HOTĂRÂRE nr. 148 din 23 februarie 2010pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2010 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2010 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 23 februarie 2010.Nr. 148.  +  Anexa PROGRAMUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2010privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducereariscului seismic la clădirile de locuit multietajate, încadrate prinraport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintăpericol publicA. Clădiri cu lucrări de consolidare şi proiecte cu finalizare în anul 2010A.1. - Execuţie lucrări de consolidareA.1.1. Municipiul BucureştiCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c)=1,6 s; a(g=0,24*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Bd. N. Bălcescu nr. 24, sectorul 1 1928 2S+P+12E 119 12.031
  2. Calea Victoriei nr. 128A, sectorul 1 1935 S+D+P+8E 50 6.675
  A.1.2. Municipiul Ploieşti, judeţul PrahovaCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c) = 1,0 s; a(g)=0,28(g)*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. Cibinului nr. 2, bl. A7 1962 P+4E 60 4.000
  ___________ Notă *) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:T(c) = perioada de colţ a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei pământului;a(g) = acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR = 100 ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice).A.2. - Proiectare de lucrări de consolidareA.2.1. Municipiul BucureştiCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c)= 1,6 s; a(g)= 0,24*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str.Pictor Luchian nr. 3 S2 1935 S+P+5E+M 9 2.067
  2. Str. J.L. Calderon nr. 2 S2 (Teatrul Foarte Mic) 1905 S+P+5E 20 3.745
  3. Str. Schitu Măgureanu nr. 3 S5 (Blocul"Cireşica") 1891 S+P+4E+M 31 3.640
  A.2.2. Oraşul Cernavodă, judeţul ConstanţaCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c)= 1,0 s; a(g) = 0,16*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. Panait Cerna nr. 17, bl. E2 1984 P+4E 20 750
  2. Str. Panait Cerna nr. 15, bl. E4 1984 P+4E 20 750
  A.2.3. Oraşul Hârşova, judeţul ConstanţaCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c)= 0,7s; a(g)= 0,16*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. Plantelor nr. 33, bl. P1 1968 S+P+4E 60 3.390
  A.2.4. Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul CovasnaCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c) = 0,7s; a(g) = 0,20*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. Dealului nr. 11, bl. 25 1976 P+10E 69 5.952
  B. Clădiri cu lucrări de consolidare cu finalizare în perioada 2011-2012B.1. - Execuţie lucrări de consolidareB.1.1. Municipiul BucureştiCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c) = 1,6 s; a(g)= 0,24*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. Maria Rosetti nr. 55, sectorul 2 1934 S+P+9E 20 1.433
  2. Bd. I.C. Brătianu nr. 5, sectorul 3 1936 S+P+8E 26 1.707
  3. Str.Victor Eftimiu nr. 9 (str. Dr. Marcovici nr. 9), sectorul 1 1935 S+P+8E 88 7.905
  4. Bd. Schitu Măgureanu nr. 19, sectorul 1 1930 S+P+7E 14 3.650
  5. Str.Ion Câmpineanu nr. 9, sectorul 1 1937 S+P+6E+M 19 3.155
  6. Str. Ion Brezoianu nr. 38, sectorul 1 1935 S+P+5E 9 1.542
  7**) Str. Armenească nr. 28 Str. Semilunei nr. 8 Str. Armenească nr.28A,sectorul 2 1935 1935 1935 S+P+5E+M S+P+5E S+P+4E+M 6 6 9 1.280 1.465 1.200
  8. Str. Sf. Elefterie nr. 11, sectorul 5 1936 S+P+4E+M 8 1.295
  __________ Notă *) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:T(c) = perioada de colţ a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei pământului;a(g) = acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR = 100 ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice). Notă **) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile pe considerentul inexistenţei rosturilor de separaţie.B.1.2. Municipiul Roman, judeţul Neamţ Caracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c)= 0,7 s; a(g)= 0,24g *)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. N. Titulescu nr. 3 1963 S+P+4E 45 2.960
  B.1.3. Oraşul Negreşti, judeţul VasluiCaracteristici macroseismice ale amplasamentului - T(c)= 0,7 s; a(g)= 0,24g *)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. N. Bălcescu bl. 3 1971 P+3E 32 2.133
  2. Str.M.Kogălniceanu bl. 8 1979 P+4E 32 3.080
  3. Str. N. Bălcescu bl. 9 1978 P+4E 36 2.840
  B.1.4. Municipiul Tulcea, judeţul TulceaCaracteristicile macroseismice ale amplasamentului - T(c)= 0,7 s; a(g)= 0,16*)
  Nr. crt. Adresa imobilului Anul construirii Regimul de înălţime Nr. de apartamente Aria desfă- şurată (mý)
  1. Str. Isaccei bl. I 3 1962 P+4E 30 2.905
  2. Str. Isaccei bl. I 4 1962 P+4E 30 2.905
  ________ Notă *) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:T(c) = perioada de colţ a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleraţiei pământului;a(g) = acceleraţia orizontală a pământului pentru IMR = 100 ani (intervalul mediu de recurenţă de referinţă al acţiunii seismice).____________