ORDIN nr. 7 din 2 martie 2010pentru abrogarea Instrucţiunii nr. 4/2007 privind criteriile de agreare a agenţiilor de rating, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2007
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010    În conformitate cu prevederileart. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 302 din 17 noiembrie 2009, aplicabil direct în toate statele membre,Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în şedinţa din data de 25 februarie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:  +  Articolul 1Se abrogă Instrucţiunea nr. 4/2007 privind criteriile de agreare a agenţiilor de rating, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 31 iulie 2007.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 2 martie 2010.Nr. 7._________