ORDONANŢĂ nr. 66 din 24 august 1999 (*actualizată*)pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961(actualizată până la data de 14 mai 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 26 august 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 14 mai 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 142 din 4 mai 2004.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. C pct. 8 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1România adera la Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.  +  Articolul 2Autorităţile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. 1 din convenţie sunt: curţile de apel, pentru actele prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d), şi prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).------------Art. 2 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 142 din 4 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu Stoicap. Ministrul afacerilor externe,Mihai Rasvan Ungureanusecretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesCONVENTIE 05/10/1961