LEGE nr. 137 din 24 iulie 1997privind graţierea unor pedepse
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 25 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se gratiaza în întregime: a) pedepsele cu închisoare până la 2 ani inclusiv, precum şi pedepsele cu amendă până la 10.000.000 lei inclusiv, aplicate de instanţele de judecată; b) pedepsele cu închisoare până la 5 ani inclusiv, aplicate celor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au împlinit vârsta de 60 de ani, femeilor gravide sau care au copii până la 2 ani.  +  Articolul 2Se gratiaza în parte, cu 1/2, pedepsele cu închisoare, aplicate de instanţele de judecată, mai mari de 2 ani, dar care nu depăşesc 5 ani inclusiv.  +  Articolul 3Prevederile art. 1 şi 2 se aplică şi celor care executa pedeapsa închisorii la locul de muncă.  +  Articolul 4Se gratiaza în întregime măsura internării într-un centru de reeducare, precum şi măsura trimiterii într-o şcoala specială de muncă şi reeducare, luată faţă de minori de către instanţele de judecată.Beneficiază de graţierea prevăzută la alin. 1 numai minorii care au executat cel puţin un an din măsura internării într-un centru de reeducare sau într-o şcoala specială de muncă şi reeducare.  +  Articolul 5Prevederile art. 1-4 din prezenta lege nu se aplică recidivistilor, precum şi celor care au săvârşit următoarele infracţiuni:A. Reglementate de Codul penal:- infracţiunile contra siguranţei statului, prevăzute de art. 155-173;- infracţiunile de omor, prevăzute de art. 174-177;- vătămarea corporală grava, prevăzută de art. 182;- lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, prevăzute de art. 183;- provocarea ilegala a avortului, prevăzută de art. 185 alin. 1, 2 şi 3;- lipsirea de libertate în mod ilegal, prevăzută de art. 189;- violarea de domiciliu, prevăzută de art. 192 alin. 2;- şantajul, prevăzut de art. 194;- violul, prevăzut de art. 197;- incestul, prevăzut de art. 203;- furtul calificat, prevăzut de art. 209;- tâlhăria, prevăzută de art. 211;- gestiunea frauduloasă, prevăzută de art. 214;- înşelăciunea, prevăzută de art. 215 alin. 2, 3, 4 şi 5;- delapidarea, prevăzută de art. 215^1 alin. 2;- ultrajul, prevăzut de art. 239 alin. 2 şi 3;- sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, prevăzute de art. 242;- abuzul în serviciu contra intereselor publice, prevăzut de art. 248;- abuzul în serviciu în forma calificată, prevăzut de art. 248^1;- luarea de mită, prevăzută de art. 254;- darea de mită, prevăzută de art. 255;- traficul de influenţa, prevăzut de art. 257;- tortura, prevăzută de art. 267^1;- represiunea nedreaptă, prevăzută de art. 268;- evadarea, prevăzută de art. 269;- înlesnirea evadării, prevăzută de art. 270;- nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, prevăzută de art. 271;- neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpa, prevăzute de art. 273 alin. 2;- neîndeplinirea cu ştiinţa a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, prevăzute de art. 274 alin. 2;- părăsirea postului şi prezenta la serviciu în stare de ebrietate, prevăzute de art. 275;- distrugerea şi semnalizarea falsa, prevăzute de art. 276;- accidentul şi catastrofa de cale ferată, prevăzute de art. 277;- nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 279;- nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevăzută de art. 279^1;- falsificarea de monede sau de alte valori, prevăzută de art. 282;- falsificarea de valori străine, prevăzută de art. 284;- deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prevăzută de art. 285;- specula, prevăzută de art. 295;- înşelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor, prevăzută de art. 297;- deturnarea de fonduri, prevăzută de art. 302^1;- contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, prevăzute de art. 309;- traficul de stupefiante, prevăzut de art. 312;- falsificarea de alimente sau de alte produse, prevăzută de art. 313;- încăierarea, prevăzută de art. 322;- asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323;- dezertarea, prevăzută de art. 332;- zborul neautorizat, prevăzut de art. 340;- distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale, prevăzute de art. 360.B. Reglementate de legi speciale:- infracţiunile prevăzute de art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţionala a României;- infracţiunile prevăzute de art. 37 alin. 1 şi 2 din Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice;- infracţiunile prevăzute de art. 109, 110 şi 115 din Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă;- infracţiunile prevăzute de art. 72 şi 73 din Legea nr. 30/1978 - Codul vamal al României;- infracţiunea prevăzută de art. 208 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;- infracţiunile prevăzute de art. 10-16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.De asemenea, nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei care au săvârşit infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani.  +  Articolul 6Sancţiunile cu închisoare aplicate pentru contravenţii nu se mai executa, iar pentru contravenţiile săvârşite până la intrarea în vigoare a prezentei legi nu se mai aplica sancţiunea închisorii contravenţionale.  +  Articolul 7Faptele care, potrivit art. 18^1 din Codul penal, nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni nu se mai sancţionează, dacă au fost săvârşite până la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 8În cauzele în care urmărirea penală nu a început, precum şi în cele aflate în curs de urmărire penală sau de judecată, procesul penal va porni sau, după caz, va continua, iar după stabilirea pedepsei se va face aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 9Graţierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii sau a sancţiunii închisorii contravenţionale, deoarece s-au sustras de la executarea acestora, precum şi celor care au început executarea, dar ulterior s-au sustras.  +  Articolul 10Cei gratiati care, în decurs de 3 ani, savarsesc o infracţiune intenţionată vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracţiune, şi pedeapsa sau restul de pedeapsa rămas neexecutat, ca urmare a aplicării prezentei legi.  +  Articolul 11Dispoziţiile prezentei legi se aplică numai faptelor comise până la data de 26 mai 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------