ORDIN nr. 3.142 din 4 februarie 2010privind aprobarea calendarului sesiunilor speciale şi a metodologiei speciale de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010    În baza prevederilor Legii nr. 384/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul sesiunilor speciale ale examenului de bacalaureat - 2010, organizate pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia specială de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 susţin examenele de certificare a calificării profesionale în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.733/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.115/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competenţelor profesionale în învăţământul liceal, filiera vocaţională, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.843/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale ale absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 4.853/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.025/2009 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a învăţământului profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2009-2010.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală învăţământ superior, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei,cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 4 februarie 2010.Nr. 3.142.  +  Anexa 1CALENDARULsesiunilor speciale ale examenului de bacalaureat - 2010,organizate pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010Prima sesiune de examen 2010    24-26 mai 2010 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune specială de                          examen pentru absolvenţii din promoţiile anterioare                          anului 2010    31 mai-4 iunie 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă                          modernă - proba C    7-18 iunie 2010 Evaluarea competenţelor digitale - proba D    21-23 iunie 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                          orală în limba română - proba A    23-25 iunie 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                          orală în limba maternă - proba B    28 iunie 2010 Limba şi literatura română - proba E) a) - proba                          scrisă    29 iunie 2010 Limba şi literatura maternă - proba E) b) - proba                          scrisă    30 iunie 2010 Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba                          scrisă    2 iulie 2010 Proba la alegere a profilului şi specializării -                          proba E) d) - proba scrisă    4 iulie 2010 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea                          contestaţiilor (orele 16,00-20,00)    6-7 iulie 2010 Rezolvarea contestaţiilor    8 iulie 2010 Afişarea rezultatelor finaleA doua sesiune de examen 2010    5-9 iulie 2010 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen    23-24 august 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                          orală în limba română - proba A    23-24 august 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare                          orală în limba maternă - proba B    24-25 august 2010 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă                          modernă - proba C    26-27 august 2010 Evaluarea competenţelor digitale - proba D    30 august 2010 Limba şi literatura română - proba E) a) - proba                          scrisă    31 august 2010 Limba şi literatura maternă - proba E) b) - proba                          scrisă    1 septembrie 2010 Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba                          scrisă    3 septembrie 2010 Proba la alegere a profilului şi specializării -                          proba E) d) - proba scrisă    5 septembrie 2010 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea                          contestaţiilor (orele 16,00-20,00)    7-8 septembrie 2010 Rezolvarea contestaţiilor    9 septembrie 2010 Afişarea rezultatelor finale  +  Anexa 2METODOLOGIE 04/02/2010