ORDIN nr. 3.425 din 16 martie 2010privind divizarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti,având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" Bucureşti,ţinând cont de prevederile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice,luând în considerare solicitarea Fundaţiei "Genesis" Bucureşti, înregistrată la ARACIP cu nr. 3.957 din 22 iulie 2009,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Începând cu data emiterii prezentului ordin, se divizează unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti în două entităţi distincte, cu personalitate juridică, după cum urmează: a) unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" Bucureşti, acreditată pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nisipari nr. 25, sectorul 1, persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ; b) unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti, acreditată în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006 privind acreditarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti, pentru nivelul de învăţământ "primar", cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 89 A, sectorul 1, persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ.  +  Articolul 2 (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" Bucureşti, respectiv Şcoala "Genesis" Bucureşti dispun de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului. (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţilor de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" Bucureşti, respectiv Şcoala "Genesis" Bucureşti revine fondatorilor.  +  Articolul 3Fundaţia "Genesis" Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Junior" Bucureşti, respectiv Şcoala "Genesis" Bucureşti, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 16 martie 2010.Nr. 3.425.----------