DECRET nr. 420 din 7 aprilie 2010privind conferirea unor ordine
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 9 aprilie 2010    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, 7 şi 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea preşedintelui Academiei Române,cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la înfiinţarea institutelor de lingvistică, istorie şi speologie din Cluj-Napoca, precum şi a 60 de ani de la înfiinţarea Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, pentru rezultatele de excepţie obţinute în activitatea ştiinţifică de nivel naţional şi internaţional, prin care au contribuit la formarea multor generaţii de specialişti şi la impunerea Clujului ca un centru incontestabil al culturii şi cercetării de nivel academic,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor domnului academician Camil Mureşanu, director de onoare al Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer domnului profesor doctor Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, directorul Institutului de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca.  +  Articolul 3Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria H - Cercetarea ştiinţifică:- domnului profesor doctor Eugen Beltechi, cercetător ştiinţific gradul I, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" din Cluj-Napoca;- domnului profesor doctor Ioan Chindriş, directorul Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române;- domnului profesor doctor Ioan Mării, directorul Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" din Cluj-Napoca;- domnului profesor doctor Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române, directorul Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUEMIL BOCBucureşti, 7 aprilie 2010.Nr. 420.-------------