatologie şi hidrologie privind impactul aplicării tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă 2011-2024
  I.C. Omologarea unităţilor din structura sistemului
  I.C.1. Omologarea Unităţii-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova la capabilitatea maximă de combatere cu 12 puncte de lansare 2010-2012
  I.C.2. Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi 2010-2015
  I.C.3. Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea 2011-2016
  I.C.4. Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş 2012-2017
  I.C.5. Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş 2012-2017
  I.C.6. Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia 2015-2019
  I.C.7. Omologarea Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş 2015-2019
  I.C.8. Omologarea Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova 2022-2024
  I.C.9. Omologarea Unităţii de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia 2022-2024
  I.C.10. Omologarea de "unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale" şi structuri noi (CDI, învăţământ) a căror necesitate rezultă din studiile de dezvoltare 2020-2024
  I.C.11. Omologare grupuri de combatere din CZC Muntenia, CZC Moldova şi CZC Transilvania 2010-2024
  I.D. Omologarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă
  I.D.1. Cercetare-dezvoltare tehnologii neconvenţionale pentru intervenţii active în atmosferă. Omologare tehnologii 2011-2018
  I.D.2. Cercetare-dezvoltare tehnologii de monitorizare şi evaluare a eficienţei fizice a intervenţiilor active în atmosferă. Omologare tehnologii 2011-2020
  I.D.3. Cercetare-dezvoltare tehnologii şi echipamente pentru evaluarea în condiţii dinamice a eficienţei compoziţiilor destinate intervenţiilor active în atmosferă. Omologare tehnologii 2012-2020
  I.D.4. Cercetare-dezvoltare agenţi activi de însămânţare şi tehnologii specifice de producere a acestora. Omologare tehnologii 2011-2024
  I.D.5. Cercetare-dezvoltare tehnologii pentru combaterea ceţii de pe aeroporturi. Omologare tehnologii 2014-2020
  I.D.6. Cercetare-dezvoltare tehnologii de creştere a rezervei de apă în zonele de acumulare. Omologare tehnologii 2013-2020
  I.D.7. Cercetări pentru realizarea unor structuri software şi hardware specifice tehnologiilor de influenţă activă în atmosferă. 2012-2020
  I.D.8. Elaborare tehnologii şi efectuarea determinărilor privind impactul aplicării tehnologiilor de intervenţii active la exploatarea unităţilor din sistem şi introducerea noilor tehnologii de intervenţii active în atmosferă 2011-2024
  I.E. Cercetare ştiinţifică mijloace tehnice de intervenţii active în atmosferă
  I.E.1. Cercetare-dezvoltare pentru realizarea instalaţiilor automatizate de lansare fuzee antigrindină. Omologarea instalaţiei 2010-2012
  I.E.2. Cercetare-dezvoltare pentru realizarea de fuzee pentru intervenţii active în atmosferă cu sisteme de securizare şi destinaţii multiple. Omologare produse 2011-2015
  I.E.3. Cercetare-dezvoltare sisteme de sol pentru generarea şi împrăştierea agenţilor activi de însămânţare pentru intervenţii active 2012-2018
  I.E.4. Cercetare-dezvoltare sisteme pentru generarea şi împrăştierea agenţilor activi de însămânţare pentru intervenţii active dispuse la purtătorii aerieni 2012-2020
  I.E.5. Cercetare-dezvoltare echipamente specifice pentru unităţile din structura sistemului 2011-2017
  I.E.6. Cercetare-dezvoltare fuzee cu utilizare multiplă în domeniul intervenţiilor active în atmosferă şi domenii conexe (combaterea incendiilor de proporţii şi a dăunătorilor în masive muntoase) 2012-2020
  I.E.7. Cercetare-dezvoltare echipamente conexe utilizate în activităţile de intervenţii active în atmosferă 2011-2024
  I.F. Programe experimentale din domeniul intervenţiilor active în atmosferă
  I.F.1. Programe experimentale prin simulare în domeniul modificării vremii: combaterea grindinei, creşterea/uniformizarea precipitaţiilor, utilizare noi mijloace tehnice, agenţi activi noi de însămânţare a norilor şi agenţi activi de modificări locale a factorilor meteorologici 2014-2015
  I.F.2. Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru creşterea/uniformizarea precipitaţiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul şi nord-nord-estul României 2015-2018
  I.F.3. Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional pentru creşterea/uniformizarea precipitaţiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul şi nord-nord-estul României în colaborare cu ţările limitrofe 2019-2022
  I.F.4. Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare în domeniul mijloacelor tehnice de combatere a căderilor de grindină, a noilor agenţi activi de însămânţare a norilor şi altor agenţi activi de modificări locale ale factorilor meteorologici 2012-2024
  I.F.5. Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional în domeniul mijloacelor tehnice de combatere a căderilor de grindină, a noilor agenţi activi de însămânţare a norilor şi altor agenţi activi de modificări locale ale factorilor meteorologici 2014-2024
  I.F.6. Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare în domeniul mijloacelor tehnice utilizate în domeniul intervenţiilor active pentru stingerea incendiilor de proporţii în masivele muntoase 2015-2018
  I.F.7. Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional în domeniul mijloacelor tehnice utilizate în domeniul intervenţiilor active pentru stingerea incendiilor de proporţii în masivele muntoase 2019-2021
  I.F.8. Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru alte aplicaţii din domeniul modificării vremii 2017-2018
  I.F.9. Programe experimentale prin experimente ştiinţifice cu obiectiv funcţional pentru alte aplicaţii din domeniul modificării vremii 2019-2022
  I.G. Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă în agricultura avansată
  I.G.1. Studii privind aplicarea tehnologiei de intervenţii active în atmosferă în agricultura avansată 2010-2015
  I.G.2. Cercetare-dezvoltare pentru implementarea sistemelor informatice şi de comunicaţii ale sistemului în proiectele de agricultură informatizată 2011-2017
  I.G.3. Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă în combaterea îngheţurilor târzii în plantaţiile vitipomicole 2012-2018
  I.G.4. Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă în combaterea dăunătorilor în masivele muntoase păduroase 2015-2024
  I.G.5. Cercetare-dezvoltare pentru implementarea structurilor unităţilor sistemului şi utilizarea tehnologiilor de intervenţii active în atmosferă la realizarea piloţilor de agricultură avansată în domeniul horticol 2010-2024
  I.G.6. Implementarea tehnologiilor de energii neconvenţionale realizate în cadrul Programului în agricultură şi dezvoltare rurală 2011-2024
  II. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NAŢIONAL ANTIGRINDINĂ ŞI DE CREŞTERE A PRECIPITAŢIILOR
  II.A. Centre zonale de coordonare
  II.A.1. Centrul Zonal de Coordonare Muntenia 2014-2016
  II.A.2. Centrul Zonal de Coordonare Moldova 2010-2013
  II.A.3. Centrul Zonal de Coordonare Transilvania 2010-2014
  II.B. Unităţi de combatere a căderilor de grindină
  II.B.1. Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova (modernizare) 2011-2014
  II.B.2. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi 2010-2014
  II.B.3. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea 2010-2015
  II.B.4. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş 2010-2014
  II.B.5. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş 2010-2014
  II.B.6. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia 2012-2016
  II.B.7. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş 2012-2016
  II.C. Unităţi de creştere a precipitaţiilor
  II.C.1. Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova 2017-2020
  II.C.2. Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia 2018-2021
  II.D. Grupuri de combatere independente* 2011-2020
  II.E. Unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale** 2021-2024
  III. EXPLOATAREA OPERAŢIONALĂ A SISTEMULUI ŞI A UNITĂŢILOR DIN STRUCTURĂ PENTRU PROTEJAREA POPULAŢIEI ŞI A ECONOMIEI LA RISCURILE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE SAU DĂUNĂTOARE
  III.1. Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova 2010-2024
  III.2. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi 2012-2024
  III.3. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea 2013-2024
  III.4. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mureş 2014-2024
  III.5. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timiş 2014-2024
  III.6. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia 2017-2024
  III.7. Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Maramureş 2017-2024
  III.8. Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova 2023-2024
  III.9. Unitatea de Creştere a Precipitaţiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia 2023-2024
  III.10. Grupuri de combatere independente 2011-2024
  III.11. Unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale 2022-2024
  IV. PROIECTE EUROPENE ÎN DOMENIUL INTERVENŢIILOR ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ ŞI COLABORĂRI INTERNAŢIONALE
  IV.1. Reducerea impactului căderilor de grindină pentru o dezvoltare durabilă în S-E Europei, cu participarea ţărilor din regiune 2010-2013
  IV.2. Alimentarea cu energie electrică de la sistemele fotovoltaice ale punctelor de lansare ale Unităţii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iaşi, cu participarea Republicii Moldova 2010-2013
  IV.3. Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă în vederea reducerii căderilor de grindină pentru o dezvoltare durabilă în zona transfrontalieră România-Moldova 2010-2013
  IV.4. Sistem integrat de prevenire a dezastrelor cauzate de căderile de grindină în zona de frontieră româno-bulgară 2010-2013
  IV.5. Modificarea vremii prin intervenţii active în atmosferă în condiţiile modificărilor climatice şi pentru dezvoltarea durabilă a regiunii Banatului (România-Serbia) 2010-2013
  IV.6. Alte proiecte europene de colaborare în domeniul intervenţiilor active în atmosferă 2010-2024
  IV.7. Alte proiecte de colaborare cu alte ţări din afara spaţiului european în domeniul intervenţiilor active în atmosferă 2010-2024
  V. PROGRAM FORMARE ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL INTERVENŢIILOR ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ 2010-2024
  ____________ Notă *) Grupurile de combatere independente se realizează pe baza investiţiilor private şi intră în coordonarea tehnică şi operativă a centrelor zonale de coordonare. Notă **) Unităţi noi, unităţi cu tehnologii speciale ce se vor realiza pe baza progresului tehnico-ştiinţific şi reglementărilor internaţionale în domeniu.____________