ORDIN nr. 1.589 din 15 martie 2010pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivaţi
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 martie 2010    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 11 alin. (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 6 alin. (4) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea condiţiilor şi declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista contribuabililor reactivaţi, prevăzută în anexă.  +  Articolul 2Lista contribuabililor reactivaţi va fi afişată de Direcţia generală de tehnologia informaţiei pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.mfinante.ro, la secţiunea "Informaţii contribuabili".  +  Articolul 3Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Sorin BlejnarBucureşti, 15 martie 2010.Nr. 1.589.  +  Anexa LISTAcontribuabililor reactivaţi
    *Font 8*
    ┌────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │Codul unic de│ │ │Organul fiscal care a││crt.│înregistrare │ Denumirea contribuabilului│ Domiciliul fiscal │ întocmit dosarul ││ │ │ │ │ de reactivare │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Bacău │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 1 │ 11480990 │SAURO COM - S.R.L. │Judeţul Bacău, municipiul Bacău, │Direcţia Generală a ││ │ │ │str. Milcov nr. 12, bl.12, sc. B, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │et. P, ap. 2 │Judeţului Bacău │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Braşov │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 2 │ 17469517 │BUBUCOM - S.R.L. │Judeţul Braşov, municipiul Braşov,│Direcţia Generală a ││ │ │ │str. Poiana lui Stechil nr. 10, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │bl.1, et. 4, ap. 406 │Judeţului Braşov │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3 │ 5686172 │GASTIL-COM - S.R.L. │Judeţul Braşov, municipiul Braşov,│Direcţia Generală a ││ │ │ │Bd. 15 Noiembrie nr. 13, ap. 3 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Braşov │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Brăila │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 4 │ 5611110 │ALTISSIMA COM - S.R.L. │Judeţul Brăila, satul Scorţaru │Direcţia Generală a ││ │ │ │Vechi, comuna Tudor Vladimirescu, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │str. Scorţaru Vechi nr. 102 │Judeţului Brăila │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5 │ 18926013 │COMPACT GRUP LOGISTICS - │Judeţul Brăila, municipiul Brăila,│Direcţia Generală a ││ │ │S.R.L. │Str. Grădinii Publice nr. 6, et. 2│Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Brăila │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6 │ 14964057 │DACIANA COM - S.R.L. │Judeţul Brăila, municipiul Brăila,│Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Albinei nr.35, bl. A3, sc. 1,│Finanţelor Publice a ││ │ │ │et. 4, ap. 19 │Judeţului Brăila │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 7 │ 18090545 │DRUMUL BERII - S.R.L. │Judeţul Brăila, municipiul Brăila,│Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Plantelor nr. 40 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Brăila │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8 │ 10067148 │IANULA COM - S.R.L. │Judeţul Brăila, municipiul Brăila,│Direcţia Generală a ││ │ │ │str. Gheorghe Şincai nr. 12 bis │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Brăila │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Buzău │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 9 │ 16931234 │FAVORIT IMOBILIARE - S.R.L.│Judeţul Buzău, municipiul Buzău, │Direcţia Generală a ││ │ │ │Bd. Unirii, bl. 138, ap. 9 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Buzău │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Călăraşi │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 10 │ 18696550 │WASH FAST - S.R.L. │Judeţul Călăraşi, municipiul │Direcţia Generală a ││ │ │ │Călăraşi, str. Rahova nr. 177 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Călăraşi │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Constanţa │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 11 │ 16923134 │MEDIATOR GROUP - S.R.L. │Judeţul Constanţa, satul Viile, │Direcţia Generală a ││ │ │ │comuna Ion Corvin, str. Viile nr.8│Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Constanţa │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Dolj │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 12 │ 17916968 │GAMIR - S.R.L. │Judeţul Dolj, municipiul Craiova, │Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Vintului nr. 9, bl. T6, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │sc. 1, ap. 18 │Judeţului Dolj │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Galaţi │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 13 │ 5474200 │HONSU - S.R.L. │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,│Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Regiment 11 Siret nr. 12, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │bl. C14, sc. 3, ap. 41 │Judeţului Galaţi │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 14 │ 1650680 │IVAL B.C. - S.R.L. │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,│Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Română nr. 3, bl. D3A, ap. 26│Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Galaţi │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 15 │ 18791137 │MARICARMEN - S.R.L. │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,│Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Cosminului nr. 2, bl. A11, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ap. 56 │Judeţului Galaţi │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 16 │ 5386140 │MIT PREST COM - S.R.L. │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,│Direcţia Generală a ││ │ │ │str. Saturn nr. 10, bl. B2, ap. 43│Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Galaţi │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 17 │ 16721445 │ODIRIANI - S.R.L. │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,│Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. 24 Ianuarie nr. 28 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Galaţi │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 18 │ 6013620 │ROBOTRON IMPEX - S.R.L. │Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi,│Direcţia Generală a ││ │ │ │str. Armata Poporului nr. 18, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │bl. LC6, ap. 47 │Judeţului Galaţi │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Gorj │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 19 │ 4666185 │ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI │Judeţul Gorj, municipiul Târgu │Direcţia Generală a ││ │ │NR. 4 │Jiu, aleea Smârdan, bl. 1, sc. 1 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Gorj │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Harghita │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 20 │ 16163225 │AGRONESSA - S.R.L. │Judeţul Harghita, satul Ciumani, │Direcţia Generală a ││ │ │ │comuna Ciumani, str. Ciumani │Finanţelor Publice a ││ │ │ │nr. 1248 │Judeţului Harghita │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 21 │ 15936462 │BOGA TRANS 79 - S.R.L. │Judeţul Harghita, oraşul Bălan, │Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Izvoarelor nr. 1, camera 2 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Harghita │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 22 │ 17355857 │CONSULT-MANAGEMENT - S.R.L.│Judeţul Harghita, satul Ditrău, │Direcţia Generală a ││ │ │ │comuna Ditrău, str. Puskas Tivadar│Finanţelor Publice a ││ │ │ │nr. 102 │Judeţului Harghita │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 23 │ 6682098 │HUNOR - S.R.L. │Judeţul Harghita, municipiul │Direcţia Generală a ││ │ │ │Gheorgheni, Str. Agricultorilor │Finanţelor Publice a ││ │ │ │nr. 11 │Judeţului Harghita │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 24 │ 21635227 │MADERA TRANS - S.R.L. │Judeţul Harghita, satul Sândominic│Direcţia Generală a ││ │ │ │comuna Sândominic, str. Sândominic│Finanţelor Publice a ││ │ │ │FN, corp C4 │Judeţului Harghita │├────┼─────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 25 │ 17482990 │SIDITENC - S.R.L. │Judeţul Harghita, oraşul Bălan, │Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. 1 Decembrie bl. 24, sc. 1, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ap. 5 │Judeţului Harghita │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Ialomiţa │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 26 │ 2088689 │AVRAMITA SON SOCIETATE │Judeţul Ialomiţa, satul Valea │Direcţia Generală a ││ │ │ÎN NUME COLECTIV │Măcrişului, comuna Valea │Finanţelor Publice a ││ │ │ │Măcrişului, Str. Măcrişului │Judeţului Ialomiţa │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Iaşi │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 27 │ 15628640 │CONGREX. NET - S.R.L. │Judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, │Direcţia Generală a ││ │ │ │str. Anastasie Panu nr. 40, │Finanţelor Publice a ││ │ │ │bl. A. Panu 1A, et. 3, ap. 7 │Judeţului Iaşi │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Judeţul Sălaj │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 28 │ 18942760 │NIC TONI CONSTRUCT - S.R.L.│Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, │Direcţia Generală a ││ │ │ │Str. Merilor nr. 58 │Finanţelor Publice a ││ │ │ │ │Judeţului Sălaj │├────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┤│Municipiul Bucureşti │├────┬─────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┤│ 29 │ 15009490 │EUROMATT INVEST - S.R.L. │Municipiul Bucureşti, sectorul 6, │Administraţia ││ │ │ │str. Cernişoara nr. 29-39, bl. 61,│Finanţelor Publice ││ │ │ │sc. B, et. 1, ap. 46 │a Sectorului 6 │└────┴─────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────┘--------