LEGE nr. 129 din 14 iulie 1997pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanta la 2 iunie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 16 iulie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifica Tratatul cu privire la relaţiile de buna vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanta la 2 iunie 1997.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMANTRATAT 02/02/1997