ORDONANŢĂ nr. 66 din 24 august 1999 (*actualizată*)pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961(actualizată până la data de 1 septembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 142 din 4 mai 2004; LEGEA nr. 121 din 5 mai 2005.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1România adera la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.  +  Articolul 2Autorităţile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. (1) din Convenţie sunt: tribunalele, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d), şi prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).-------------Art. 2 a fost modificat de art. I din LEGEA nr. 121 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 12 mai 2005.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanusecretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesCONVENTIE 05/10/1961